Technológiai és Ipari Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Hírlevél

hirlevel2-68

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának jogelődje 2008 szeptemberétől hírlevél formájában ismertette az érdeklődőkkel a munkaügyi hatóság eljárásával kapcsolatos aktuális jogszabályváltozásokat, az egyes kirívó jogsértéseket, valamint az ellenőrzést jellemző statisztikai adatokat. A 2012. január óta megjelent, az NMH szervezeti egységeinek közös hírlevelei a www.munka.hu/Gyors linkek/ Hírlevél menüpontban érhetőek el.

OMMF hírlevél

 
Munkaügyi hírlevél

  • 2010. november-decemberi szám. - Jelen számunkban a munkabér mértékével kapcsolatos, hatóságunk hatáskörébe tartozóan vizsgálható legfontosabb szabályok kérdéseit tárgyaljuk >> részletek (PDF / DOC ).

  • 2010. októberi szám. - Jelen számunkban a munkaidővel kapcsolatos nyilvántartás (az egyszerűsített foglalkoztatás esetén) kérdéseit tárgyaljuk >> részletek (PDF / DOC).
  • 2010. szeptemberi szám. - Jelen számunkban a szívességi, illetve kaláka munka, valamint az ezzel összefüggő egyszerűsített foglalkoztatás kérdéseit tárgyaljuk >> részletek (PDF / DOC).
  • 2010. agusztusi szám. - Jelen hírlevelünkben a  személy- és vagyonvédelmi (vagyonőri) tevékenységet érintő 2010. június 22. - július 16. között lefolytatott munkaügyi célvizsgálat tanulságos tapasztalatait ismertetjük >> részletek (PDF / DOC).
  • 2010. június-júliusi szám. - Jelen számunk tartalma: Összefoglaló az egyszerűsített foglalkoztatás új szabályairól >> részletek (PDF / DOC).
  • 2010. április-májusi szám.  - Jelen számunk témája az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) végrehajtásával kapcsolatos gyakorlati kérdések >> részletek (PDF / DOC).
  • 2010. márciusi szám. - Jelen számunk témája a munkaidő és pihenőidő, az ezzel kapcsolatos alapvető fogalmakat tisztázzuk. A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XII. törvény (Mt.) a VI. fejezetében rendezi a munkaidő, pihenőidő szabályait. >> részletek (PDF / DOC).
  • 2010. februári szám. - Jelen számunk témája: Az egyszerűsített foglalkoztatás. - Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2009. évi CLII. törvény (Eftv.) 2010. április 1-ei hatállyal bevezeti az egyszerűsített módon létesíthető munkaviszony fogalmát, ezzel egyidejűleg az 1997. óta létező alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás megszűnik. >> részletek (PDF / DOC).
  • 2010. januári szám.  - Jelen számunk témája: Minimálbér és garantált bérminimum 2010-ben.. >> A részletek PDF / DOC formátumban.

  • 2009. decemberi szám.  -Jelen számunkban a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény 2009. november 1-jétől hatályba lépett, ismételt jogsértések hatósági nyilvántartásban történő közzétételére vonatkozó rendelkezéseit tárgyaljuk. >> A részletek PDF / DOC formátumban.
  • 2009. novemberi szám.  - Szeptember - novemberi számainkban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jén hatályba lépő, ügyfeleket érintő módosításait ismertetjük. - Jelen számunkban az ügyfelek, valamint a hatóság számára irányadó ügyintézési határidő szabályait, valamint az igazolási kérelem szabályozását tárgyaljuk.  >> A részletek PDF / DOC formátumban.
  • 2009. októberi szám.  - Szeptember - novemberi számainkban a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jén hatályba lépő, ügyfeleket érintő módosításait ismertetjük. -  Jelen számunk témája az ügyfél eljárásjogi helyzete a munkaügyi eljárásban: az ügyfél jogai, kötelezettségei, valamint a jogutódlás kérdései.  >> A részletek PDF / DOC formátumban.
  • 2009. szeptemberi szám.  Jelen számunk témája az ügyfél jogállását, képviseletet, illetve az ügyfél és a hatóság közötti kapcsolattartást meghatározó szabályokról történő tájékoztatás >> A részletek PDF  formátumban.
  • 2009. augusztusi szám. -  Jelen számunkban a közigazgatási hatósági eljárásért fizetendő eljárási illetékre vonatkozó szabályokat ismertetjük  >> A részletek PDF / DOC formátumban.
  • 2009. júliusi szám. -  Jelen számunkban a fiatalok nyári munkavégzésének lehetőségeiről, valamint az idénymunka szabályairól adunk tájékoztatást.  >> A részletek PDF / DOC    formátumban.
  • 2009. júniusi szám. -  Jelen számunkban a munkaügyi ellenőrzést, valamint a közbeszerzési eljárás és az államháztartási támogatás kizáró okait érintő változásokat foglaljuk össze. >> A részletek PDF / DOC formátumban.
  • 2009. májusi szám. - Jelen számunk témája: A gazdasági válság kezelése a munkajog eszközével. - Mint azt a februári hírlevelünkben már jeleztük a globális válság hatása nemcsak a bankszférát, hanem a gazdaságot, ezen belül pedig a munka világának szereplőit is sújtja. A gazdasági válság kezelésének a munkáltatói oldal által alkalmazott egyik leggyakoribb eszköze a foglalkoztatottak létszámcsökkentése. Természetesen azonban a válságkezelés körében a létszámcsökkentés elkerülése érdekében más munkajogi megoldások alkalmazására is sor kerülhet. >> A részletek PDF / DOC  formátumban.
  • 2009. áprilisi szám. - Jelen számunkban a kollektív szerződés fogalmát, jelentőségét, illetve ezzel kapcsolatosan a munkaügyi hatóság ellenőrzési jogkörét elemezzük. >> A részletek PDF / DOC  formátumban.
  • 2009. márciusi szám. - Külföldiek foglalkoztatása és munkavállalása a Magyar Köztársaság területén a jogszabály - változások után. - A Magyar Köztársaság által a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek tekintetében alkalmazott, a munkaerő szabad áramlásával összefüggő átmeneti szabályokról szóló 355/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító 322/2008. (XII.29.) Kormányrendelet (megjelent: Magyar Közlöny 2008/190.szám) alapján, 2009. január 1-jétől, minden szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy munkavállalási engedély nélkül vállalhat munkát Magyarországon. >> A részletek PDF / DOC   formátumban.
  • 2009. februári szám. - Válságjelek és megoldási törekvések a munka világában. - Aktuális hírlevelünket tehát azzal a nem titkolt céllal tesszük közzé, hogy, a munkavilágának alanyai megfelelő eligazítást kapjanak a munkajog válságkezelést szabályozó, illetve arra kihatni képes szeletéből. Fontos tudni, hogy a válságkezelés mögött támogatóként az állami akarat is megjelenik, részben a támogatások biztosítása, részben pedig a szabályszerű foglalkoztatás lehetőségeinek bővítésével. - >> A részletek PDF  / DOC  formátumban.
  • 2009. januári szám: - Tartalom: Minimálbér és garantált bérminimum 2009-ben. - Az Országos Érdekegyeztető Tanács hosszantartó, de sikeres tárgyalásait követő megállapodás alapján 2009. január 1-el havi 71 500 forintra nőtt a kötelező legkisebb munkabér, vagyis a minimálbér. Ez a 3,6 százalékos növekedés, havi 2500 forintos többletjövedelmet jelent a 2008-as minimálbérhez képest. - >> A részletek PDF / DOC formátumban.


  • 2008. decemberi szám: - Tartalom: Hatóságunk ellenőrzései során jelentős számban tár fel munkaidővel, pihenőidővel összefüggő szabálytalanságokat. Jelenlegi számunkban a munkaszüneti nap kérdéskörével foglalkozunk. - Letöltés PDF / DOC formátumban.
  • 2008. novemberi szám. - Tartalom: Hatóságunk ellenőrzései során jelentős számban tár fel a munkaidővel és a pihenőidővel összefüggő szabálytalanságokat. Ezen belül leggyakoribb a munkaidő napi és heti törvényes mértékének túllépése, valamint a szabadság tárgyévi kiadásának elmulasztása. - Jelenlegi számunkban a rendes szabadság kiadásának kérdéseivel foglalkozunk, annak okán, hogy a munkáltatóknak ebben az időszakban célszerű áttekinteni a munkavállalók szabadságának tárgyévi kiadását, illetve az ezzel kapcsolatos intézkedéseket megtenni. - Letöltés PDF / DOC formátumban.
  • 2008. októberi szám.  - Tartalom: I. Az OMMF által vizsgálható jogviszonyok - II. Szívességi munka, kaláka munka fogalma, jellemzői. -- Letöltés PDF / DOC formátumban.
  • 2008. szeptemberi szám. -Tartalom: I. Az OMMF tevékenysége - II. A helyszíni ellenőrzés - III. Az ellenőrzés súlyponti területei - IV. Céljaink.  --  Letöltés PDF / DOC formátumban.

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Technológiai és Ipari Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.03.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Technológiai és Ipari Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.