Innovációs és Technológiai Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Nyomtatványok (eÜgyintézés)

nyomtatvany1-70

Munkavédelmet érintő bejelentések

 • Munkabalesetek bejelentése
 • Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése
 • A foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése
 • Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése
 • Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
 • Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése
 • Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése
 • Fokozott expozíció bejelentése
 • Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentés
 • Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése szerinti bejelentés
> Tovább a munkavédelmet érintő bejeletésekre
 

 • Közérdekű bejelentés, panasz:

         > OMMF_0201 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Folyamatban levő foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárással kapcsolatos ügyintézés:

         > OMMF_0203 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Hatósági bizonyítvány iránti kérelem:  
         > OMMF_0301 nyomtatvány   > kitöltési útmutató
 • Adathozzáférési, adathelyesbítési kérelem:

         > OMMF_0302 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Kérelem a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által vezetett hatósági nyilvántartás alapján közzétett adatok törléshez:  
         > OMMF_0303 nyomtatvány   > kitöltési útmutató
 •  Előzetes szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresés az igazságügyi szakértői névjegyzékbe való felvételi eljárásban a szakmai gyakorlat szakirányú jellegének elbírálásához: 

         > OMMF_0401 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Panaszbejelentés (Az eljáró szervet / ügyintézőt érintő közérdekű bejelentés, panasz):

         > OMMF_0501 nyomtatvány   > kitöltési útmutató


 • Űrlap közigazgatási szerv (munkavédelmi hatóság) határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:

         > NGMMFELUGY_K01 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Űrlap közigazgatási szerv (foglalkoztatás-felügyeleti hatóság) vitatott közigazgatási cselekményének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:

         > NGMFOGL_K01 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Űrlap a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatósági nyilvántartásába való bejegyzés bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:
         > NGMFOGL_K02 nyomtatvány   > kitöltési útmutató
 • Űrlap a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:
         > NGMFOGL_K03 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 

A letöltött és telepített nyomtatványok kitöltéséhez általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) szükséges, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról tölthető le.

 

 


Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2022.09.30.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.