Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Partnerség

partner

EGYÜTTMŰKÖDÉS A MUNKAHELYEK BIZTONSÁGÁÉRT

A munkáltatók és a munkavédelmi és munkaügyi hatóság között 10 éve létrejött a „Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” elnevezésű együttműködési (partnerségi) program, melynek célja a munkavállalók garanciális jogainak, valamint a tisztességes vállalkozások elismerésének biztosítása, a foglalkoztatás biztonságának és jogszerűségének növelése, a munkakörülmények javítása és a jogszerű foglalkoztatás biztosítása. A kezdeményezés egyrészről hozzájárul a foglalkoztatás és a foglalkoztatási kultúra értékeinek megőrzéséhez és továbbfejlesztéséhez, másrészről lehetőséget nyújt arra, hogy partneri viszony alakuljon ki a két hatóság és a munkaerőpiac szereplői között.

A 10 évvel ezelőtt meghirdetett partnerségi program célkitűzései jelenleg is aktuálisak és egyeznek a szakpolitikai célokkal, így elsődlegesen a munkáltatók jogkövetésének ösztönzésével és az állam szolgáltató szerepének erősítésével. Az időközben bekövetkezett gazdasági és jogszabályi változások okán a célok megvalósítása és az elért eredmények megtartása érdekében a program megújult, átalakult.

Az Együttműködés résztvevői határozottan elzárkóznak a feketefoglalkoztatás minden megvalósulási formájától, így különösen a munkaszerződés nélküli, a bejelentés nélküli, a színlelt szerződéssel megvalósuló, a teljes munkaidős foglalkoztatás esetén részmunkaidős bejelentéssel, illetve a jogellenes munkaerő-kölcsönzéssel történő foglalkoztatástól.
A munkavállalók biztonságos foglalkoztatása - élete, testi épsége, egészsége - a társadalom és a nemzetgazdaság egyik legfontosabb érdeke, egyben a munkáltató alapvető kötelessége. Ezért a résztvevők vállalják, hogy lehetőség szerint az alapvető követelményeket meghaladó mértékben biztosítják munkavállalóik részére az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkakörülményeket és munkafeltételeket.

Az Együttműködéshez csatlakozó munkáltatók használják az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért - Partner” feliratot.
 
Az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezés alatt megújult program a partnerséget vállaló munkáltatók számára új, kedvezőbb lehetőségeket is kínál. Az új lehetőségek közül a legfontosabbak a következők:
  • Évente pályázat hirdetése a „Biztonságos munkahely” cím elnyerésére. A győztes pályázatokat tárcánk a honlapján közzéteszi, a partner pedig - a partnerség fennállása alatt - jogosulttá válik a cím használatára.
  • Helyszíni munkavédelmi tanácsadás lehetőségének biztosítása a Munkavédelmi Információs és Tanácsadó Szolgálat útján.
  • A munkaügyi tájékoztatás, felvilágosítás, illetve munkavédelmi tanácsadás körébe tartozó kérdések soron kívül megválaszolása.
  • Meghívás a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok által szervezett nyílt napokra és rendezvényekre, amelyeknek fő célja, hogy segítse a munkavédelmi és munkaügyi jogszabályok helyes alkalmazását.
Lehetőséget kínálunk minden munkáltatónak, hogy vegyen részt a kölcsönös előnyöket biztosító Együttműködésben. Amennyiben a megújult program felkeltette érdeklődését és megfelel a csatlakozási feltételeknek, valamint az Együttműködés feltételeit elfogadja, a Partnerségi nyilatkozat kitöltésével tud csatlakozni az Együttműködéshez.
 
A Munkavédelem és Biztonságtechnika szaklap kiadása szünetel, hasznos információk honlapunkon elérhetők.
 
Kérjük a kitöltött Partnerségi nyilatkozatot az kontroller@ngm.gov.hu e-mail címre küldje meg.

Az Együttműködéshez csatlakozott szervezetek listáját a honlapon folyamatosan közzétesszük. (ABC sorrendben.)

 
Az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” program hírei
 
  • 2023.05.08. - A 2023. évi „Biztonságos munkahely” cím pályázat nyertese: A Rotary Fúrási Zrt. lett, ugyanakkor kimagasló pályázatáért a Pécsi Tudományegyetemet és a Rosenberger Magyarország Kft-t is elismerésben részesítették.
  • 2022.05.03. - A 2022. évi „Biztonságos munkahely” cím pályázat nyertesei: A Henkel Magyarország Operations Kft., illetve a Rosenberger Magyarország Kft..
  • 2019.04.25. - A 2019. évi „Biztonságos munkahely” cím pályázat nyertese: Pioneer Hi-Bred Zrt.
  • 2018.04.26. - A 2018. évi „Biztonságos munkahely” cím pályázat nyertese a Rotary Fúrási Zrt. lett, ugyanakkor kimagasló pályázatáért a Duna-Dráva Cement Kft-t is elismerésben részesítették.
  • 2017.11.27. - A Nemzetgazdasági Minisztérium az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” elnevezésű program keretében szervezte meg Partnerségi Konferenciáját a Békés Megyei Kormányhivatal Nagytermében, 2017. november 21-én.
  • 2017.04.26. - A 2017 évi „Biztonságos munkahely” cím pályázat nyertese: Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
 
 
(Megnyitási probléma esetén a Letöltéssegéd menüpontban frissítse az Adobe Reader programját).

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.