Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Egyéni védőeszköz

welderblue


  • EU-típusvizsgálati tanúsítványok listája
  • Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékének költségszámítása
  • Tájékoztató az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/425 rendeletéről
  • Az Európai Parlament és Tanács 2016/425 rendeletéhez harmonizált szabványlista (2018.03.27.)
  • Tájékoztató munkáltatók részére a védőruha (egyéni védőeszköz) és a munkaruha juttatásának szabályozásáról
  • Tájékoztató az egyéni védőeszközök időszakos felülvizsgálatának elvégzéséről (2018. április 21.)
  • A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet (a továbbiakban: 65/1999 EüM rendelet) 3. § (1) bekezdése alapján az egyéni védőeszközök által védendő testrészekre vonatkozó gyakori kockázatok felsorolását tartalmazó tájékoztató.

  • A 65/1999. EüM rendelet 5. § (3) alapján az egyes alkalmazható egyéni védőeszközök típusainak listája és az egyéni védőeszköz használatával végezhető tevékenységek listája.
     


 
Tájékoztatás az egyéni védőeszköz megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésével kapcsolatban

Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének szabályait a 30/2018 (II. 28.) Kormányrendelet tartalmazza.

Elvárt minőségirányítási kézikönyvek
B modul
MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 vagy MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 Vizsgáló- és kalibráló-laboratóriumok felkészültségének általános követelményei ÉS
MSZ EN ISO/IEC 17065 :2013 Megfelelőségértékelés. Termékeket, folyamatokat és szolgáltatásokat tanúsító testületek követelményei
C1 modul és D modul
MSZ EN ISO/IEC 17020:2012 Megfelelősségértékelés. Ellenőrzést végző különféle típusú testületek működésének általános feltételei

Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról a 4/2018 (II. 28.) NGM rendelet ad tájékoztatást.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ egyéni védőeszközök megfelelőségértékelési tevékenységet végző szervezetek nyilvántartásának vezetésével kapcsolatos személyes adatok kezelésére

 
Összefoglaló az arc/szájmaszkokról
gyártók illetve forgalmazók számára:

A koronavírus terjedésének megállítása érdekében egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy mi a különbség az egyéni védőeszköz és az orvostechnikai eszköz között. Az alábbi linken részletes összefoglalót talál a témában.

A linken azzal kapcsolatban is kap tájékoztatást, hogy sebészi maszkok (orvostechnikai eszköz) gyártására és forgalmazására milyen szabályok vonatkoznak.


Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.