Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

GINOP-5.3.7 - VEKOP-17-2017-00001

 

 

 

 

 

 

 

 

2018. január 1. és 2023. október 31. között valósul meg a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretében a Gazdaságfejlesztési Minisztérium gondozásában a GINOP-5.3.7 – VEKOP-17-2017-00001 „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt.

A projektre fordítandó 3,8 milliárd Ft összértékű támogatást az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése biztosítja társfinanszírozás keretében, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Elsődleges cél a munkavállalók foglalkoztatási körülményeinek jobbá tétele annak érdekében, hogy képesek legyenek hosszú távon értékteremtésre és öngondoskodásra munkájuk során, mely az egyéni érdekeik mellett Magyarország versenyképességét is szolgálja. Ehhez elengedhetetlen a fizikai biztonság (munkavédelem) és a jogi biztonság (munkaügy) szilárd alapokra helyezése és magasabb szintre emelése.

A munkavállalók és munkáltatók munkavédelmi és munkaügyi tudatosságának növelésével, valamint a preventív szemlélet előtérbe helyezésével a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzése valamint a jogszerű foglalkoztatás prioritássá válik.

A munkavállalók munkahelyi egészségének és biztonságának fejlesztése kifizetődőbb, mint a foglalkozási megbetegedések és munkabalesetek kárainak finanszírozása. Ehhez azonban célzott beavatkozásokra, a témával kapcsolatos ismeretek terjesztésére, és a munkavédelmi feladatellátás szakszerűségének és hatékonyságának fejlesztésére van szükség. A bejelentés nélküli foglalkoztatás az adóbevételek kiesését és az egyén öngondoskodó képességét is veszélyezteti, ezen kívül versenyhátrányba hozza a legálisan foglalkoztató vállalkozásokat. A foglalkoztatási ráta emelése, illetve a munkahelyek minőségének javítása érdekében nélkülözhetetlen a be nem jelentett munkavégzés visszaszorítása.

A projekt megvalósításának egyik kiemelkedő jelentőségű eleme a papír alapú és elektronikus formátumú munkavédelmi, valamint munkaügyi tartalmú tájékoztató anyagok készítése és terjesztése. Ezek az anyagok a munkavállalók bejelentésére, a munkaszerződésre, munkaidőre, munkabérre, diákmunkára vonatkozó alapvető szabályok ismertetéséből, valamint az alapvető munkavédelmi előírások és speciális veszélyforrások ismertetéséből állnak. Ezen szakmai anyagok célcsoportja széles körű, mind a munkavállalókat, mind a munkáltatókat lefedi, hiszen az alapvető munkaügyi és munkavédelmi szabályok ismerete minden munkaerőpiaci szereplő elemi érdeke.

Munkavállalói oldalról a projekt célcsoportja a Gazdaságfejlesztési Minisztérium által létrehozott honlapon (mvff.munka.hu) tájékozódhat az őket érintő munkaügyi és munkavédelmi kérdések tekintetében, valamint a projekt időtartama alatt szakkiállításokon, fesztiválokon, iskolai előadások keretében terjesztett szórólapok, kiadványok formájában tájékozódhatnak, bővíthetik ismereteiket a témában.

Munkaadói, hatósági oldalról pedig a honlap (mvff.munka.hu) nyújtotta lehetőségeken túl konferenciákon, képzéseken való részvétellel, aktualizált, teljes körű ismereteket nyújtó szakanyagok segítségével tájékozódhatnak az érintettek. 
 


 
--> HÍREK

 


Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.