A Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Honlapja

Keresés:

Elérhetőségek


Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság
1106 Budapest, Fehér út 10.

 • Munkavédelmi Főosztály
  1086 Budapest, Szeszgyár u. 4.
  E-mail: munkavedelmi-foo@lab.hu
  Telefon: (06 1) 299-9090
  Fax: (06 1) 299-9093
 • Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Főosztály
  1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
  E-mail: titkarsag@omfi.hu
  Telefon: (06 1) 459-3050
  Fax: (06 1) 459-3059

Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat
Ingyenes (zöld) telefonszám:
06-80-204-292

Hatósági nyilvántartás:
Ingyenes (zöld) telefonszám
06-80-204-667


Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkavédelmi Felügyelőségei

Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerveinek Munkaügyi Felügyelőségei


Az OMMF
korábbi elérhetőségeit lásd az Archívumban.

 

Bemutatkozás

A Kormány a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására 2012. január 1-jei hatállyal munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságát, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét (munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség) jelölte ki. A Kormány továbbá munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot jelölte ki.
Az NMH jogállását tekintve központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el; a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az NMH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.
A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot a miniszter által kinevezett főigazgató-helyettes vezeti. A főigazgató-helyettes a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását.
A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségei változatlanul ellátják az első fokú munkavédelmi, munkaügyi hatósági hatásköröket, illetékességük a kormányhivatalok illetékességéhez igazodik.

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Telefon: 06-1-433-0400
Fax: 06-1-433-0455
E-mail: MMI_foigazgato-helyettes@lab.hu