Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Információk

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet
https://njt.hu/jogszabaly/2022-573-20-22

 
MÁS EGT TAGÁLLAMOK EGYSÉGES NEMZETI POSTING INFORMÁCIÓS HONLAPJAI

Az alábbi linken keresztül érhetők el más EGT tagállamok egységes nemzeti posting információs honlapjai, amelyek a kiküldött munkavállalók munkavégzésének feltételeit, valamint a helyi hatóságok elérhetőségeit tartalmazzák. 

 
ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A POSTING SZABÁLYAINAK 2020. JÚLIUS 30-I VÁLTOZÁSAIRÓL

letöltés

 
MAGYARORSZÁGRA IRÁNYULÓ KIKÜLDETÉS ESETÉN ALKALMAZANDÓ MINIMUMSZABÁLYOK

letöltés
 

A KÖZÚTI KÖZLEKEDÉSI ÁGAZATRA VONATKOZÓ SPECIÁLIS MAGYAR SZABÁLYOZÁS

letöltés

 
A járművezetők kiküldetésére vonatkozó rendelkezések

letöltés

 
Kérdések és válaszok a járművezetők (EU) 2020/1057 irányelv szerinti kiküldetéséről az árufuvarozással összefüggésben

letöltés


A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ 115/2021. (III. 10.) KORM. RENDELET 27. §-A SZERINTI NYILATKOZATTÉTELI ÉS ADATSZOLGÁLTATÁSI ADATTARTALOM 

letöltés

 
A SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁS KERETÉBEN TÖRTÉNŐ KIKÜLDETÉS MEGFELELŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTJAI

letöltés

 
A FOGLALKOZTATÁS-FELÜGYELETI HATÓSÁG HATÁROZATÁNAK KÜLFÖLDÖN TÖRTÉNŐ VÉGREHAJTÁSA IRÁNTI MEGKERESÉS ADATTARTALMA

letöltés

 
ALAPVETŐ MUNKAVÉDELMI ISMERETEK KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÓ MAGYARORSZÁGI MUNKAVÉGZÉSE ESETÉRE

letöltés

 
ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ ÉPÍTŐIPARI ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDŐK RÉSZÉRE

letöltés

 
ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ MEZŐGAZDASÁGI ÁGAZATBAN TEVÉKENYKEDŐK RÉSZÉRE

letöltés

 
AMIT A MUNKAHELYEK KÉMIAI BIZTONSÁGÁRÓL TUDNI KELL

letöltés

 
AMENNYIBEN TOVÁBBI KÉRDÉSE LENNE A MAGYAR MUNKAVÉDELMI SZABÁLYOZÁST ÉRINTŐEN, ILLETVE RÉSZLETESEBB VAGY SPECIÁLIS INFORMÁCIÓKRA VAN SZÜKSÉGE, KÉRDÉSEIT ITT TEHETI FEL: 

https://mvff.munka.hu/index.php?akt_menu=499 


A KIKÜLDETÉSHEZ (POSTING) KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. tv.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143164.403643

A foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. tv.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=233874.416059

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=248012.421533

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. tv.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510.416634

A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=125358.416663

Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=173050.421492

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=76310.403627

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet

A belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő munkavállaló költségtérítéséről szóló 437/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet

A külföldi kiküldetéshez kapcsolódó elismert költségekről szóló 285/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet

 
KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK

http://www.mkir.gov.hu/

Építőipari Ágazati Kollektív Szerződés
 
Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződés
 
Villamosenergia-ipari Ágazati Kollektív Szerződés
 

HIVATALOK ELÉRHETŐSÉGEI

Foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi hatóság
https://mvff.munka.hu/

Munkavédelmi Információs Szolgálat
https://mvff.munka.hu/index.html?akt_menu=308

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
http://nav.gov.hu/

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő
ttp://www.neak.gov.hu/
 
Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (egyenlő bánásmód)
https://www.ajbh.hu/

 
TÁJÉKOZTATÁS, FELVILÁGOSÍTÁS MUNKAÜGYI JOGSZABÁLYOKKAL ÉS POSTINGGAL KAPCSOLATOSAN

https://mvff.munka.hu/index.html?akt_menu=499

 
PANASZTÉTELI ELJÁRÁSOK MENETE

Ha munkáltatóval szembeni panasszal kíván élni, azt a munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalnál mint elsőfokú foglalkoztatás-felügyeleti hatóságnál teheti meg.

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként kijelölt fővárosi és megyei kormányhivatalok elérhetőségeit megtekintheti itt:

https://www.mvff.munka.hu/index.php?akt_menu=229

A közérdekű kérelmekkel, panaszokkal és bejelentésekkel kapcsolatos eljárásra a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. tv rendelkezései irányadóak, melyet megtekinthet itt:

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=164339.376770

 
A KIKÜLDETÉSSEL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB EU IRÁNYELVEK

Az Európai Parlament És a Tanács 96/71/EK irányelve (1996. december 16.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:01996L0071-20200730

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/957 irányelve (2018. június 28.) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg):
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0957

Az Európai Parlament és a Tanács 2014/67/EU irányelve ( 2014. május 15. ) a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról EGT-vonatkozású szöveg:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:32014L0067&qid=1596184008700

 
Kapcsolattartésért felelős személy

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.