Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Fokozott expozíciós esetek

FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK

Fokozott expozíció akkor alakul ki, ha a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben, bizonyos vegyi anyagok meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja jön létre, illetve a munkavállalónál meghatározott mértékű (bármely fülön 4000 Hz-en 30 dB) halláscsökkenés alakul ki.
A fokozott expozíció még nem foglalkozási betegség, csupán annak lehetőségét jelzi. Amennyiben ebben a stádiumban munkáltatói intézkedés történik (az adott anyag szervezetbe való bejutásának lehetőségét, illetve a zajterhelést megszüntetik vagy mérséklik) nem alakul ki foglalkozási megbetegedés.

Az elvégzett orvosi/laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa értesíti a munkáltatót a fokozott expozíció tényéről. Az egészségügyi adatok kezelésére, nyilvántartására a munkahelyeken a foglalkozás-egészségügyi szolgálat jogosult. A fokozott expozíciós eset kivizsgálása a munkáltató kötelezettsége a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a munkavédelmi szakember, valamint – ha van – a munkavédelmi képviselő bevonásával, majd a lehetséges okok feltárását követően intézkednie kell az adott expozíció csökkentése vagy megszüntetése és a további fokozott expozíciós esetek megelőzése érdekében. A munkáltató a kivizsgált fokozott expozíciós esetről a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján közzétett módon jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv „Zárt kezelésű adatlap” részét a foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki és a leletekkel együtt zártan kezeli.

A fokozott expozíciós eset kivizsgálását követően a munkavédelmi hatóságnak

  1. POSTÁZÁS ESETÉN a munkáltató megküldi a jegyzőkönyvet és zárt borítékban a jegyzőkönyv védett adatokat tartalmazó „Zárt kezelésű adatlap” részét és az egészségügyi dokumentációt (leleteket).
  2. ELEKTRONIKUS MEGKÜLDÉS ESETÉN: A jegyzőkönyvet a munkáltató, a „Zárt kezelésű adatlap” jegyzőkönyv részt és az egészségügyi dokumentációt (leleteket) a foglalkozás-egészségügyi orvos küldi meg.

A fokozott expozíciós eset kivizsgálását követő bejelentéséhez szükséges jegyzőkönyv (és kitöltési útmutató) – letöltés

A jegyzőkönyv „Zárt kezelésű adatlap” része – letöltés

Módszertani segédlet foglalkozás-egészségügyi orvosok, munkavédelmi szakemberek és munkáltatók részére a fokozott expozíció vizsgálatához – letöltés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedéseket vagy ezek elmulasztását, valamint a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának  elmulasztását sérelmező személy bejelentésének kivizsgálása okán történő személyes adatkezelésre

*A fokozott expozíciós esetek bejelentésével és kivizsgálásával kapcsolatos részletes előírásokat a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet tartalmazza.


Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.