A Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Honlapja

Keresés:

Partnerség

partner

PARTNERSÉG A FOGLALKOZTATÁS BIZTONSÁGÁÉRT

  • A foglalkoztatás biztonságának elősegítése az elsődleges szakmai feladat minden résztvevő partner számára. Ennek előmozdítását már nem pusztán hatósági eszközökkel lehet elvégezni, hanem szélesebb körben kell törekedni együttműködésre a társhatóságokkal, a szakmai, érdekvédelmi szervezetekkel, és kölcsönös összefogást kezdeményezni a munkáltatókkal és munkavállalókkal.
  • Felismerve a foglalkoztatási kultúra fontosságát, látva a hazai és nemzetközi területeken kialakult jó példákat, csatlakozott partnereinkkel közös érdekként fogalmazzuk meg a foglalkoztatás biztonságának érvényre juttatását azáltal, hogy e célt egy dokumentumban - "Partnerség a foglalkoztatás biztonságáért” - tesszük nyilvánvalóvá, hozzájárulva a munkaerőpiac szereplői közötti bizalom és kölcsönös tisztelet javításához, a jogsértések és balesetek megelőzéséhez, a munkavállalók védelméhez. A megállapodáshoz azon szervezetek csatlakozhatnak, melyek ellen nincs folyamatban lévő eljárás, valamint a nyilatkozattételt megelőző egy éven belül meghozott jogerős, munkaügyi bírságot kiszabó, vagy külföldi engedély nélküli foglalkoztatása miatt befizetésre kötelező határozat, illetőleg a munkavédelmi eljárásban munkavédelmi bírság határozat.
  • A partnerség résztvevői elzárkóznak a feketefoglalkoztatás minden megvalósulási formájától, érvényre juttatják a munkavállalókat megillető alapvető jogokat, gondoskodnak a szakszervezeti jogok érvényesüléséről, teljesítik az alapvető munkavédelmi előírásokat, és különös figyelmet fordítanak a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek védelmére is. A partnerek rendezvényeiken, szolgáltatás nyújtás során használhatják „A foglalkoztatás biztonságáért – Partner” feliratot.
  • Az NMH rendszeresen felhívja a partnerek figyelmét a jogszabályok változásaira, konzultációt folytat a jogszabályok szükséges módosításairól. A partnerek egyetértésével és támogatásával szakmai napokon részt vesz, amelyeken ellenőrzési tapasztalatai és konkrét jogesetek ismertetésével segíti a munkavédelmi és munkaügyi jog-szabályok helyes alkalmazását.
  • Partneri nyilatkozat: Lehetőséget kínálunk minden munkáltatónak, hogy vegyen részt a kölcsönös előnyöket biztosító Partnerségben. A Partneri nyilatkozatot kitöltés után kérjük postázni az NMH címére (1399 Budapest 62. Pf. 639.)
  • A programhoz csatlakozott szervezetek. - A partnerek listáját a honlapon folyamatosan közzétesszük.
 
(Megnyitási probléma esetén a Letöltéssegéd menüpontban frissítse az Adobe Reader programját).

Bemutatkozás

A Kormány a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására 2012. január 1-jei hatállyal munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságát, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét (munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség) jelölte ki. A Kormány továbbá munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot jelölte ki.
Az NMH jogállását tekintve központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el; a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az NMH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.
A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot a miniszter által kinevezett főigazgató-helyettes vezeti. A főigazgató-helyettes a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását.
A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségei változatlanul ellátják az első fokú munkavédelmi, munkaügyi hatósági hatásköröket, illetékességük a kormányhivatalok illetékességéhez igazodik.

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Telefon: 06-1-433-0400
Fax: 06-1-433-0455
E-mail: MMI_foigazgato-helyettes@lab.hu