Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Jogszabályok

142...par

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tevékenységét meghatározó általános jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
 • 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról
 • 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról
 • 2011. évi CVIII.. törvény a közbeszerzésekről
 • 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről
 • 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről
 • 1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról
 • 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról
 • 2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről
 • 2004. évi XXIX. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról
 • 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről
 • 90/2010. (III. 26.) Korm. rendelet a Nemzeti Biztonsági Felügyelet működésének, valamint a minősített adat kezelésének rendjéről
 • 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
 • 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet a Nemzeti Munkaügyi Hivatalról és a szakmai irányítása alá tartozó szakigazgatási szervek feladat és hatásköréről
 • 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet a munkavédelmi jellegű bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól
 • 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és igazolásának módjáról

Munkaügyi tárgyú jogszabályok

  Munkavédelmi tárgyú jogszabályok témakörönként

   

  Bemutatkozás


   
  KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
  Gazdaságfejlesztési Minisztérium
  PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
  SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
  TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
  PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
  PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.09.30.
  PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


  A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

   A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

  Kapcsolódó szervezetek

  Gazdaságfejlesztési Minisztérium
  Munkavédelmi Irányítási Főosztály
  Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
  Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.