Innovációs és Technológiai Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK

Hír / oldal:  
  [1] [2] [3]  »»


2020.02.07. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletről.

2020. február 7-én hatályba lépett a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet.

A szabályozás módosításának célja, hogy a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló szabályok érvényesülését elősegítse, és a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvet, továbbá a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültesse.

Összhangban a munkavédelmi szabályrendszer azon céljával, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésének kötelezettsége a munkáltató alapvető feladata, az új ITM rendelet korszerű, az EU tagországokban alkalmazott jó gyakorlattal való konformitást is megteremtő határértékek meghatározásával segítséget nyújt egyrészt a munkáltatók számára a kötelezettségeik teljesítéséhez, másrészt hatékonyan képes szolgálni a munkavállalók egészségvédelmét.

A jogszabály szövegének (közlönyállapot) letöltése.
 

2020-02-07,
Kapcsolódó hírek
2020.01.10. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az Országos Munkavédelmi Bizottság 2019. december 10-i plenáris üléséről.

Tájékoztatás az Országos Munkavédelmi Bizottság 2019. december 10-i plenáris üléséről.
 
2020-01-10,
Kapcsolódó hírek
2019.12.12. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- tanulságos munkabalesetekről.

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztály olyan megtörtént munkabalesetek esetleírásait teszi közzé, amelyek tanulságul szolgálhatnak.

A tanulságos munkabalesetek megtalálhatók a Munkabalesetek menüponton belül, az Esetleírások almenüpontban.

Az esetleírások számát időközönként bővítjük.
 

2019-12-12,
Kapcsolódó hírek
2019.12.07. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- koszorúzással és konferenciával ünnepelték a munkavédelmi szakember képzés 60 éves jubileumát.

Immár 60 éve, hogy hazánkban intézményes formában elindult a munkavédelmi szakemberek képzése. Ennek alkalmából 2019. december 3-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Műszaki Továbbképző Központja (BME KJK MTK) által megrendezett koszorúzáson és konferencián emlékeztek meg a jubileumról.

Az Egyetem K épületének Dísztermében került sor a konferenciára, melynek fővédnökei Dr. Józsa János rektor (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) és Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár (Pénzügyminisztérium) voltak.

Ünnepi köszöntőjében Dr. Józsa János rektor kiemelte, hogy a munkavédelem egy olyan multidiszciplináris szakma, melynek megfelelő választ kell adnia korunk új technikai kihívásaira - legyen az akár robotika vagy mesterséges intelligencia - a dolgozók biztonságának és egészségének védelme érdekében.

A konferencia meghívott vendégei jelenlétében dr. Koch Mária igazgató, Sircz János épületgépész-mérnök tanár (BME KJK MTK) és Nesztinger Péter főosztályvezető (Pénzügyminisztérium, Munkavédelmi Főosztály) megkoszorúzták a munkavédelmi szakember képzés elindításában kiemelkedő szerepet játszó MŰEGYETEM egykori tanárai, Dr. Taky Ferenc emléktábláját és Dr. Macskásy Árpád mellszobrát. A híres elődökről Sircz János emlékezett meg.

A konferencia első felében „60 éves tudás, tapasztalatok - mai kihívások, jó gyakorlatok" címmel az előző tanévekben kitüntetéssel, illetve kiválóan végzett fiatal munkavédelmi szakmérnökök, szakemberek (Hoffmann Tünde, Kovács Zoltán István, Papp Sándor, Tóthné Ekler Hajnalka, Winkler Dániel) előadásai hangzottak el.

A kávészünetet követően Bodó Sándor államtitkár mondta el köszöntőjét, melyben kihangsúlyozta, hogy a munkavédelmi szakembereknek mindig kiemelkedő szerepük volt a vállalatoknál, korábban gyakran közvetlenül a vállalatvezető alá tartoztak, a munkahelyi vezetőknek pedig kötelező volt rendszeresen munkavédelmi vizsgát tenniük. A törvény most is változatlanul megköveteli a munkáltatóktól, hogy munkavédelmi szakembert foglalkoztassanak a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkafeltételek megvalósulása érdekében. Ezeknek a szakembereknek a feladatellátáshoz munkavédelmi szakképesítés szükséges, ami ma középfokú OKJ képzés keretében vagy felsőoktatási intézményekben indított szakirányú továbbképzésen szerezhető meg.

Kiemelte, hogy a Kormány nemrég a szakképzés és a felnőttképzés széleskörű átalakításáról döntött. Az új szakképzési rendszer bevezetésével a munkavédelmi technikus képzés is korszerűsíthető, így  magasabb szinten biztosíthatja az akár az Ipar 4.0 technológia váltásokkal kapcsolatos munkavédelmi feladatok elvégzésére is alkalmas szakembereket.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a megfelelő szakmai színvonalú képzések mellett ugyanakkor nagy jelentősége van a továbbképzési rendszer bevezetésének is, hiszen a technológiák, az anyagok, a munkaeszközök és az informatikai rendszerek folyamatosan fejlődnek, és a munkáltatók olyan szakembereket keresnek, akik nem csak jól képzettek, de korszerű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.

Ma már Magyarországon több egyetem képez magasan kvalifikált munkavédelmi szakmérnököket és szakembereket. Leszögezte, hogy jelenleg nincs olyan adatbázis, amely nyilvántartaná a munkavédelmi szakképzettséggel és szakképesítéssel rendelkező és a szakmát aktívan gyakorló szakembereket, továbbá olyan jogszabályi követelmény sincs, amely előírná számukra, hogy szakmai továbbképzéseken vegyenek részt.

A magas színvonalú munkavédelmi feladatellátás elősegítése érdekében Magyarország 2016-2022. évekre előirányzott stratégiájában, a Munkavédelem Nemzeti Politikájában hangsúlyt kapott a munkavédelmi szakemberek kötelező továbbképzési rendszerének és nyilvántartásának kidolgozása is.

A köszöntő után elismerések átadására került sor a Pénzügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az Országos Munkavédelmi Bizottság, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar és az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. részéről.

A Pénzügyminisztérium nevében Bodó Sándor államtitkár úr oklevelet és emléktárgyat adott át, a jogutódlásokat figyelembe véve legrégebbi múlttal rendelkező képzőintézmény, az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. részére a munkavédelmi szakember képzés érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai tevékenységéért. Az elismerést Varga István ügyvezető vette át.

Az Országos Munkavédelmi Bizottság nevében Nesztinger Péter, a kormányzati oldal ügyvivője, oklevelet adott át dr. Sikolya László tanszékvezetőnek (Nyíregyházi Egyetem).

A Honvédelmi Minisztérium nevében dr. Gulyás András ezredes (főosztályvezető, Hatósági Főosztály) elismerő oklevelet adott át dr. Koch Mária igazgatónak (BME KJK MTK) és elismerést adományozott az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Karának.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar nevében dr. Mándoki Péter dékán oklevelet adott át dr. Kápolna Ferenc, Köves Gábor, Mészáros Géza, Rávai Attila részére.

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. nevében Varga István ügyvezető igazgató oklevelet, ill. emléktárgyat adott át Hegyesi László, Lantos Géza, Simonné Rojcsik Krisztina, Spiegel István részére.

Az elismerések átadása után dr. Mándoki Péter dékán (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar) monda el beszédét, majd dr. Koch Mária igazgató (BME KJK MTK) és Varga István ügyvezető (OMKT Kft.) adott rövid visszatekintés a felsőfokú és a középfokú képzés 60 évére.

A konferencia moderátorai: Borhidi Gábor és Mandrik István, az Országos Munkavédelmi Bizottság ügyvivői voltak.

Képek a konferenciáról:


Dr. Józsa János rektor úr, az esemény fővédnöke


Bodó Sándor államtitkár úr, az esemény fővédnöke


Rektor úr megnyitó beszéde


Államtitkár úr fővédnöki beszéde


Előadást tartottak a végzett hallgatók


Dr. Taky Ferenc emléktáblájánál koszorúzás


Macskásy Árpád mellszobránál koszorúzás


A konferencia résztvevői


A konferencia résztvevői
 

2019-12-07,
Kapcsolódó hírek
2019.12.04. - A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2019. III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2019-12-04,
Kapcsolódó hírek
2019.12.04. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatója
- az alapvető munkavédelmi ismeretekről, külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzése esetére (angol nyelvű).

A hazánkban munkát végző külföldi munkavállalók alapvető munkavédelmi ismereteihez való hozzájutás elősegítése érdekében az alábbi angol nyelvű tájékoztatót tesszük közzé a munkáltatók és munkavállalók számára.

Általános munkavédelmi tudnivalók külföldi munkavállalók számára (angol nyelvű) - letöltés

A tájékoztató elérhető a Kiküldetés (POSTING) menüpontban található Információk között is.
 
2019-12-04,
Kapcsolódó hírek
2019.12.04. - Information from Department of Occupational Safety and Health, Ministry of Finance
- on foreign workers’ rights and obligations in relation to occupational safety and health when they work in Hungary.
Please click on the link below for details:

In order to improve access to basic knowledge on occupational safety and health for foreign employees working in Hungary, Department of Occupational Safety and Health publish the following information for employers and employees in English.

Work in Hungary - download

The brochure on foreign workers’ rights and obligations in relation to occupational safety and health is also available in our POSTING website.

2019-12-04,
Kapcsolódó hírek
2019.12.03. - A Pénzügyminisztérium közleménye
- a 2020. évre szóló munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzési irányelvekről.

Az ellenőrzési irányelvek letöltése.

(A dokumentum a Pénzügyi közlönyben is megjelent.)
 

2019-12-03,
Kapcsolódó hírek
2019.11.13. - A Pénzügyminisztérium közleménye
- a 2020. évi munkavédelmi és munkaügyi ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervről.

Országos hatósági ellenőrzési terv 2020. év - letöltés.
 
2019-11-13,
Kapcsolódó hírek
2019.11.04. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az Országos Munkavédelmi Bizottság 2019. szeptember 23-i plenáris üléséről.

Tájékoztatás az Országos Munkavédelmi Bizottság 2019. szeptember 23-i plenáris üléséről.
 
2019-11-04,
Kapcsolódó hírek
2019.10.29. - Az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont tájékoztatása
- az "Egészséges munkahelyek - A veszélyes anyagok helyes kezelése" kampány záró konferenciájáról.

2019. október 17-én a Gellért Hotelben tartottuk az Egészséges Munkahelyek – Kezeljük helyesen a veszélyes anyagokat című kampány záró konferenciáját.

A konferencia célja volt a kétéves kampány eredményeinek bemutatása, az EU rákkeltő anyagok új határértékeivel kapcsolatos szabályozásának ismertetése, az ellenőrzések és a megbetegedések kivizsgálása során szerzett tapasztalatok megosztása. Előadás hangzott el a kémiai biztonság helyzetének bemutatására a vegyipar szemszögéből, a munkahigiénés laborvizsgálatok részleteiről.

A konferencia programja.

Az előadások diát az előadó nevére kattintva itt elérhetik:

Balogh Katalin
 

Nesztinger Péter
 

Dr. Madarász Gyula
 

Nédó Ferenc

Dr. Gáspárné Bada Magdolna

Vezmár Albert

Néhány kép a konferenciáról:


 

2019-10-29,
Kapcsolódó hírek
2019.10.28. - A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatása
- munkaügyi kiadványokról.


 

  • Amire a munkaviszony megszűnésekor figyelni kell - Jogok és kötelezettségek- letöltés.
  • Szabályosan foglalkoztatnak? Te is tudod ellenőrizni - letöltés.
  • A fiatalkorúak foglalkoztatásának szabályairól - letöltés.
  • A rendkívüli időjárás esetén történő munkavégzés szabályai - letöltés.
     
2019-10-28,
Kapcsolódó hírek
2019.10.25. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, „A munkahelyen előforduló veszélyes anyagok helyettesítése” című tájékoztató adatlapjáról.

A kiadvány letöltése.
 

2019-10-25,
Kapcsolódó hírek
2019.10.17. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- Varga Mihály pénzügyminiszter által jóváhagyott jelentés a nemzetgazdaság 2018. évi munkavédelmi helyzetéről.

Jelentés a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetéről - 2018.
 
2019-10-17,
Kapcsolódó hírek
2019.10.16. - A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2019. I. félévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2019-10-16,
Kapcsolódó hírek
2019.10.03. - A Munkavédelmi Főosztály tájékoztatása
- munkavédelmi tájékoztató kiadványok felső tagozatos diákok számára.

A Biztonság Hete országos programsorozatra készített tájékoztatók segítséget nyújthatnak diákoknak  a munkavédelem fogalmának mielőbbi megismerésében, a különböző veszélyforrások azonosításában, a védelmi módok megismerésében és a biztonságtudatos magatartás kialakulásában.

2019-10-03,
Kapcsolódó hírek
2019.09.26. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség, „A mesterséges nanoanyagok munkahelyi kezelése” című tájékoztató adatlapjáról.


 

A kiadvány letöltése.
 

2019-09-26,
Kapcsolódó hírek
2019.09.24. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- Elindult a Biztonság Hete tematikus programhét.

Biztonság Hete nyitórendezvény
2019. szeptember 23.
Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Elindult Biztonság Hete tematikus programhét

Az Országos Rendőr-Főkapitányság Országos Balesetmegelőzési Bizottsága és a Magyar Biztosítók Szövetsége  által megrendezett Biztonság Hetére idén szeptember 23-28. között kerül sor. Az országos programsorozat megnyitóját szeptember 23-án a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen rendezték meg. Az ezt követő országjáró rendezvény minden megyében várja a 9-14 éves korosztály tagjait, akik közül több tízezren találkozhatnak a széleskörű együttműködés szereplőivel.

A Biztonság Hete program célja a mindennapok biztonságának erősítése, amit nemcsak a közlekedési balesetek és egyéb sérülések megelőzése révén szolgál, hanem a biztonságot tágabban értelmezve más területeken is értéket teremt. A héten szó lesz a foglalkoztatáspolitikában továbbra is kiemelt munkavédelemről is.

A hét záróeseményének már hagyományosan Újbuda Önkormányzata ad otthon, a Bikás parkban, szeptember 28-án.

A szeptember 23-i sajtótájékoztatón Bodó Sándor államtitkár úr kiemelte, hogy a kormány kiemelt célkitűzése és a nemzetgazdaság érdeke is a foglalkoztatottság növelése, azonban az is fontos, hogy az emberek a munkahelyeken biztonságos körülmények között dolgozzanak, ne szenvedjenek balesetet, és ne betegedjenek meg.  

Meggyőződésünk, hogy a biztonságos munkakörülmény érték, hozzájárul a munkavállalók elégedettségéhez is. Elkötelezettek vagyunk abban, hogy a munkavállalók egészségét, biztonságát és munkavégző képességét megóvjuk.

A biztonságtudatos magatartás kialakítása az egyik legjobb eszköz a munkabalesetek számának csökkentésére. Ezért üdvözöljük, hogy a Biztonság Hete a biztonságtudatosság kialakulását segítik elő a fiatalabb korosztályokban.

Az egyetemistákból hamarosan munkahelyi vezetők lehetnek, akik felelnek a beosztottjaikért. Az iskolások nem maradnak mindig az iskolapadban, hamarosan a munka világában találják magukat, ahol újfajta veszélyforrásokkal kell számolniuk.

Kulcskérdés, hogy a biztonságtudatos magatartás minél fiatalabb korban kialakuljon.
Ehhez kívánunk segítséget nyújtani a diákok számára készített tájékoztató kiadványainkkal, amelyekben az általános munkavédelmi tudnivalókon túl, a kémiai biztonsággal kapcsolatos alapvető ismereteket, és a vegyi anyagok különböző szakmákban való felhasználásának veszélyeit gyűjtöttük össze. A kisebbeknek a munkavédelem megismerését segítő játékok segítik a felkészülésüket.

A Budapesti és a vidéki rendezvényeken egyaránt munkavédelmi szakemberek állnak a látogatók rendelkezésre a munkavédelemmel kapcsolatos kérdéseik megválaszolására.

Kép a rendezvényről:


2019-09-24,
Kapcsolódó hírek
2019.08.29. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az Európai Bizottság „A munkahelyi egészségvédelem és biztonság mindenkit érint” című gyakorlati útmutatójáról.

A gyakorlati útmutató letöltése.
 

2019-08-29,
Kapcsolódó hírek
2019.08.23. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának összefoglaló jelentése
- a sütő- és cukrászipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2019. május 6. – június 7.)

Az Összefoglaló jelentés letöltése.

2019-08-23,
Kapcsolódó hírekArchívum

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.