Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Munkavédelmet érintő bejelentések

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § 17. és 17a. pontjai alapján az államigazgatási szervek - beleértve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek. A Törvény 108. §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A bejelentők a munkavédelmet érintően elektronikus úton tizenegy különböző bejelentést tehetnek meg:

 1. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése
 2. Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése
 3. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
 4. Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése
 5. Foglalkozási betegség gyanújának bejelentése  (kitöltési útmutató)
 6. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése
 7. Munkabalesetek bejelentése
 8. A foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése
 9. Fokozott expozíció bejelentése
 10. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentés
 11. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése szerinti bejelentés

Az elektronikus ügyintézéshez szükséges technikai feltételek:

   Általános használati tájékoztató: https://epapir.gov.hu/sugo
Egy ingyenes, hitelesített üzenetküldő alkalmazás, amely internetkapcsolaton keresztül, elektronikus úton összeköti az Ügyfélkapuval rendelkező ügyfeleket a szolgáltatáshoz csatlakozott intézményekkel, jelen esetben a területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatóságaival.
   Az e-Papír alkalmazás egy online felületen elérhető rendszer, telepítést nem igényel.

Segítségül:
   Az e-Papír alkalmazásnál, munkavédelmet érintően, új levél írásakor az alábbi adatokat kell megadni, a területileg illetékes fővárosi és vármegyei kormányhivatal munkavédelmi hatóságának "címzéséhez".

 • TÉMACSOPORT -> Kormányhivatali ügyek
 • ÜGYTÍPUS -> Munkaügyi, munkavédelmi feladatok
 • CÍMZETT -> Válasszon hivatalt (Pl.: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály)
 • CSATOLMÁNY -> Csatolható a honlapunkról letöltött és kitöltött bejelentő űrlap

 

VAGY

 • Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) futtatásához minimum 1.8.0 JAVA futtató környezet szükséges (INNEN letölthető).
 • A nyomtatványok használatához az ÁNYK minimum v2.76.0 verziójának telepítése szükséges (INNEN letölthető).

A fővárosi és megyei kormányhivataloknál az elektronikus ügyintézés az alábbi linkeken érhető el:

FIGYELEM!

 • A bejelentéseket mindig a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatalánál kell letölteni és oda kell beküldeni, azaz például munkabaleset esetén a baleset helyszíne szerint, egyéb esetekben a munkavégzés helyszíne szerinti hivatalokhoz.
 • A bejelentést mindig annak kell megtenni, akire a bejelentési kötelezettség terhet ró. Vannak esetek például, amikor a bejelentést a munkáltatónak kell megtenni, de van olyan eset is, amikor ez a Foglalkozás-egészségügyi Szolgálat, vagy a kivitelező feladata. Az 1993. évi XCIII. törvény 68. §-a szerinti esetekben a munkavállaló is tehet bejelentést.
 • Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdése alapján ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet (a polgári perrendtartásról szóló törvényben meghatározott, belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, kivéve: az adószámmal nem rendelkező egyesület, alapítvány) esetén az elektronikus ügyintézés kötelező. Ennek alapján a gazdálkodó szervezetek a munkavédelmet érintő bejelentésüket kizárólag elektronikus úton tehetik meg.

Esetlegesen felmerülő kérdéseikkel a területileg illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi hatósági hatáskörében eljáró kormányhivatalához fordulhatnak, melyek elérhetősége megtalálható az alábbi linken.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedéseket vagy ezek elmulasztását, valamint a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának  elmulasztását sérelmező személy bejelentésének kivizsgálása okán történő személyes adatkezelésre
 


Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.