Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2023.06.09. - A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a foglalkoztatás-felügyeleti hatósággal kapcsolatos általános információkról.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt szabályozó jogszabályok minimumkövetelményeinek foglalkoztató általi megtartását a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság ellenőrzi.

A hatóság a munkaszerződés megkötésétől a munkaviszonyból származó jogok biztosításán és kötelezettségek teljesítésén keresztül a munkaviszony megszűnését követő elszámolásig vizsgálja a foglalkoztatás szabályosságát és intézkedik a jogsértésekkel szemben.

Az ellenőrzéseket a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok végzik, a szakmai irányítást a Gazdaságfejlesztési  Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztálya látja el.

A jogkövető magatartásra való ösztönzés, a megelőzés és a jogszabályok helyes alkalmazásának segítése céljából a főosztály fórumszerű tájékoztatási rendszert működtet, melynek elérhetősége:

https://mvff.munka.hu/oldal, TÁJÉKOZTATÁS – FELVILÁGOSÍTÁS menüpontja alatt.

Az ellenőrzési tárgykörökről, az ellenőrzés folyamatáról, az elérhetőségekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült szórólapban adunk tájékoztatást.
 

2023-06-09,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.