Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Képzési követelmények


A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter közzéteszi. Az elmúlt év tapasztalatai alapján a 2024.01.25-től hatályos aktualizált képzési követelmény az alábbi.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 75. §-a alapján a munkavédelmi képviselőnek a megválasztását követő hat hónapon belül 16 óraszámú alapképzést kell elvégeznie. Az alapképzést követően, valamint újraválasztása esetén évente legalább 8 órás továbbképzésben kell részt vennie a munkavédelmi képviselőnek.

A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés megszervezése a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerint kontaktórás, távoktatás, illetve zárt rendszerű elektronikus távoktatás formájában valósulhat meg.

A munkavédelmi képviselő továbbképzésének megszervezésekor az óraszám a következőképpen határozható meg:

  • A munkavédelmi képviselő az ötéves mandátumának ideje alatt azonos témakörű továbbképzést kétszer végezhet el.
  • A továbbképzés során a munkavédelmi képviselő számára évente ismertetni kell a munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásait, a munkavédelemmel kapcsolatos aktualitásokat.
  • A felnőttképzőnek biztosítania kell a konzultációt a továbbképzések során, ahol a munkavédelmi képviselők a továbbképzésen elhangzottakkal kapcsolatban kérdéseket, észrevételeket tehetnek. A konzultáció során lehetőség van arra is, hogy a korábban leoktatott témaköröket, témákat átismételjék.
  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása és az aktualitások ismertetésének, valamint a konzultáció megtartásának óraszáma beleszámít a továbbképzés teljes óraszámába. Ezen felül a képzési követelményben meghatározott témakörök közül választhat a felnőttképző.

A továbbképzés óraszámának meghatározására példák:

  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása, valamint az aktualitások ismertetése (1 óra) + Konzultáció (1 óra) + Munkaeszközök biztonsága (4 óra) + Villamos biztonsági ismeretek (2 óra) = összesen 8 óra
  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása, valamint az aktualitások ismertetése (1 óra) + Konzultáció (1 óra) + A munkahelyek kialakításának munkavédelmi követelményei (4 óra) + Zaj-és rezgésvédelem (2 óra) = összesen 8 óra
  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása, valamint az aktualitások ismertetése (2 óra) + Konzultáció (1 óra) + Fokozott expozíciós eset kivizsgálása (1 óra) + A munkáltató tevékenysége szerinti munkavédelmi követelmények (4-6 óra) = összesen 8 óra (ebben az esetben a felnőttképző úgy alakítsa az óraszámokat, hogy a 8 órát ne haladja meg a képzés, tehát a munkáltató tevékenysége szerinti munkavédelmi követelmények óraszáma 4 óra lesz)
  • A munkavédelemre vonatkozó jogszabályi előírások és szabványok változásainak oktatása, valamint az aktualitások ismertetése (2 óra) + Konzultáció (1 óra) + Foglalkozási megbetegedés kivizsgálása (1 óra) + Munkabaleset kivizsgálása (4 óra) = összesen 8 óra

A továbbképzések megszervezésénél és az egyes témakörök kiválasztásánál a felnőttképzők lehetőség szerint vegyék figyelembe a csoportösszetételt, a munkavédelmi képviselők munkáltatóinak tevékenységi körét.

A munkavédelmi képviselő képzések szakmai felügyeletét a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el, amelynek részletes szabályait szabályzatban állapítja meg.

  • A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés képzési követelményei - letöltés
  • Szabályzat a munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés szakmai felügyeletéről - letöltés

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.