Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2023.06.27. - A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a munkaviszony megszűnésekor és megszüntetésekor kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről.

A munkaviszony lezárása során a munkáltatónak jogszabályban meghatározott elszámolási (munkabér és egyéb járandóság) és igazolás kiadási, a munkavállalónak munkakör átadási és elszámolási kötelezettségei állnak fenn. A munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt igazolások a munkavállaló újbóli elhelyezkedése, az álláskeresési ellátások és az adóbevallás miatt lényegesek.

A dokumentumok átadását abban az esetben is teljesíteni kell, ha esetleg valamilyen (jog)vita vagy nézeteltérés van a felek között, akár a munkaviszony megszüntetésének jogszerűségét érintően is.

A munkaviszony megszüntetés jogszerűségének vizsgálatára a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatásköre nem terjed ki, annak elbírálására a bíróság jogosult.  

A munkáltatónak a jogviszony megszűnését be kell jelentenie az állami adóhatósághoz, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. sz. melléklet 3. 2. pontjában foglaltaknak megfelelően.   

Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Amire a munkaviszony megszűnésekor figyelni kell – jogok és kötelezettségek” témájú kiadványban adunk tájékoztatást.

Munkaügyi kérdésben a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályától kérhető tájékoztatás, a https://mvff.munka.hu/ weboldal TÁJÉKOZTATÁS – FELVILÁGOSÍTÁS menüpontja alatt.
 

2023-06-27,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.