Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2023.04.05. - A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a munkavédelmi oktatási tematika elkészítéséről.

A munkavállaló az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, megfelelő szakmai képesítéssel, a munkavédelemre vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával és a munkavégzés kockázatainak ismeretében végezhet munkát. A munkáltató a munkavállalók oktatásáról köteles gondoskodni és igazolható, dokumentált módon meggyőződni az ismeretek elsajátításáról, addig a munkavállaló önállóan nem  végezhet munkát. A munkavédelmi ismeretek hiánya a munkavállalók életét, testi épségét, egészségét veszélyeztető és a munkabiztonságra kiható következményekhez vezethet.  

A szakmai anyaggal a munkavédelmi oktatási tematika elkészítéséhez nyújtunk segítséget, a vonatkozó jogi háttérre és a javasolt tartalomra kiterjedően.

A segédletben szereplő esetleírások a munkavédelmi ismeretek és információk hiánya miatt bekövetkezett munkabaleseteket mutatnak be.     

Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „A munkavédelmi oktatási tematika elkészítése” témájú segédletben adunk tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy 2023. január 1. napjától a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 55. § (3) bekezdése alapján az oktatási tematika elkészítése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenység, így az oktatási tematikát munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyeknek kell elkészíteni.
 

2023-04-05,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.09.30.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.