Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2023.02.16. - A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséről.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszonyok körében a munkaviszony munkaszerződéssel jön létre, melyet írásba kell foglalni.  

A felek által aláírt, a lényeges tartalmi elemeket magában foglaló, írásban megkötött munkaszerződés és az állami adóhatósághoz bejelentett jogviszony az alapja a jogszerű foglalkoztatásnak.

A munkavállaló azt követően kezdheti meg a munkát, hogy a munkáltató a munkaszerződés megkötésére és a bejelentésre vonatkozó – a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény VII. fejezetében, és az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 1. számú mellékletében előírt – kötelezettségeit teljesítette. A munkaviszony kezdetének napja a munkaszerződés megkötését követő nap, ha a felek ettől eltérően nem állapodnak meg.  

A munkaszerződés kötelező tartalmi eleme a munkavállaló alapbére és munkaköre. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései szerint:

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől

  • havibér alkalmazása esetén 232 000 forint,  
  • hetibér alkalmazása esetén 53 340 forint,
  • napibér alkalmazása esetén 10 670 forint,
  • órabér alkalmazása esetén 1334 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől

  • havibér alkalmazása esetén 296 400 forint,
  • hetibér alkalmazása esetén 68 140 forint,
  • napibér alkalmazása esetén 13 630 forint,
  • órabér alkalmazása esetén 1704 forint.

A munkavállaló a bejelentését a https://magyarorszag.hu/ portálon keresztül belépve a https://ugyfelkapu.neak.gov.hu/oepu/keret.jsp felületen, biztosítotti jogviszonyának lekérdezésével ellenőrizheti.   

Az alapvető ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „A foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése” témájú kiadványban adunk tájékoztatást. A részletesebb szabályok a munkáltatók és munkavállalók részére készült munkaügyi útmutatókban érhetők el. 
 

2023-02-16,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.