Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2023.02.15. - A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- veszélyes anyagok munkavédelmi szempontú nyilvántartásáról.

A veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartás a munkavállalók egészségének megőrzését szolgáló alapvető preventív eszköz, a kémiai kockázatbecslés és kockázatkezelés alapja.

A nyilvántartásban rögzített adatokkal azonosíthatók, hogy adott munkavállaló milyen veszélyes anyag(ok) hatásának van vagy lehet kitéve, továbbá ellenőrizhetők és értékelhetők az expozíciós körülmények. Az expozíciós nyilvántartás az alapja a biológiai monitorozásnak is, amellyel kiszűrhetők a fokozott expozíciós esetek még az előtt, hogy foglalkozási megbetegedés kialakulna.

Az ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Veszélyes anyagok nyilvántartása” témájú módszertani útmutatóban adunk tájékoztatást.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a módszertani útmutatóban hivatkozott előírások alapjául szolgáló joghely [Mvt. 63/A. § (2) bekezdése] 2023. január 1-jétől módosult.

A nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) a munkavállaló nevét, születési helyét, idejét,
b) az expozíciót okozó veszélyes anyag nevét,
c) határértékkel szabályozott veszélyes anyag esetén
  ca) a munkavállaló napi, heti és éves expozíciós idejét, és
  cb) az expozíciós koncentráció mért adatait anyagonként.

A c) pont módosítása alapján egyértelművé válik, hogy az expozíciós időt és az expozíciós koncentrációt csak határértékkel szabályozott veszélyes anyagok esetén kell  rögzíteni a nyilvántartásban. Ugyanakkor az expozíciós nyilvántartást nemcsak azokról a veszélyes anyagokról kell vezetni, amelyek határértékkel rendelkeznek, hanem minden olyan vegyi anyagról, amely kockázatot jelent a munkavállalók biztonságára vagy egészségére.
 

2023-02-15,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.