Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

TÁJÉKOZTATÁS - FELVILÁGOSÍTÁS

JOGI NYILATKOZAT


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alá tartozó foglalkoztatás-felügyeleti hatósági munkát végző szervek (a továbbiakban: foglalkoztatás-felügyeleti hatóság) tájékoztató és felvilágosító tevékenysége az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésén alapul, mely az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata, valamint a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései alapján nem minősül a hatóság állásfoglalásának, jogi iránymutatásának, valamint munkajogi tanácsadásának sem. A tájékoztatás, illetve felvilágosítás a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság szakmai álláspontját tükrözi, amely egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alá tartozó foglalkoztatás-felügyeleti hatósági munkát végző szervek kizárólag az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezésére jogosultak, feltéve, hogy az illetékesség, hatáskör a kérdés alapján megállapítható.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés tárgykörébe tartózó kérdések megválaszolására kerül sor, amennyiben munkavédelmi kérdése van, azt itt teheti fel.


Nyilatkozat a személyes adatok védelméről


A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság számára kiemelt fontosságú cél a tájékozató, felvilágosító tevékenység során megadott személyes adatok védelme. 
Az e-mailen történő kapcsolatfelvételhez Önnek regisztrálnia kell honlapunkon, melyhez név, internetes elérhetőség és jelszó megadása szükséges. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése teljes mértékben megfelel a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. A felhasználó személyes adataihoz kizárólag a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kormánytisztviselői a feladatuk ellátáshoz, a tájékoztató felvilágosító tevékenység teljesítéséhez, azaz a kérdések megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a felhasználók személyes adatait harmadik félnek nem adja ki.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a regisztrációs eljárás során a kérdések útján bekért adatokon kívül egyéb (így például a bejelentkezéskor használt szoftver típusára, a bejelentkezés helyére, az IP címre utaló) adatokat semmilyen módon nem gyűjt, illetve szerez meg.
A honlapon történő regisztrációval a felhasználó ráutaló magatartásával hozzájárul az általa megadott név kezeléséhez, mely alapján a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tudomására jutó, a kérdezőre vonatkozó személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése teljes mértékében megfelel a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek.

 Kijelentem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom.


Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.