Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Kiküldetés (POSTING)

Ezen az oldalon találhatja meg a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 96/71/EK irányelv érvényesítéséről és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló 2014/67/EU IRÁNYELV 5. cikke szerinti információkat, továbbá a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 27. §-ának megfelelően egy rövid regisztrációt követően itt tehet eleget nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettségének, amennyiben határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez Magyarország területén a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 295. §-a szerinti munkavállalót foglalkoztat vagy kíván foglalkoztatni. Kérdés esetén kattintson a „Kérdések” menüpontra.

2024. március 1-jétől megújult honlapunk, így a határokon átnyúló munkaerőmozgás keretében történő foglalkoztatás bejelentése is ezen az új felületen tehető meg. A kiküldetések felrögzítéséhez az új honlapunkon ismételt regisztráció szükséges. Ezen a régi honlapunkon felrögzített bejelentések nem kerültek átemelésre az új honlapra, ugyanakkor azok továbbra is érvényesek, nem szükséges ismételten felrögzíteni őket.
A kiküldetések felrögzítésére szolgáló régi felület ideiglenesen még elérhető, de új bejelentéseket kérjük itt már ne rögzítsenek!


 

 

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ a bejelentéshez

Adatkezelési tájékoztató


Amennyiben Magyarországról szeretne más EGT tagállamba szolgáltatásnyújtás keretében munkavállalókat kiküldeni, a legördülő listából kiválasztva a célországot az ottani szabályokról az alábbi oldalon tájékozódhat:  
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/work-abroad/posted-workers/index_hu.htm
 


Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.