Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Nyomtatványok (eÜgyintézés)

nyomtatvany1-70

Munkavédelmet érintő bejelentések

 • Munkabalesetek bejelentése
 • Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése
 • A foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése
 • Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése
 • Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
 • Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése
 • Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése
 • Fokozott expozíció bejelentése
 • Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentés
 • Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése
 • A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése szerinti bejelentés
> Tovább a munkavédelmet érintő bejeletésekre
 

 • Közérdekű bejelentés, panasz:

         > OMMF_0201 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Folyamatban levő foglalkoztatás-felügyeleti hatósági eljárással kapcsolatos ügyintézés:

         > OMMF_0203 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Hatósági bizonyítvány iránti kérelem:
         > OMMF_0301 nyomtatvány   > kitöltési útmutató
 • Adathozzáférési, adathelyesbítési kérelem:

         > OMMF_0302 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Kérelem a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által vezetett hatósági nyilvántartás alapján közzétett adatok törléshez:  
         > OMMF_0303 nyomtatvány   > kitöltési útmutató
 •  Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadása iránti kérelem: 

         > OMMF_0401 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Panaszbejelentés (Az eljáró szervet / ügyintézőt érintő közérdekű bejelentés, panasz):

         > OMMF_0501 nyomtatvány   > kitöltési útmutató


 • Űrlap közigazgatási szerv (munkavédelmi hatóság) határozatának bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:

         > NGMMFELUGY_K01 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Űrlap közigazgatási szerv (foglalkoztatás-felügyeleti hatóság) vitatott közigazgatási cselekményének bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:

         > NGMFOGL_K01 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 • Űrlap a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatósági nyilvántartásába való bejegyzés bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:
         > NGMFOGL_K02 nyomtatvány   > kitöltési útmutató
 • Űrlap a munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti hatóság által kiállított hatósági bizonyítvány bírósági felülvizsgálata iránti keresetlevél benyújtásához:
         > NGMFOGL_K03 nyomtatvány   > kitöltési útmutató

 

A letöltött és telepített nyomtatványok kitöltéséhez általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) szükséges, amely a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapjáról tölthető le.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő szakirányú jellegének igazolására szolgáló hatósági bizonyítvány kiadására

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedéseket vagy ezek elmulasztását, valamint a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának  elmulasztását sérelmező személy bejelentésének kivizsgálása okán történő személyes adatkezelésre
 

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.