Innovációs és Technológiai Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Kérdések - válaszok


Keresés:

|«   «   7 / 8   »   »|
 • 2017.08.08. - Választás megszervezése, lebonyolítása
  Cégünk 2012. december 14-től folyamatosan rendelkezik munkavédelmi képviselővel (egyik műszakvezetőnk), viszont akkor ezt a posztot önkéntes alapon kapta meg. Kérdésem arra vonatkozna, hogy mindenképpen kell-e választást tartanunk, vagy folytathatja megbízatását 2017. december 14-ig.
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 90. § (1) bekezdés szerint: „E törvénynek az egyes foglalkoztatási tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2016. évi LXXIX. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv2.) megállapított 70/A. § (1) és (2) bekezdését a Módtv2. hatálybalépését követően azon munkáltatónál, ahol van választott munkavédelmi képviselő, a munkavédelmi képviselő mandátumának lejártát követő munkavédelmi képviselő választás során kell alkalmazni.”

  Fentiek alapján az új munkavédelmi képviselő választást a jelenlegi munkavédelmi képviselő mandátumának lejárta után szükséges megtartani.
 • 2017.08.08. - Egyéb kéréds
  Lehet-e munkavédelmi képviselő az ügyvezető, aki munkaviszonyban áll a céggel és munkáltatói jogot gyakorol?
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 70/A. (2) bekezdése szerint: „A munkavédelmi képviselő választására az Mt. 238. §-át kell alkalmazni azzal, hogy az Mt. 238. § (2) bekezdésében foglaltakon túl nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.”
  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 238. § (2) bekezdése alapján: „Nem választható üzemi tanácstaggá az, aki
  a) munkáltatói jogot gyakorol,
  b) a vezető hozzátartozója,
  c) a választási bizottság tagja”.


  Fenti jogszabályok alapján az ügyvezető, aki munkáltatói jogot gyakorol, nem választható munkavédelmi képviselővé.
 • 2017.08.08. - Választható és választásra jogosult munkavállalók
  A tartósan távol levő munkavállalók (pl. GYES, GYED, fizetés nélküli szabadság, tartós táppénz stb.) választhatóak-e, illetve választásra jogosultak-e a munkavédelmi képviselők választása szempontjából?
  Álláspontunk szerint – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 238-239. §-okban foglaltakra is – munkavédelmi képviselőnek olyan cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább hat hónapja munkaviszonyban áll a munkáltatóval (az újonnan alakult munkáltatót kivéve), továbbá az adott telephelyen ténylegesen munkát végez, ezáltal képes a munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogainak és érdekeinek képviseletére, így a munkavédelmi képviselőt megillető jogok gyakorlására. Erre való tekintettel a tartósan távol levő munkavállaló munkavédelmi képviselőnek nem választható, ugyanakkor munkavédelmi képviselő választására jogosult. Megjegyezzük, hogy a tartósan távol levő munkavállalót a választás érvényességének megítélésekor csak abban az esetben kell figyelembe venni a választásra jogosultak létszámánál, ha részt vett a választáson.
 • 2017.08.08. - Választás megszervezése, lebonyolítása
  Amennyiben a munkavédelmi képviselő választásával összefüggésben a jelöltállítás eredménytelen és a Mt. 242. § (4) bekezdése szerint a meghosszabbított jelöltállítási időszak leteltével sem lesz a jelöltállítás eredményes, mi a teendője a munkáltatónak?
  A munkavédelmi képviselő választás során a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 242. § (4) bekezdése nem alkalmazandó arra való tekintettel, hogy a munkavédelmi képviselők számának nem kell azonosnak lennie az üzemi tanácsba választható tagok számával. Az Mt. 247-248. §-ai értelmében az érvénytelen választást 90 napon belül meg kell ismételni (de 30 napon belül nem lehet új választást tartani), az eredménytelen választást pedig 30 napon belül kell megismételni a fennmaradó képviselő-helyek tekintetében. Amennyiben a megismételt választás érvénytelen, új választást legkorábban egy év elteltével lehet tartani. A munkáltató kötelezettsége a választás megtartásához szükséges feltételek biztosítása, a választás lebonyolítása. A választás megtartásával, lebonyolításával – akkor is, ha az nem volt eredményes – a munkáltató teljesíti törvényi kötelezettségét.
|«   «   7 / 8   »   »|

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Innovációs és Technológiai Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2021.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.