Pénzügyminisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Kérdések - válaszok


Keresés:

|«   «   6 / 7   »   »|
 • 2017.08.08. - Egyéb kéréds
  Lehet-e munkavédelmi képviselő az ügyvezető, aki munkaviszonyban áll a céggel és munkáltatói jogot gyakorol?
  A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 70/A. (2) bekezdése szerint: „A munkavédelmi képviselő választására az Mt. 238. §-át kell alkalmazni azzal, hogy az Mt. 238. § (2) bekezdésében foglaltakon túl nem választható munkavédelmi képviselővé az, aki a munkáltatónál munkaviszony keretében főtevékenységként a munkáltató megbízásából munkavédelmi feladatokat lát el.”
  A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 238. § (2) bekezdése alapján: „Nem választható üzemi tanácstaggá az, aki
  a) munkáltatói jogot gyakorol,
  b) a vezető hozzátartozója,
  c) a választási bizottság tagja”.


  Fenti jogszabályok alapján az ügyvezető, aki munkáltatói jogot gyakorol, nem választható munkavédelmi képviselővé.
 • 2017.08.08. - Választható és választásra jogosult munkavállalók
  A tartósan távol levő munkavállalók (pl. GYES, GYED, fizetés nélküli szabadság, tartós táppénz stb.) választhatóak-e, illetve választásra jogosultak-e a munkavédelmi képviselők választása szempontjából?
  Álláspontunk szerint – figyelemmel a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 238-239. §-okban foglaltakra is – munkavédelmi képviselőnek olyan cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább hat hónapja munkaviszonyban áll a munkáltatóval (az újonnan alakult munkáltatót kivéve), továbbá az adott telephelyen ténylegesen munkát végez, ezáltal képes a munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő jogainak és érdekeinek képviseletére, így a munkavédelmi képviselőt megillető jogok gyakorlására. Erre való tekintettel a tartósan távol levő munkavállaló munkavédelmi képviselőnek nem választható, ugyanakkor munkavédelmi képviselő választására jogosult. Megjegyezzük, hogy a tartósan távol levő munkavállalót a választás érvényességének megítélésekor csak abban az esetben kell figyelembe venni a választásra jogosultak létszámánál, ha részt vett a választáson.
 • 2017.08.08. - Választás megszervezése, lebonyolítása
  Amennyiben a munkavédelmi képviselő választásával összefüggésben a jelöltállítás eredménytelen és a Mt. 242. § (4) bekezdése szerint a meghosszabbított jelöltállítási időszak leteltével sem lesz a jelöltállítás eredményes, mi a teendője a munkáltatónak?
  A munkavédelmi képviselő választás során a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 242. § (4) bekezdése nem alkalmazandó arra való tekintettel, hogy a munkavédelmi képviselők számának nem kell azonosnak lennie az üzemi tanácsba választható tagok számával. Az Mt. 247-248. §-ai értelmében az érvénytelen választást 90 napon belül meg kell ismételni (de 30 napon belül nem lehet új választást tartani), az eredménytelen választást pedig 30 napon belül kell megismételni a fennmaradó képviselő-helyek tekintetében. Amennyiben a megismételt választás érvénytelen, új választást legkorábban egy év elteltével lehet tartani. A munkáltató kötelezettsége a választás megtartásához szükséges feltételek biztosítása, a választás lebonyolítása. A választás megtartásával, lebonyolításával – akkor is, ha az nem volt eredményes – a munkáltató teljesíti törvényi kötelezettségét.
 • 2017.08.08. - Munkavédelmi képviselők képzése
  A munkavédelmi képviselők munkavédelmi törvény által előírt képzését, illetve évenkénti továbbképzését ki, és milyen feltétel mellett végezheti?
  A munkavédelmi képviselői feladatok ellátása nem szakképesítéshez kötött tevékenység. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet nem tartalmaz ilyen képzettséget, és a munkavédelmi képviselők képzése, oktatása nem tartozik a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá sem. Erre való tekintettel a munkavédelmi képviselők oktatását a munkáltatónál munkavédelmi feladatokat ellátó, államilag elismert munkavédelmi szakmai végzettséggel rendelkező szakember is megtarthatja, de munkavédelmi szakmai képzést folytató egyéb szervezet is elvégezheti.
  Az oktatás megtörténtéről írásbeli igazolást kell kiállítani, mely tartalmazza az oktatást végző cég vagy személy megnevezését, az oktatás tárgyát, valamint az oktatás időpontját és időtartamát is.
|«   «   6 / 7   »   »|

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.