Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Borhidi-ea

 25loggo50shvissza

 


 

MUNKAVÉDELEM A MUNKAVÁLLALÓK SZEMÉVEL

Borhidi Gábor, OÉT Munkavédelmi Bizottság, munkavállalói oldal, ügyvivő

 

Tisztelt konferencia! Hölgyeim és Uraim!

Mielőtt rátárnék a Munkavállalói oldal helyzetértékelésére, kérem, engedjék meg, hogy megosszam Önökkel örömünket, mely szerint „célegyenesbe" érkezett a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emlékművének kérdése. Sikerült végleges helyszínt találni és most már „csak „ az maradt hátra, hogy ennek a közadakozásból megvalósításra kerülő emlékműnek megteremtsük az anyagi fedezetét. Arra kérném Önöket, hogy lehetőségeikhez mérten segítsék, hogy ez a nemes kezdeményezés megvalósulhasson. A részleteket a kiadott ismertető füzetben megtalálhatják. Felajánlásaikat, segítségüket előre is köszönöm.

És akkor beszéljünk a mai rendezvényről.

Előre szeretném bocsátani, hogy pontosan tisztában vagyunk azzal, hogy a munkavédelem témájában megrendezett konferenciák, oktatások, továbbképzések, mind, mind a munkavállalók érdekében, azaz a mi biztonságos, egészséget nem veszélyeztető, munkavégzésünket hivatott elősegíteni.

Ezért - minden pátosz nélkül - szeretném kifejezni köszönetünket a szervezőknek és mindazoknak, akik a mai konferenciának létrehozásában közreműködtek.

Ennek a rendezvénynek-  úgy gondoljuk -két kiemelten fontos célja van.

Egyrészt egy kétéves kampány záró rendezvénye, ami a kockázatértékelés Uniós ajánlásának jegyében kerül megrendezésre, másrészt egy szívünknek kedves évforduló: 25 éve, hogy a szakszervezetek hatásköréből kikerülve, állami felügyelet alá került a munkavédelem hatósági ellenőrzése. Talán furcsának hangzik az én számból - mint szakszervezeti tisztségviselő szájából - hogy „örülünk" annak, hogy a felügyeleti, hatósági jogkör állami irányítás alá került. Ez annál is „furcsábbnak " tűnhet, hiszen sokan úgy értékelhetik, hogy a szakszervezetek „elveszítettek" egy igen fontos „jogosítványt" érdekvédelmi tevékenységeik közül. Persze ha valaki önkritikusan, és őszintén belegondol abba a helyzetbe, hogy vajon egy érdekvédelmi szervezet ideológiájában, össze egyeztethető-e a munkavállaló „megbírságolása", elmarasztalása, feljelentése, bíróság elé citálása, akkor bizony azonnal belátható, hogy itt valami nem stimmel! Arról a furcsa helyzetről nem is beszélve, hogy amennyiben a szakszervezeti munkavédelmi felügyelő történetesen „tévedett" felügyeleti ellenőrzése során, akkor vajon hová fordulhatott volna jogorvoslatért a munkavállaló? Netán egy másik szakszervezethez, vagy a munkáltatóhoz? Ugye, hogy ez teljes képtelenség!

Belátható tehát, hogy bölcs kormányzati döntésnek bizonyult a munkavédelmi felügyelet állami szintre való átszervezése és létrehozva ezzel az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőséget.

Azonban azt is őszintén meg kell állapítanunk, hogy az átszervezés bekövetkezésének percétől fogva a szakszervezetek munkavédelemmel kapcsolatos érdekvédelmi tevékenysége gyakorlatilag egy nagyon meredek, lejtős pályára került. Ezen nem is lehet csodálkozni, hiszen a szakszervezetben dolgozó kiváló és igen nagy szakmai gyakorlattal rendelkező munkavédelmi szakemberek jelentős része átkerült az állami felügyelethez. Magyarul: a szakszervezetek munkavédelmi apparátusa gyakorlatilag „lefejezésre „ került és bár eltelt azóta 25 esztendő, örömmel találkozunk még néhány olyan kollégával, akik a megalakulás első percétől fogva, ma is aktív munkatársai a felügyelőségnek. Tisztelet nekik!

 Kérem engedjék meg, hogy mi munkavállalók e helyről is kívánjunk nekik, a magam és valamennyi szakszervezeti konföderáció nevében nagyon jó egészséget, magánéletükben sok boldogságot. Kérjük Őket, hogy soha ne feledjék el azokat a gyökereket, ahonnan elindultak, és mindig maradjanak meg EMBERNEK csupa nagy betűvel!

Amikor erre az időszakra emlékezünk, nem feledkezhetünk meg egy kiemelkedő személyiségről: Főcze Lajosról. Annak idején Ő kapta azt a feladatot, hogy az átszervezést lebonyolítsa. Emlékszem engem is megkeresett - mint munkavédelmi felügyelőt - megkérdezte, átmegyek-e az állami felügyelőségre. Akkor én nemet mondtam! Talán azért, mert nem éreztem magam eléggé elkötelezettnek a hatósági feladatok fokozott elvárásainak teljesítésére.

Nyugdíjba vonulásáig Ő töltötte be a Munkavédelmi Bizottság munkavállalói oldalának ügyvivői tisztségét,- és bár nem lett volna kötelező - átadta a helyét és szerény személyemet jelölte erre a tisztségre. Neki, az oldal tagjainak, és nem utolsó sorban a szakszervezeti konföderációk vezetőinek köszönhetem, hogy ezt megtisztelő megbízatást a mai napig betölthettem. Főcze Lajos 3 éve elment közülünk. Meggyőződésem, hogy pótolhatatlan vesztesség érte a munkavédelem társadalmát.

A múlt után beszéljünk a jelenről, és egy picit a jövőről is.

Ez a rendezvény a jubileumi megemlékezés mellett a kockázatértékelés két éve tartó, záró rendezvénye is.

Mit is jelent nekünk munkavállalóknak a kockázatértékelés? Egyáltalán mit szeretnénk?

A válasz egyszerű!

Azt kértük és kérjük, hogy továbbra is vonjanak be minket a munkáltatók a kockázatértékelés folyamatába, Hogy miért? Azért mert meggyőződésünk, hogy  mi munkavállalók ismerjük legjobban a munkahelyünkön előforduló veszélyforrásokat. Mi elmondjuk! Csak meg kell minket kérdezni. Egyenrangú partnerként kezelve, minden retorzió kilátásba helyezése nélkül.

És még valami! Az a tapasztalatunk, hogy a kockázatértékelés elkészülte után jó részük bekerül az íróasztal fiókba. Nem odavaló!! A munkaadó törvényi kötelezettsége, hogy ismertesse a kockázatértékelés eredményét a munkavállalókkal, valamint azokat az intézkedéseket, amelyeket a kockázatok csökkentésére szándékozik hozni.

Nem tesz szívességet nekünk, ha ezt megteszi. Sajnos az a tapasztalatunk, hogy az esetek jó részében nem, vagy csak részben teljesítik a munkáltatók ezt a törvényi kötelezettségüket.

Ugyancsak régi „vesszőparipánk" és kérésünk, hogy a munkavédelmi felügyelők r hatósági ellenőrzéseik során ragaszkodjanak ahhoz, hogy a munkavédelmi képviselő személyesen vegyen részt az ellenőrzéseken. Erre határozott ígéretet kaptunk az OMMF vezetésétől. Mégis képviselőink sajnálatos módon azt jelezték vissza, hogy bizony sok esetben csak jóval később értesültek arról, hogy hatósági ellenőrzés volt vállalatuknál. Az igazság kedvéért meg kell jegyeznem, hogy néhány régiós igazgató ezt az elnöki utasítást komolyan vette és teljesíti is ezt a kérésünket. Köszönet érte!

Elismertük és mindig is nagyra becsültük az OMMF hatósági feladatainak embert próbáló munkáját! Egyet azonban a leghatározottabban kérünk! Kérjük, hogy a jövőben az OMMF, lehetőségeihez mérten, ne „csak" hatóság legyen, hanem legyen a magyarországi munkavédelem elkötelezett „gazdája," és irányítója. Nélküle ezt egyetlen kormányzati szerv sem fogja felvállalni.

Ez mindannyiunk közös ügye!

Nem szeretnénk ünneprontók lenni, de el kell mondjuk, és e helyről üzenjük a kormányzati szerveknek, hogy a Munkavédelem Nemzeti Politikájának mielőbbi elfogadása össz nemzeti érdek. Ne tegyük ki magunkat annak az arcpirító kudarcnak, hogy a 2011-ben esedékes magyar elnökség idején magyarázkodni kelljen, hogy vajon miért került a Nemzeti Munkavédelmi Politika csak másfél, vagy éppen két évvel később elfogadásra Magyarországon, mint ahogy azt elvárták tőlünk.

Na de ne felejtsük el, hogy ma nem csak dolgozni jöttünk ide, hanem ünnepelni is.

Ezért ezt az alkalmat szeretném felhasználni arra, hogy megköszönjem az Európai Munkavédelmi Ügynökségnek, mint szervezetnek és természetesen lelkes munkatársainak, hogy magas fokú szakmai munkájukkal hozzájárultak az Unió tagországai munkavédelmi helyzetének javításához. Szeretném megköszönni, hogy döntéseikben mindig kikérték a munkavállalók véleményét és igen nagy súlyt fektettek a tripartizmus gyakorlatára.

Végezetül a Munkavállalói Oldal nevében őszinte nagyrabecsüléssel kívánunk az OMMF valamennyi munkatársának nagyon jó egészséget, magánéletükben sok boldogságot és kérjük, hogy továbbra is hathatós munkájukkal támogassanak, segítsenek bennünket, munkavállalókat!

 Higgyék el, nem fogják megbánni!!

 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

 

 

 


Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.