Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Gador-ea

 25loggo50shvissza

 

 


EURÓPAI KAMPÁNY A KOCKÁZATÉRTÉKELÉSRŐL

Gádor János, EU OSHA Nemzeti Fókuszpont vezető
 

 

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) 2008-2009-ben európai tájékoztató kampányt szervez a munkahelyi kockázatértékelésről.

 healthy-workplace

2008.10.20. - BUDAPEST

A KAMPÁNY CÉLJAI

•  Fokozni a jogi felelősséggel, valamint a munkahelyi kockázatértékelés jelentőségével és gyakorlati szükségességével kapcsolatos tudatosságot. A kockázatértékelés önmagában nem célkitűzés, hanem hatékony eszköz a megelőző intézkedések szükségességének azonosításához.

•  Rávilágítani arra, hogy a kockázatértékelés folyamat, nem pedig egyszeri kötelezettség.

•  Hangsúlyozni, hogy a minőség számít (és a kockázatértékelést fontos dokumentálni, nyomon követni és felülvizsgálni).

•  Ösztönözni a részvételen alapuló kockázatértékelést, a munkahely valamennyi dolgozójának bevonását a kockázatok értékelésébe.

•  Átadható és a folyamat megkönnyítését segítő helyes gyakorlatokat népszerűsíteni.

A kockázatértékelésre vonatkozó információk, példák az Európa-szerte alkalmazott helyes gyakorlatról, valamint eszközök és ellenőrzési listák az alábbi honlapokon találhatók:

http://osha.europa.eu/hu/topics/riskassessment/index_html

Információk a kockázatértékelési kampányról:

http://osha.europa.eu/hu/campaigns/hw2008/front-page/view

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA)   a spanyolországi Bilbaóban működik, 1996 óta.

Agency-building93x91
 EU-OSHA_logo-sh

AZ EU-OSHA KÜLDETÉSE

az európai munkahelyek    biztonságosabbá, egészségesebbé és termelékenyebbé tétele

•  a tudás, a helyes gyakorlat és az információk megosztásával;

•  a kockázat-megelőzés kultúrájának előmozdításával;

•  az információk különböző módokon történő közlésével, annak érdekében, hogy azok eljussanak a munkavállalókhoz és a munkahelyekhez;

•  az esetleg újonnan megjelenő kockázatok figyelésével (Európai Kockázatfigyelő Központ).

Az Ügynökség honlapján elérhető információk:

•  Helyes egészségvédelmi és biztonsági gyakorlatok a munkahelyen

•  Téma, ágazat vagy csoport szerinti információk

•  Jogszabályok, statisztikák

•  Hírek, események

•  Hivatkozások a tagállamok információira, kapcsolódás

EU-OSHA-honlap200

A HONLAP CÍME: http://osha.europa.eu

A tájékoztatás egyéb (elektronikus és nyomtatott) eszközei között szerepel pl. az

 

oshmail

 

ELEKTRONIKUS HÍRLEVÉL:  Rendszeres tájékoztatás az európai és nemzetközi munkavédelmi hírekről,

vagy a MAGAZINE: Többé-kevésbé rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadvány, részben általános, részben tematikus információkkal

magazine11

AZ EU-OSHA KITERJEDT KAPCSOLATRENDSZERT TART FENN:                                                                             

-  EU tagállamok (27)

-  EFTA (EEA) országok (Izland, Liechtenstein, Norvégia, Svájc)

- Jelölt és potenciális jelölt európai országok (Horvátország, Törökország; Albánia,  Macedónia, Montenegro, Szerbia)

-   Egyéb országok (USA, Kanada, Ausztrália, Japán, Dél-Korea)

- Nemzetközi szervezetek (ILO, WHO, Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörülmények  Javítására [Dublini Alapítvány], SLIC stb.).

Az EU-OSHA a kapcsolatot a 27 EU tagállammal, valamint az együttműködésbe bevont más országokkal az ún. FÓKUSZPONTOK révén tartja fenn.

A Nemzeti Fókuszpont az adott állam által kijelölt intézmény, rendszerint a munkavédelemmel foglalkozó legfontosabb hatóság vagy szervezet, Magyarországon az

12x4mm

A FÓKUSZPONT FELADATAI:

•   a Fókuszpont honlap működtetése,

•   az EU-OSHA-tól érkező nyomtatott információs anyagok terjesztése országon belül   az érintett szervezetek és intézmények részére,

•   az EU-OSHA által kért információk begyűjtése és továbbítása az Ügynökség részére,

•  az Európai Munkavédelmi Hét szervezése,

•  a „Helyes gyakorlat" pályázati rendszer működtetése,

•  általában minden, a munkavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás.

 Az EU-OSHA információterjesztési gyakorlatának egyik fontos eszköze az ún. Európai Munkavédelmi Hét. Ez az egy, újabban két éven át tartó tematikus kampányon belül egy tényleges hetet jelent (minden évben a 43. naptári hét), amikor kiemelt figyelmet kap a munkavédelem általában, illetve az adott kampány konkrét témája.

KORÁBBI EURÓPAI HÉT TÉMÁK

2000 -    Mozgásszervi problémák

2001 -    Munkabalesetek megelőzése

2002 -    Pszichoszociális kockázatok, stressz

2003 -    Veszélyes anyagok

2004 -    Építőipar

2005 -    Zaj

2006 -    Fiatal munkavállalók

2007 -    Váz- és izomrendszeri problémák (musculoskeletal disorders, MSD)

2008-tól új rendszer:  KÉT ÉVES KAMPÁNYOK.  A témák:

  • 2008 - 2009 -  KOCKÁZATÉRTÉKELÉS
  • 2010 - 2011 -  KARBANTARTÁS

 

 FOP-honlap200

A nemzeti fókuszpont honlapja:           

http://osha.europa.eu/fop/hungary/hu/

Az OMMF maga is egyre nagyobb súlyt fektet a munkáltatók, munkavállalók, munkavédelmi szakemberek, vagy akár a nagyközönség  munkavédelmi tájékoztatására,  ezért részben telefonos, részben személyes tanácsadási szolgálatot működtet. Ezek számai, ill. elérhetőségei az OMMF honlapján megtalálhatók:  http://www.ommf.gov.hu

 Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálat

•  Régiós munkavédelmi felügyelő tanácsadók

•  Munkavédelmi Információs Szolgálat („zöld szám")

 


 

Végül meg kell említeni, hogy az OMMF 2009-ben ünnepli fennállásának negyedszázados jubileumát. A 2009. október 20-án Budapesten megtartott Európai Hét rendezvény keretében a szervezet munkatársai és a szociális partnerek erről is megemlékeznek. 

1984-2009-80

25esztendos-100


      

 

 

 


Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.