Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

Mandrik-ea

 25loggo50shvissza

 

 


MUNKAVÉDELEM A MUNKÁLTATÓK SZEMÉVEL

Mandrik István, OÉT Munkavédelmi Bizottság, munkáltatói oldal, ügyvivő

 

 

Megtiszteltetés számomra, hogy az Európai Munkavédelmi Hét hazai zárókonferenciáján 2009. október 20-án eleget tehetek annak a felkérésnek, amely egy kétéves akcióprogramot zár le, és a munkavédelmet érintő jeles évfordulók időszakában zajlik.

Még elevenen él mindannyiunkban amikor hazánkban 2008. június 16-án az Európai Munkavédelmi akcióprogram nyitórendezvényére került sor az Európa Konferencia Központban. Akkor A Szociális és Munkaügyi tárca államtitkára is megtisztelte rendezvényünket a hazai  nagy létszámban megjelent munkavédelmisek osztatlan örömére.

Több  olyan rendezvény volt 2009-ben is, amelyek kifejezetten az Európai Munkavédelmi Hét jegyében zajlottak. Ezek a nagysikerű rendezvények igazolták azt a mindannyiunk által ismert tényt, hogy a magyar társadalom, kész és képes befogadni azokat a munkavédelmi ismereteket amelyek a korszerű munkavédelmet szolgálják. Megérdemlik ezek a rendezvények, hogy a helyüket és időpontjukat megemlítsem ezen a helyen is.

•       2009.09.22. Szeged      

•       2009.09.29. Nyíregyháza

•       2009.10.06. Győr

•       2009.10.13. Dunaújváros   

Ebbe  a sorba illik bele  a mai rendezvény  2009.10.20. Budapest, amely a megkoronázása a konferenciasorozatnak.

Kiváló apropót adott a rendezvénysorozatnak még két egybecsengő évforduló is a hazai felsőfokú munkavédelmi képzés 50. évfordulója  és az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség jogelődjének negyedszázaddal előtti megalakulásának évfordulója. Mindkettő a hazai munkavédelem határköve, fontos és kikerülhetetlen mozzanata.

A mai napon fel kell tennem azt a kérdést, mit jelent a munkavédelem a munkáltatók szempontjából. A válasz viszonylag egyszerűnek látszik egy kis röpke, nem teljeskörű jogtörténeti visszatekintéssel:

  • MÓZES V. könyve 22.8     „ Ha új házat építesz, házfedeledre korlátot   csinálj, hogy vérrel ne terheld a te házadat,   ha valaki leesik arról ...... „
  • Későbbi kor .......1872. évi VIII. tv.     „ Minden gyáros köteles gyárában saját  költségén mindazt létesíteni és fenntartani, ami tekintettel az iparüzlet és a telep   minőségére, a  munkások életének és egészségének lehető  biztosítására szolgál."
  • Jelen kor......1993. évi XCIII. tv.     „A munkáltató felelős az egészséget nem  veszélyeztető és biztonságos munkavégzés  követelményeinek megvalósításáért"

Tehát munkavédelem  azóta létezik amióta építkezik az emberiség, és amióta vállalkozások léteznek. A munkáltatók tehát létező, kikerülhetetlen tényezőként kezelik a munkavédelmet. Koronként csak az a kérdés merül fel, hogy mi az aktuális cél és  a célokkal adekvátak-e az intézkedések. A legfontosabbnak a mai napon azt tartjuk, hogy a munkavédelem célja a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzése, Egyetlen kérdés ami nyitott ma, hogy sikerült - e elérni a közösen megfogalmazott, társadalmilag elismert és elfogadott célt.

A cél elérésének tendenciája a statisztikákon keresztül határozottan érzékelhető, mivel csökkennek 2002-höz képest a munkabaleseti gyakoriságok, és a halálos munkabalesetek egyaránt.  Nem lehetünk azonban nyugodtak addig:  ameddig olyan munkahelyeket  látunk, ahol lustaságból, nemtörődömségből következnek be halálos balesetek, és foglalkozási megbetegedések. Gyakran úgy következnek be a nemkívánatos események, hogy a munkáltató megtett mindent annak érdekében, hogy szervezési intézkedéseivel, védőeszköz beszerzéseivel  megfelelő körülményeket biztosítson a munkavállalók számára.

Az ilyen és ehhez hasonló helyzetek  kiszűrésére igen fontosnak tartjuk az OMMF tanácsadó szolgálat tevékenységét, és határozottan igényeljük, hogy mindenkinek, de elsősorban a kis és közepes vállalkozásoknak  nyújtsanak segítséget az egészséges és biztonságos munkakörülmények megteremtéséhez.

A halálos munkabalesetek, a legsúlyosabb munkavédelmi szabályszegések ott következnek be ahol nincs vezetés, ahol a feketefoglalkoztatás uralkodik. A munkáltatói oldal becsületes, adófizető része (amely ma túlsúlyban van szerencsére a gazdaságban) versenyhátrányban van azokkal szemben akik mindenfajta foglalkoztatás-biztonságot megkerülve munkáltatnak. Elkerülik az adókat és járulékokat. Igényeljük és támogatjuk a közös fellépést az együttműködés közös platformjának erősítését ezekben az ügyekben a munkavédelem tripartit rendszerének elemei között!

A munkáltatói oldal úgy véli, hogy az Európai Únió munkavédelmi stratégiája nyomán viszonylagos sürgősséggel el kell készülnie a hazai Nemzeti munkavédelmi Politikának, amelyhez az érdekek kölcsönös felismerése szükséges. A munkavédelem két ágának a munkabiztonsági és munka-egészségügyi oldalnak ma már egybeeső érdekei kell, hogy legyenek. Egyenjogúságuk hangsúlyozott, és kiegyensúlyozott működésükre, az OMMF-nél történt szervezeti megalapozáson túl az összhang erősítésére van szükség. A nemzetközi gyakorlatban bevált módszerek és eljárások átvételével és a hazai helyes gyakorlat általánossá tételével erre biztos lehetőséget látunk.

A Nemzeti Munkavédelmi Politika prioritásai  mindegyike igen fontos számunka mégis 1-2 prioritást szeretnék kiemelni  az alábbiakban:

  • A munkahelyi balesetbiztosítás bevezetése számunkra az eminens cél nehezen tudjuk elfogadni azt a megfogalmazást amely a jelenlegi elképzelésekben helyet kap:

   „A korszerű munkavédelmet megalapozó és működését támogató balesetbiztosító,   mint a társadalombiztosítás önálló alrendszerének előkészítése."

Azért tudjuk nehezen elfogadni ezt a célmegfogalmazást, mert a prioritások egy részének teljesülését jelentősen befolyásolja a munkahelyi balesetbiztosítás bevezetése, ezek teljesüléséhez tehát  nem csak az előkészítésre van szükség !. Úgy véljük a munkahelyi balesetek és megbetegedések bejelentésének egyik fontos előfeltétele a társadalombiztosítás  önálló alrendszerének bevezetése. A bevezetés mellett szól még az is, hogy a munkabalesetet szenvedettek rehabilitációja is függ a munkahelyi balesetbiztosítás bevezetésének tényétől.

  • A kis és közepes vállalkozások támogatása mint cél számunkra teljesen elfogadható és tenni is kívánunk érte a tripartit rendszer minden lehetőségét kihasználva:

   „ A mikro-, kis- és középvállalkozások területén a munkahelyi biztonság és egészségvédelem hatékonyságának javítása"                                                                   

Tehát ez a cél találkozik a munkáltatói oldal teljes körű támogatásával.

  • Az állampolgárok felkészítését, valamint a munkavédelemben tevékenykedők ismeret- jártasság- és készségszintjének emelését fontos feladatunknak tartjuk, ezért igényeljük, hogy a kapcsolódó minden lépés kerüljön a munkavédelmi bizottság elé, hogy javaslatainkkal támogathassuk azokat. Ezért az alábbi két prioritást is teljes egészében támogatjuk.

   „Oktatás (képzés, továbbképzés), információ-szolgáltatás a munkavédelemben „

  „A tudományos kutatások feladatai, munkavédelmünk új kihívásainak azonosítása, elemzése, a szükséges válaszok kidolgozása: áttekintő tanulmányok és a munkavédelmi nemzeti profil"

Fentiek mellett a munkavédelmi bizottság munkájának fejlesztését, érdekérvényesítő képességének erősítését is meg kívánjuk valósítani a Nemzeti Munkavédelmi Politika végrehajtása során.

Végezetül köszönti  a munkáltatói oldal

  • az Európai Munkavédelmi Ügynökséget, amely a munkavédelem társadalmasítása , az európai munkavédelmi szemlélet kialakítása és megerősítése érdekében hosszú évek óta áldozatos munkát végez, és az Európai Munkavédelmi Hét rendezvénysorozatával valóságos európai eseménnyé teszi a munkavédelem ügyét,
  • a felsőfokú munkavédelmi képzés 50. évfordulóját ünneplő Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképzőt, akik a Bolognai képzési rendszerben másoddiplomás műszaki- és gazdaságtudományi egyetemi oklevél és korszerű tudás megszerzését biztosítják a munkavédelmi szakembereknek,
  • a 25 éves Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőséget mint az Országos Érdekegyeztető Tanács Munkavédelmi Bizottság működésének biztosítását ellátó hatóságot, további sikeres munkát és a továbbiakban jó  együttműködést kíván.

 

 

 


Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.