A Nemzeti Munkaügyi Hivatal - Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Honlapja

Keresés:

Hírek, aktualitások

2014.08.29. - Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása

- az anyagmozgatási tevékenységek ellenőrzésének célvizsgálati szempontrendszeréről.

részletek
2014.08.19. - Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságának tájékoztatása

- a must erjedésének veszélyeiről.

részletek
2014.07.17. - Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztályának felhívása

- a mezőgazdasági munkák során kialakuló fototoxikus bőrreakcióról

részletek
2014.07.17. - Az NMH Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság Munkavédelmi Főosztályának felhívása

- a munkahelyeken kialakuló kedvezőtlen (meleg) klímakörnyezettel kapcsolatban.

részletek
2014.07.09. - A TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 kiemelt projekt kérdőíve

- a munkavédelmi hatósági és munkáltatói feladatellátás pontos tartalmának, jellegének megismerése, valamint az ellátásához szükséges ismeretek, kompetenciák feltárása céljából.

részletek

Bemutatkozás

A Kormány a 323/2011. (XII. 28.) Korm. rendeletében a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására 2012. január 1-jei hatállyal munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a Nemzeti Munkaügyi Hivatal (NMH) Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságát, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szervét (munkavédelmi és munkaügyi felügyelőség) jelölte ki. A Kormány továbbá munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot jelölte ki.
Az NMH jogállását tekintve központi hivatal, amelynek irányítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter látja el; a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság az NMH önálló feladat- és hatáskörrel rendelkező szervezeti egysége.
A Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóságot a miniszter által kinevezett főigazgató-helyettes vezeti. A főigazgató-helyettes a Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság szervezeti egységein keresztül ellátja a munkavédelmi és munkaügyi felügyelőségek szakmai irányítását.
A fővárosi és megyei kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi szakigazgatási szerveinek munkavédelmi, illetve munkaügyi felügyelőségei változatlanul ellátják az első fokú munkavédelmi, munkaügyi hatósági hatásköröket, illetékességük a kormányhivatalok illetékességéhez igazodik.

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzeti Munkaügyi Hivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság

Cím: 1106 Budapest, Fehér út 10.
Postacím: 1476 Budapest, Pf. 75.
Telefon: 06-1-433-0400
Fax: 06-1-433-0455
E-mail: MMI_foigazgato-helyettes@lab.hu