Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK

Hír / oldal:  
  [1] [2] [3] [4]  »»


ÚJ SZAKMAI HONLAP
Megújult a Nemzetgazdasági Minisztérium munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti honlapja

 


 

Már elérhető új struktúrával, letisztultabb modernebb megjelenéssel a foglalkoztatás-felügyeleti és munkavédelmi szakterületek új honlapja:

https://mvff.munka.hu/

Mostantól, csak az új honlapon érhetőek el  a legfrissebb információk, szakmai anyagok. A régi honlap tartalma a továbbiakban nem kerül karbantartásra.

Az új honlap, a kor követelményeinek és az aktuális trendeknek megfelelően átlátható, letisztult arculatot kapott, ahol a szakterületek tevékenysége iránt érdeklődők könnyebben megtalálják a rájuk vonatkozó legfrissebb információkat, teendőket és tartalmakat. Az új honlap segítségével a vállalkozások kihasználhatják az elektronikus ügyintézésből fakadó előnyöket, valamint könnyebben, gyorsabban jutnak a tevékenységükhöz szükséges hiteles információkhoz, ezzel elősegítve azok szabályos működését, hatékonyságuk növelését, versenyképességük javítását egyaránt.

A munkáltatók az új honlap segítségével, jogszabályokban előírt bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségüknek a jövőben gyorsan, modern felületen keresztül tehetnek eleget. A posting funkció segítségével a határon átnyúló kiküldetések rögzítése jóval egyszerűbbé és követhetőbbé válik. Az oldal gyakran ismételt kérdések részeként funkcionáló „Foglalkoztatás felügyelet Tájékoztatás-felvilágosítást”, „Munkavédelemi Tanácsadás”, valamint „Munkavédelmi Képviselők Fóruma” célja a legfontosabb információk átlátható formában történő megjelenítése. A bővebb-, pontosabb-, funkcionálisabb keresés lehetőségével (pl. szűrő feltételek, címkék beiktatásával), a megválaszolt kérdések átlátható, befogadható formában jelennek meg. A felhasználók a vonatkozó űrlap kitöltésével kérdéseket tehetnek, fel továbbá megismerhetik a korábban feltett kérdések és az azokra adott válaszok anonimizált leírását is.

Új funkció a honlapról elérhető Munkavédelmi Szakemberek Adatbázisa. Az oldal egy régóta fennálló munkáltatói és szakmai igényt szolgál ki, segítségével a vállalkozások tevékenységüknek és méretüknek megfelelően, országos szinten tudnak informálódni az elérhető munkavédelmi szakemberek köréről, munkabiztonsági szaktevékenységük ellátását a számukra legalkalmasabb szakemberre tudják bízni. A felületen böngészve a felhasználók megismerhetik a munkavédelmi szakemberekre vonatkozó publikus adatokat, beleértve végzettségüket, szabad kapacitásukat és elérhetőségüket egyaránt. Az adatbázis a munkavédelmi szakemberek önkéntes regisztrációján alapul, a regisztrált munkavédelmi szakember az adatait bármikor módosíthatja, vagy törölheti.

Az új honlap a számítógépes böngésző mellett immár támogatja a tableten, okostelefonon történő megjelenítést is.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a jelenlegi régi honlapot már nem frissítjük, tartalma 2024. február 29-el lezárásra került, az új szakmai tartalmalmak kizárólag az új honlapon kerülnek megjelenítésre!

2024-03-05,
Kapcsolódó hírek
A munkavédelmi hatóság 2023. évi ellenőrzési tapasztalatai
Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának jelentése

 

A munkavédelmi hatóság 2023. évi ellenőrzési tapasztalatairól szóló jelentés letöltése.

 

2024-03-01,
Kapcsolódó hírek
Álláspályázat
- munkavédelmi referens munkakör/feladatkör betöltésére.

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya
pályázatot hirdet Kormányzati szolgálati jogviszony (Kit.) keretében

Munkavédelmi referens

munkakör/feladatkör betöltésére.

 

2024-02-19,
Kapcsolódó hírek
A Kormány 24/2024. (II. 14.) Korm. rendelete
- az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Magyar Közlöny 16. számában [2024. február 14.] megjelent az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 24/2024. (II. 14.) Korm. rendelet, amely az alábbi jogszabályokat módosítja 2024. március 1. napjától:

  1. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet [15. § (7)-(8) és új (9) bekezdés]
  2. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tevékenységéről szóló 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet
  3. A rendvédelmi szervek személyi állománya tekintetében a foglalkoztatás-felügyeletet ellátó különös hatáskörű foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kijelöléséről és a hatóság eljárására vonatkozó részletes szabályokról szóló 118/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 
A kormányrendelet végső előterjesztői indokolása az Indokolások Tára 2024. évi 16. számában található
 
 
2024-02-16,
Kapcsolódó hírek
2024.02.15. - A Kormány 25/2024. (II. 14.) Korm. rendelete
a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint a munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól

 

A Kormány 25/2024. (II. 14.) Korm. rendelete

a munkavédelmi bírság mértékéről és a kiszabására vonatkozó részletes szabályokról, valamint  munkabiztonsági szaktevékenység végzésére jogosult személyek nyilvántartásának és továbbképzésének szabályairól

 

2024-02-15,
Kapcsolódó hírek
2024.02.13. - Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a 2023 évi munkabalesetek alakulásáról

 

Munkabaleseti statisztika 2023. év.
A tájékoztató a 2024. január 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza.

Korábbi adatok a Munkabalesetek / Munkabaleseti statisztika menüpontban.

 

2024-02-12,
Kapcsolódó hírek
2024.02.09. - Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- az általános oktatási tematikáról szóló NGM rendelet és az általános oktatási tematika ismeretanyagának megjelenéséről

 

A nemzetgazdasági miniszter 6/2024. (II. 8.) NGM rendelete
az általános oktatási tematika, a munkavédelmi oktatásnak megfelelő általános oktatási tematika tadásának és az alkalmazhatóság feltételeinek meghatározásáról 

Az általános oktatási tematika ismeretanyaga. 

 

2024-02-09,
Kapcsolódó hírek
2024.02.06. - Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- az építőgép-kezelői jogosultságokról szóló tájékoztató kiegészítéséről

 

Megjelent az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának aktualizált tájékoztatója - az építőgép-kezelő jogosultságokról.

31-32. oldal: Mikor használható a külföldön szerzett emelőgép/építőipari gép jogosítvány magyarországi munkavégzéshez? 

 

2024-02-06,
Kapcsolódó hírek
2024.01.25. - Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- aktualizált munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés követelményeinek megjelenéséről

 

A munkavédelmi képviselő alapképzés és továbbképzés követelményeit a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter közzéteszi.

Az elmúlt év tapasztalatai alapján aktualizált képzési követelmény megtalálható a Munkavédelmi képviselő/Képzési követelmények menüpontban.

 

2024-01-25,
Kapcsolódó hírek
2024.01.12. - Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a Munkavédelem Nemzeti Politikájáról.

 

 A Munkavédelem Nemzeti Politikája 2024-2027 - letöltés.

 

2024-01-12,
Kapcsolódó hírek
2024.01.09. - Az NGM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a munkavédelmi tanácsadó szolgálatnak feltett kérdésekkel kapcsolatban

 

Bővítésre került a munkavédelmi tanácsadó szolgálatnak feltett kérdésekre adott válaszok, tájékoztatások gyűjteménye.

A szolgálatnak feltett kérdések és válaszok

/ A válaszok a közzétételük napján érvényes előírásokon alapulnak, ezért felhívjuk a figyelmet, hogy az előírásokat, azok alkalmazása esetén ellenőrizni szükséges. /

 

2024-01-09,
Kapcsolódó hírek
2024.01.02. - A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a 2023. év végén megjelent munkavédelmi tárgyú jogszabályváltozásokról

 

1. A hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2023. évi CIX. törvény

1.1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosítása, elérhető itt

1.2. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosítása, elérhető itt

1.3. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása, elérhető itt

1.4. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása, elérhető itt

1.5. A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosítása, elérhető itt

1.6. A különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló
2019. évi CVII. törvény módosítása, elérhető itt

1.7. A pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény módosítása, elérhető itt

Fenti szabályozások lényegi eleme, hogy azon munkaköröket, feladatköröket (foglalkozásokat), amelyek esetében a munkavállaló alkalmasságról jogszabályban meghatározott orvosi vizsgálat alapján kell dönteni rendeletben kerülnek meghatározásra, amelyet az ágazati miniszterek szeptemberig közzétesznek.


2. Az állam működésének további egyszerűsítésével összefüggő rendelkezésekről szóló 2023. évi LXX. törvény, elérhető itt

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter az oktatási ismeretanyagot tartalmazó oktatási tematikát február 1-ig közzéteszi.


3. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény módosításáról szóló 2023. évi CXVIII. törvény, elérhető itt


4. Miniszteri rendeletek

4.1.
55/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről, elérhető itt

4.2.
56/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet módosításáról, elérhető itt
(új munkabaleseti jegyzőkönyv minta elérhető itt)

4.3.
57/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.4.
58/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az Emelőgép Biztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.5.
59/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről szóló 50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.6.
60/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről szóló 61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.7.
61/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.8.
62/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.9.
63/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosításáról, elérhető itt

4.10.
64/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet módosításáról, elérhető itt

4.11.
65/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 12/2006. (III. 23.) EüM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.12.
66/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.13.
67/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokról szóló 4/2018. (II. 28.) NGM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.14.
68/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról, elérhető itt

4.15.
69/2023. (XII. 28.) GFM rendelet
A foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről szóló 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet és a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet módosításáról szóló 6/2020. (II. 7.) ITM rendelet módosításáról, elérhető itt

 

2024-01-02,
Kapcsolódó hírek
2023.12.20. - A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- bekövetkezett munkabalesetek újabb esetleírásainak közzététele

 

A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztálya rendszeresen közzéteszi olyan munkabalesetek leírásait, amelyek tanulságul szolgálhatnak a munkavédelmi szakemberek, a munkáltatók és a munkavállalók számára.

Ennek kapcsán az alábbi új esetleírások váltak elérhetővé.

  • Elgurult locsolóautó okozta összenyomásos baleset
  • Építési állvány és épület homlokzata között történő leesés
  • Pinceomlás miatti tömeges halálos munkabaleset
  • Túlterhelt törmelék-ledobócső miatt magasból történő leesés
  • Víztározóba fulladás mezőgazdasági munkaterületen

Esettanulmányok 

 

2023-12-20,
Kapcsolódó hírek
2023.12.20. - A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának jelentése
- a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság 2023. III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 

2023-12-20,
Kapcsolódó hírek
2023.12.20. - A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának összefoglaló jelentése
- a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati nemzetgazdasági ágban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálatáról (2023. szeptember 18. - október 13.)

A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a 2023. évi hatósági ellenőrzési tervnek megfelelően 2023. szeptember 18. és október 13. között lefolytatta a mezőgazdasági, erdőgazdálkodási, halászati nemzetgazdasági ágban, valamint a feldolgozóiparon belül az élelmiszergyártási és italgyártási ágazatok területén működő munkáltatók foglalkoztatási gyakorlatának célvizsgálatát.

Az ellenőrzés fő indoka az volt, hogy ezeknek a területeknek a vállalkozásai körében az elmúlt években nem történt hasonló jellegű vizsgálat, illetve egyes területeken az elmúlt időszakban nőtt a súlyos jogsértések száma.

Az Összefoglaló jelentés letöltése.
 

2023-12-20,
Kapcsolódó hírek
2023.11.14. - A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- az EU-OSHA Nemzeti Fókuszpontjának 2023 október 27-i kampányindító konferenciájáról

 

2023. év októberében, az Európai Munkavédelmi Héten, elindult az Európai Unió Munkavédelmi Ügynökségének (EU-OSHA) 2023-2025 évre szóló Egészségesebb Munkahelyekért kampánya, melynek témája a munkavédelem a digitalizált világban. Ezzel összefüggésben Magyarországon a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Munkavédelmi Irányítási Főosztálya által működtetett EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont szervezésében Október 27-én volt a magyarországi kampányindító konferencia.

A hallgatóságnak lehetősége volt az eseményen Budapesten személyesen vagy online is részt venni, mely lehetőségekkel több, mint százan éltek az érdeklődők.
A megnyitó rendezvény tripartit részvétellel zajlott, aktívan részt vett az Országos Munkavédelmi Bizottság kormányzati-, munkáltatói- és munkavállalói oldalának képviselője is. Ismertetésre kerültek a kampány előzményei, a jövőbeni felépítése és a kampány végére körvonalazódó célokig elvezető út.
A digitalizáció témájában jártas szakértőktől megismerhettünk az iparban is bevett gyakorlatnak számító, távmunka végzésre vonatkozó eljárásokat, illetve azok munkavédelmi vonatkozásait, gyakorlatait. Ismertetésre került továbbá az ország egyik vezető technológiai platformjának képviselője által a digitális eszközökben rejlő jövőbeni lehetőségek egy iránya illetve az azokban rejlő munkavédelmi lehetőségek.
A digitális technológiákkal és munkavédelmi mérnök képzéssel is foglalkozó Óbudai Egyetem docense által pedig bemutatásra kerültek a már rendelkezésre álló munkavédelmi alkalmazásokban rejlő lehetőségek, illetve feltárásra került jó néhány, a jövőben megválaszolandó kérdéskör a mesterséges intelligencia alkalmazásának lehetőségeiről.
A rendezvény zárásaként a Munkavédelmi Irányítási Főosztály vezetője ismertetett néhány adatot, amely az elmúlt évtizedben, robotikával összefüggő baleseteket tartalmazta, mely alátámasztja, hogy a robottechnológia és a modernkori eszközök alkalmazásával magasabb színvonalon működtethető a munkavédelem.
A rendezvényen résztvevők száma és a helyszínen felmerült kérdések alapján egyértelmű, hogy a munkavédelmi társadalom érdeklődéssel figyeli és bizakodással várja a „Munkavédelem a digitalizált világban” kampány további eseményeit, aktivitásait.

 

Fotók a rendezvényről:

 

2023-11-14,
Kapcsolódó hírek
2023.11.14. - A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye
- a 2024. évi munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzésre vonatkozó országos hatósági ellenőrzési tervről.

Országos hatósági ellenőrzési terv 2024. év - letöltés.
 
2023-11-14,
Kapcsolódó hírek
2023.11.14. - A Gazdaságfejlesztési Minisztérium közleménye
- a 2024. évre szóló munkavédelmi és foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzési irányelvekről.

Az ellenőrzési irányelvek letöltése.
 
2023-11-14,
Kapcsolódó hírek
2023.11.02. - A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- A szállítás és raktározás biztonságáról

 

A szállítási és raktározási munkák során bekövetkező munkabalesetek okai sokfélék lehetnek. Szállítás esetében sérülések előfordulhatnak többek között a szállítójárművekre való helytelen rakodás, rakományrögzítés miatt, közúti baleseti eseményekkel összefüggésben. Az anyagok nem biztonságos tárolása ledőléshez, széthulláshoz vezethet, ami a személyek sérülésével járhat.

A kézi anyagmozgatásokból főleg a munkavállalókat érő terhelések adódnak, az anyagmozgató gépek, rendszerek használata pedig új veszélyforrásokat jelent.

A biztonságos munkavégzéshez a személyi feltételekre (alkalmasság, képesítés, engedély, kezelői jogosultságok) és a vonatkozó biztonsági előírások betartására van szükség (megfelelő árukezelés, gépkezelés, üzemeltetés, felülvizsgálatok, tároló rendszerek, eszközök felállítása és alkalmazása stb.).

Az alapvető ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése" elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „Szállítás és raktározás biztonsága" témájú útmutatóban adunk tájékoztatást. A tudásanyag elsajátítása ellenőrző kérdések alapján tesztelhető.

A szakmai anyag alkalmas a munkavédelmi alapismeretek online eszköztárának kialakítására, oktatásokhoz, képzésekhez.

A letölthető kapcsolódó anyagok:2023-11-03,
Kapcsolódó hírek
2023.10.26. - A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- A munkavállalók átlagéletkorának emelkedésével kapcsolatos munkavédelmi kihívások témájú tanulmányról

 

A jó munkakörülmények, a munkahelyi egészségvédelem és biztonság hozzájárulnak a munkavállalók egészségének védelméhez minden életkorban. Az életkor előrehaladásával az optimális munkahelyi megterhelésre és igénybevételre, a foglalkozási egészség és a munkavégző képesség megőrzésére nagyobb figyelmet kell fordítani. Az életkorral járó változások munkahelyi kezelésére, az idősödő és idősebb dolgozók fizikai és lelki egészségének megőrzésére, az egészségfejlesztésre, a balesetek és egészségkárosodások megelőzésére módszereket és megoldásokat mutat be a tanulmány.

A munkavállalók átlagéletkorának emelkedésével kapcsolatos munkavédelmi kihívások” témájú tanulmány ismerteti az életkori jellemzőket, a vonatkozó adatokat, szabályozási területeket, az életkorral kapcsolatos kockázatokat és azok csökkentésének módjait, az egészségvédelem és egészségfejlesztés, az idősebb munkavállalók továbbfoglalkoztatásának lehetőségeit és a helyes munkahelyi gyakorlatok nemzetközi példáit.
A tanulmány 2022-ben a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projektben készült.

Letölthető anyagok:


 

2023-10-26,
Kapcsolódó hírekArchívum

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.