Pénzügyminisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK

Hír / oldal:  
  [1] [2] [3]  »»


2018.06.21. - A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának összefoglaló jelentése
- a kötelező legkisebb munkabérre és garantált bérminimumra irányadó szabályok érvényesülésének célvizsgálatáról.

Az Összefoglaló jelentés letöltése.
 

2018-06-21,
Kapcsolódó hírek
2018.06.13. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a Munkavédelmi Bizottság 2018. május 28-i plenáris üléséről.

Tájékoztatás a Munkavédelmi Bizottság 2018. május 28-i plenáris üléséről.
 
2018-06-13,
Kapcsolódó hírek
2018.06.13. - A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2018. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2018-06-13,
Kapcsolódó hírek
2018.06.12. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- V4 országok munkavédelem irányításáért felelős vezetőinek értekezletéről.

V4 országok munkavédelem irányításáért felelős vezetőinek értekezlete

Budapest, 2018. június 4-5.
Várkert Bazár 1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.

A munkakörülmények fejlesztésének hatása a versenyképességre, az állami irányítás szerepe a kkv-k munkavédelmének támogatásában

A 30 fő részvételével megrendezett konferenciát a Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztálya szervezte. A bevezető előadásokban a négy ország delegációvezetői bemutatták országaik munkavédelmi irányítási rendszerét, munkavédelmi helyzetét, a munkavédelmi ellenőrzés szerepét és tevékenységeiket. Jellemzően mindegyik fél kitért a mikro-, kis- és közepes vállalkozások nemzetgazdaságon belüli arányára, a munka világában jelentkező új veszélyforrásokra és a munkavédelmi felügyeletek napjainkban megváltozott szerepére.

A megbeszélések során megállapítást nyert, hogy - ugyan a V4 országokban más-más modellek szerint működnek a felügyeletek - az alkalmazott megoldások pl. a Lengyelországban működő „Első ellenőrzés” program, a Cseh Köztársaságban bevezetett „Biztonságos Vállalat” cím, a Szlovákiában létrejött „Biztonságos Munkahely” kezdeményezés, a Magyarország által szervezett célvizsgálatok, az „Együttműködés a munkahelyek biztonságáért” program, a mezőgazdaságot érintő kampány a többi ország számára is követhető, jó példákat jelentenek.

Az együttműködés - magyar javaslat nyomán - konkrét anyagok (pl. oktatási tematikák, útmutatók) valamint a tervezett fejlesztések tapasztalatainak megosztásával folytatódhat.

2018-06-12,
Kapcsolódó hírek
2018.06.07. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának közleménye
- országszerte megemlékezéseket tartottak a munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapján.

A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapja alkalmából a munkavédelmi szakma képviselői (különböző szervezetek, alapítványok és a munkavédelmi hatóságok) országszerte megemlékezéseket szerveztek. A rendezvényeken a biztonságos, egészséges és a munkavállalók méltóságát tiszteletben tartó munkahelyek fontosságára hívják fel a figyelmet.
A munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját először 1984. április 28-án a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete tartotta meg, majd világszerte elterjedt nemzetközi emléknappá vált. A munkavédelmi hatóságnál is több éves hagyománya van a megemlékezéseknek. A Nemzetgazdasági Minisztérium előterjesztése nyomán 2012. augusztus 13-án a Kormány április 28. napját a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjává nyilvánította Magyarországon. Ezzel is kifejezve elkötelezettségét és támogatását a munkavállalók életének és testi épségének védelméért, biztonságáért.
Az emléknap alkalmából az idei évben is országszerte megemlékezések és konferenciák voltak. A munkavédelmi szakma és a munkavédelmi hatóságok képviselői a közösen emlékeztek a munkabalesetek áldozataira.

Tájékoztató a munkavédelmi világnap 2018-os hazai rendezvényeiről:

 

2018-06-07,
Kapcsolódó hírek
2018.06.04. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről.

A nyári diákmunka munkavédelmi kérdéseiről - a dokumentum letöltése.
 
2018-06-04,
Kapcsolódó hírek
2018.05.31. - Tájékoztatás a Békés megyei munkahelyek biztonságával foglakozó munkacsoport megalakulásáról


 

BESZÁMOLÓ
A BÉKÉS MEGYEI MUNKAHELYEK BIZTONSÁGÁVAL FOGLAKOZÓ MUNKACSOPORT MEGALAKULÁSÁRÓL

 
Napjainkban a biztonság iránti igény kiemelt jelentőséggel bír.

Dr. Takács Árpád a Békés Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott úr felkérése alapján Békés megyében 2018.02.19-én megalakult egy olyan specialistákból álló munkacsoport, amelynek a feladata, hogy felhívja a nyilvánosság, ezen belül a munkáltatók, a munkavállalók és képviselőik figyelmét a biztonságos munkahelyek kialakításának jelentőségére. Fontos célkitűzése a munkacsoportnak a munkavállalói jogtudatosság fejlesztése, ezen keresztül a foglalkoztatás kifehérítésének, ezáltal a munkahelyek jogbiztonságának elősegítése, valamint a munkavédelmi, munkabiztonsági prevenció előtérbe helyezése, melynek végcélja a munkahelyi balesetek és - megbetegedések megelőzése.

A munkacsoport aktivitásának a munkabiztonság minden területén meg kell jelennie.

Különös figyelmet kell fordítani a munkáltatói, illetőleg a munkavállalói oldallal való együttműködésre.

A bekövetkezett munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések hátrányokat okoznak az érintett munkavállalónak és családjaiknak, nem kevésbé a munkáltatóknak, de a nemzetgazdasági káros hatások is jelentősek. Mindezek miatt nemzeti érdekből is szükséges, hogy a munkabalesetek, a foglalkozási megbetegedések és a fokozott expozíciós esetek száma is jelentősen csökkenjen Békés megyében.

A munkacsoportban kialakítandó együttműködés keretében az eredményközpontú és a közszolgáltatás professzionális, támogató, és a társadalom működése területein az egymással gyakran átfedésben lévő feladatok ellátásához szükséges integrált megközelítés gyakorlatát erősítő közös munka alapjait kívánjuk lefektetni.

A munkavédelem, munkaügy, katasztrófavédelem, foglalkoztatás, környezetvédelem, informatika olyan tripartit, hármas szereplői csoport (munkavállaló, állam, és munkáltató) együttműködését igényli, ami alkalmas arra, hogy ennek a törekvésnek a területévé váljon. Ezt felismerve az állam a szolgáltatások és ezen belül azok minőségének erősítésére irányuló törekvései keretében kívánja helyi szinten is megyénkben előmozdítani ezt az együtt gondolkodást és együtt cselekvést.

A munkacsoport vezetésével dr. Takács Árpád kormánymegbízott úr Dobókői Györgyöt, a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztályának vezetőjét bízta meg.

A munkacsoport tagjai:

 • a Békés Megyei Kormányhivatal munkahelyek biztonságában érintett felkért állami tisztviselői,
 • a MUVAPI Kft. ügyvezetője,
 • a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője,
 • az érintett szakmai kamarák, érdekvédelmi szervezetek és gazdálkodó szervezetek felkért képviselői.

Képek a munkacsoport megalakulásáról:

2018-05-31,
Kapcsolódó hírek
2018.05.30. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2018. I. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2018-05-30,
Kapcsolódó hírek
2018.05.29. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról
- 2018. I. negyedév.

Munkabaleseti statisztika 2018. I. negyedév. - A tájékoztató a 2018. április 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza. Korábbi adatok a Munkabaleseti statisztika menüpontban.
 
2018-05-29,
Kapcsolódó hírek
2018.05.17. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának tájékoztatása
- tudnivalók a nyári diákmunkáról (2018).

Tudnivalók a nyári diákmunkáról - a dokumentum letöltése.
 
2018-05-17,
Kapcsolódó hírek
2018.05.16. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása munkáltatók részére
- a védőruha (egyéni védőeszköz) és a munkaruha juttatásának szabályozásáról.

A tájékoztató innen letölthető valamint megtalálható honlapunk Egyéni védőeszköz menüpontjában.
 

2018-05-16,
Kapcsolódó hírek
2018.05.11. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- vizsgálati szempontok „Mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálatához”.

A 2018. május 15. és 2018. szeptember 28. közötti időszakban lefolytatandó „Mezőgazdasági tevékenységek célvizsgálata” vizsgálati szempontjai - letöltés.
 
2018-05-11,
Kapcsolódó hírek
2018.04.26. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a munkavédelmet érintő elektronikus bejelentések lehetőségéről.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § 17. és 17a. pontjai alapján az államigazgatási szervek - beleértve a Kormányhivatalokat - elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett állami szervek. A Törvény 108. §-a értelmében az államigazgatási szervek 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek elektronikus intézését a Törvényben meghatározottak szerint biztosítani.

A bejelentők a munkavédelmet érintően elektronikus úton tizenegy különböző bejelentést tehetnek meg:

 1. Munkabalesetek bejelentése
 2. Túlnyomásos légtérben végzett tevékenység bejelentése
 3. A foglalkozási-egészségügyi szolgálat (FESZ) orvosa által végzett védőoltások bejelentése
 4. Azbeszttel végzett tevékenység bejelentése
 5. Biológiai kóroki tényezőkkel történő tevékenység bejelentése
 6. Egészségügyi szolgáltatás keretében használt éles vagy hegyes munkaeszközökkel folytatott tevékenység bejelentése
 7. Foglalkozási megbetegedés (mérgezés) bejelentése
 8. Fokozott expozíció bejelentése
 9. Rákkeltő/mutagén anyagokkal tevékenységet végző munkáltatókról és munkavállalókról szóló bejelentés
 10. Építőipari kivitelezési tevékenység bejelentése
 11. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 68. § (1) bekezdése szerinti bejelentés

>> Továbblépés a munkavédelmet érintő bejelentésekre
 

2018-04-26,
Kapcsolódó hírek
2018.04.24. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- egyéni védőeszközöket érintő változásokról.

welderblue

2018. április 21-től teljes terjedelmében alkalmazni kell az egyéni védőeszközökről és a 89/686/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/425 rendeletét.

Bővebb információk az Egyéni védőeszköz fülön találhatók.
 

2018-04-24,
Kapcsolódó hírek
2018.04.23. - Április 28. – A munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapja

1984. április 28-án a Kanadai Közalkalmazottak Szakszervezete megtartotta az első munkahelyi balesetben megsérültek és elhunytak emléknapját. Egy évvel később a kanadai szakszervezeti szövetség (Canadian Labour Congress) felkarolta a kezdeményezést. A dátum arra utal, hogy Kanadában a munkahelyi balesetbiztosítási szabályozást 1914. április 28-án fogadták el, melynek nyomán létrehozták az első kanadai munkavédelmi hivatalt. A kanadai parlament az emléknapot törvénybe iktatta 1991-ben, április 28-át Nemzeti Gyásznapnak nyilvánítva (National Day of Mourning).

Az USA-ban 1989-ben nyilvánították április 28-át hivatalos emléknappá és megemlékezéseket, munkavédelmi kampányokat egyre több helyen tartottak világszerte ezen a napon. Angliában 1992 óta emlékeznek meg a munkahelyi balesetben elhunytakról és megsérültekről. Az „Emlékezz a halottakra, harcolj az élőkért!” mottót itt használták először. Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (International Trade Union Confederation – ITUC) 1996 óta ismeri el április 28-át, mint nemzetközi emléknapot.

1996-ban április 28-a az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) támogatásával a munkabalesetek áldozatainak nemzetközi gyásznapja lett.

Magyarországon 2012. augusztus 13-án a Kormány a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) előterjesztése alapján április 28. napját a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók emléknapjává nyilvánította. Ezzel a Kormány is kifejezte elkötelezettségét és támogatását a munkavállalók életének és testi épségének védelméért, biztonságáért.

Ahogyan az elmúlt években, az idén is lesznek országos rendezvények, valamint minden megyében Nyílt nap a munkavédelmi hatóságnál. A rendezvényekről pontos információkat a Megyei/Fővárosi Kormányhivatalok munkavédelmi hatósága tud adni.
 

2018-04-23,
Kapcsolódó hírek
2018.04.20. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának összefoglaló jelentése
- a kereskedelmi ágazat munkavédelmi célvizsgálatáról (2017. november 10. – december 10.)

Az Összefoglaló jelentés letöltése.
A Példatár letöltése.

2018-04-20,
Kapcsolódó hírek
2018.04.18. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának összefoglaló jelentése
- a kötelező legkisebb munkabérre és garantált bérminimumra irányadó szabályok érvényesülésének rendkívüli akcióellenőrzéséről.

Az Összefoglaló jelentés letöltése.
 

2018-04-18,
Kapcsolódó hírek
2018.04.17. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2017. év ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2018-04-17,
Kapcsolódó hírek
2018.04.17. - Az NGM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2017. évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról.

A jelentés letöltése.
 
2018-04-17,
Kapcsolódó hírek
2018.04.16. - Az NGM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2017. évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról.

A jelentés letöltése.
 
2018-04-16,
Kapcsolódó hírekArchívum

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Pénzügyminisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481.