Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2023.05.25. - A GFM Munkavédelmi Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a Munkafelügyeleti vezetők (SLIC) V4-es munkavédelmi konferenciájáról.

Kassán május 17 – 18-án tartott munkavédelmi konferencián a V4 országok munkafelügyeleti vezetői megvitatták az aktuális munkavédelmi kérdéseket, kihívásokat.

A Szlovák Köztársaság Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium Államtitkárának köszöntője után a küldöttségek beszámolói következtek.
A fogadó szlovák munkavédelmi felügyelet vezetése tájékoztatást adott arról, hogy kiemelt stratégiai célnak tekintik az ismeretek bővítését, a biztonságtudatos magatartás elmélyítését. Ennek érdekében bevezették ők is a nyílt napokat, szemináriumokat tartottak, együttműködnek a társhatóságokkal és a közösségi médiában is megjelentek.
A lengyel delegáció kiemelte, hogy a legnagyobb kihívás számukra a milliós nagyságrendű ukrán menekült és az ő foglalkoztatásuk. Többnyelvű (ukrán és orosz) tájékoztatók kiadásával bővítik az ismereteket. A tudatosítás mellet céljuk a felügyelet megerősítése, konferenciák, szemináriumok, képzések, átképzések szervezése. Elektronikus munkakeresési lehetőséget vezettek be, ők nem csatlakoztak a közösségi médiákhoz, egyelőre nem is tervezik.
A cseh delegáció szintén említette, hogy kihívás számukra az ukránok integrációja, több százezer az ideiglenesen ott tartózkodó menekült. A tanácsadás Csehországban elsősorban elektronikusan, de nem a közösségi médián keresztül történik. Bíznak abban, hogy a digitalizáció kedvező hatással lesz a munkabalesetekre.
Magyar részről elhangzott, hogy a munkavédelem erősítésére eddigi milyen intézkedések történtek, pl. ismeretterjesztő, tudatosító kiadványok, ifjúsági találkozók, konferenciák, nyílt napok, belső tananyagok és képzések valamint a felügyelet technikai támogatása. A munkavédelemben érintett szereplők megerősítése érdekében törvény módosítás történt, egyrészt a munkavédelmi szolgáltatók, másrészt a munkavédelmi képviselők képzésének erősítése, valamint a munkavédelmi hatóság megerősítése volt a cél. A munkabiztonsági szaktevékenység nagyobb és veszélyesebb cégeknél több szaktevékenység esetén felsőfokú végzettséghez lesz kötve, az eddig ellátatlan munkaegészségügyi szaktevékenységek közül többet a foglalkozás-egészségügyi szakorvos felügyelete mellett, meghatározott egészségügyi főiskolai végzettséggel is el lehet majd látni alacsony veszélyességi kategóriájú, kisebb létszámú cégeknél. A munkavédelmi képviselők képzése csak részletes tematika alapján, felnőttképzés keretében történhet, de a munkavédelmi felügyelők is csak szigorúan szabályozott felkészítést követően, vizsgaszabályzat alapján teljesített sikeres vizsga után láthatnak el hatósági tevékenységet.

Az adatokat összegezve megállapítható volt, hogy a baleseti helyzet hasonló a V4 országban, az új kihívások kezelésére alkalmazott módszereket pedig megosztották egymással a résztvevők.

Néhány kép a konferenciáról:


 

2023-05-25,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.09.30.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.