Nemzetgazdasági Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


2023.03.21. - A GFM Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályának tájékoztatása
- a fiatalkorúak és a tanulók foglalkoztatásának szabályairól.

A fiatalok harmonikus testi, lelki és értelmi fejlődésének védelme kiemelten fontos a társadalmi életben és a munka világában.

A fiatalkorúak és a tanulók munkaügyi ismereteinek megalapozása és bővítése, munkaügyi tudatosságuk fejlesztése segítséget nyújt munkába lépésük előtt és munkavégzésük során, hogy jogaikat megismerhessék és érvényesíthessék.

Fiatalkorúnak a munkajogi szabályok értelmében a 18. életévét be nem töltött személy minősül. A fiatalkorúak foglalkoztatása többféle formában történhet, az adott foglalkoztatási formára vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazásával.     

A munkaviszonyban és a polgári jogviszonyban (pl. vállalkozási, megbízási szerződés alapján) történő munkavégzésre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.  

A munkajog különös szabályokkal védi a fiatalkorúakat, mely az életkori korlátozásokban, a jogviszony létesítésének feltételeiben, speciális munkaidő és pihenőidő - előírásokban nyilvánul meg.

A diákok körében gyakori az egyszerűsített foglalkoztatás (pl. nyári időszakban alkalmi munka, idénymunka), valamint az iskolaszövetkezetek közreműködésével való foglalkoztatás, mely nagyobb garanciát nyújt a foglalkoztatás biztonságára. Közérdekű önkéntes tevékenység keretében ellenszolgáltatás nélkül történik a munkavégzés. A szakképző intézményben tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy szakképzési munkaszerződéssel vehet részt a duális képzőhelyen, munkaviszony keretében.

Munkaügyi kérdésben a Gazdaságfejlesztési Minisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztályától kérhető tájékoztatás, a https://mvff.munka.hu oldal TÁJÉKOZTATÁS – FELVILÁGOSÍTÁS menüpontja alatt.

Az alapvető ismeretekről a GINOP- 5.3.7-VEKOP-17-2017-00001 azonosító számú  „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése” elnevezésű kiemelt projekt keretében készült „A fiatalkorúak és a tanulók foglalkoztatásának szabályairól” témájú kiadványban adunk tájékoztatást.
 

2023-03-21,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás

MEGÚJULT HONLAPUNK


TOVÁBB AZ ÚJ HONLAPRA
 

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.10.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.