Gazdaságfejlesztési Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK


Jukka Takala az EU-OSHA igazgatójának látogatása az OMMF-nél
- Az Európai Munkavédelmi Ügynökség erősíti kapcsolatait Magyarországgal.

                                                                  EU-OSHA logo

Az Európai Munkavédelmi Ügynökség (EU-OSHA) igazgatója, Jukka Takala  és Sabine Sommer, a hálózatért felelős munkatárs 2008. február 8-án látogatást tettek Magyarországon, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőségnél. 

Az Ügynökséget az Európai Unió hozta létre a munkavédelem területén jelentkező információs igények kielégítése céljából, 1996 óta működik. A bilbaoi (Spanyolország) székhelyű Ügynökség célja a munkavállalók munkakörülményeinek javítása a műszaki, tudományos és gazdasági információ áramlásának ösztönzésével. 

A magyar Nemzeti Fókuszpont az EU-OSHA nemzetközi hálózatának része, és az  Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF) működteti. A Fókuszpont feladata, hogy segítse a felhasználókat a magyar és a nemzetközi munkavédelmi információkkal,  illetve az Ügynökség részére szolgáltasson hazai munkavédelmi adatokat és információkat.

 A tanácskozáson a vendégeket Papp István, az OMMF elnöke, Dr. Groszmann Mária, az OMMF munkavédelmi elnökhelyettese, az Európai Munkavédelmi Ügynökség Irányító Testületének magyar tagjai, az OMMF Nemzeti Fókuszponttal együttműködő kollégái és a Nemzeti Fókuszpont Hálózat tagjai fogadták.

Az OMMF elnöke köszöntötte a vendégeket, kifejezte meggyőződését, hogy a látogatás hozzájárul a munkakultúra javításához, az EU-s kezdeményezések megismeréséhez. Előadásában bemutatta az OMMF feladatait, az egységes munkavédelmi hatóságot, a hatóság által a munkáltatók segítésére, támogatására létrehozott Munkavédelmi Tanácsadó Szolgálatot, a 2006-ban indított Partnerség a Foglalkoztatás Biztonságáért Programot, valamint a 2008-ban meghirdetett    „Bizalom-Humánum-Szigor"  hármas alapelvet, és kifejezte elkötelezettségét az Európai Munkavédelmi Ügynökséggel való együttműködésre.

Az Ügynökség igazgatója elmondta, a munkahelyi biztonság és egészség határokon átnyúló problémáit csak az uniós tagországok közötti szoros együttműködés révén lehet megoldani. A 2007-2012-es új közösségi stratégia nagy kihívásokat jelent a 27 tagország számára, ezért fontosnak ítélte, hogy a nemzeti stratégiák frissítésére is sor kerüljön. A politikák megvalósításában, a kampányokban, a jó gyakorlatok bevezetésében, a közös értékek megteremtésében az együttműködés fontosságát és az elért eredmények mérhetőségét emelte ki.

Sabine Sommer, az Ügynökség hálózatért felelős munkatársa előadásában bemutatta az Ügynökség 2008. évi munkaprogramját, szervezeti egységeit és azok munkáját. Részletesen beszámolt a Fókuszpont Hálózat tevékenységéről, a 2008-tól 2 éves ciklusokban tervezett kampányokról, illet-ve a 2008-2009-re meghirdetett Kockázatértékelési Kampány céljáról, a megvalósítás ütemezéséről.

A Nemzeti Fókuszpont Hálózatának tagjainak bemutatkozása után a munkaadók képviseletében Dr. Nosztrai Judit, a munkavállalók képviseletében Borhidi Gábor szólt hozzá az elhangzottakhoz, mindketten kiemelték az együttműködés hasznosságát, üdvözölték a kockázatértékelés, mint kampánytéma kiválasztását, valamint kifejezték azt az igényüket, hogy az ügynökségi tájékoztató anyagok nagyobb hányada legyen a jövőben magyar nyelven is elérhető a hazai felhasználók számára.

A tanácskozás zárásaként mind Papp István elnök úr, mind Jukka Takala igazgató úr elégedettségének adott hangot a tanácskozás hasznosságát illetően és kiemelték, hogy a nagyobb versenyképességgel elérendő foglalkoztatás és termelékenység bővítés iránti elkötelezettség további erőfeszítéseket, összefogást igényel a munkavédelemben érintett összes szereplőtől. 

A rendezvény az átlagosnál nagyobb sajtóvisszhangot kapott. Több újságcikk jelent meg a látoga-tásról (24 óra, Békés Megyei Hírlap, Dunántúli Napló. Heves Megyei Hírlap, Nógrád Megyei Hírlap, Petőfi Népe, Somogyi Hírlap, Tolnai Népújság, Új Néplap), tudósítás hangzott el a Duna TV Váltó és az MTV Membrán című műsorában, továbbá a Gazdasági Rádióban, és cikk jelent meg az eseményről a  HR Hírportálon és a  Facility Management Portálon

1Takala 2Takala
 3Takala 6Takala
 4Takala 5Takala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-02-21,
A rovat további hírei
Továbbküldés e-mailben   Továbbküldés e-mailben     Nyomtatás  Nyomtatás

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Gazdaságfejlesztési Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2023.09.30.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a foglalkoztatás-felügyeleti hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi hatóságként, valamint foglalkoztatás-felügyeleti hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalt jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Gazdaságfejlesztési Minisztérium
Munkavédelmi Irányítási Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Irányítási Főosztály
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.