Nyelv választás: Magyar | EnglishFőoldalra | Honlaptérkép
Keresés:

Kapcsolat, szervezet


Általános információk


Kapcsolódó szervezetek


FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK

Fokozott expozíció akkor alakul ki, ha a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben, bizonyos vegyi anyagok meghatározott biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja jön létre, illetve a munkavállalónál meghatározott mértékű (bármely fülön 4000 Hz-en 30 dB) halláscsökkenés alakul ki.
A fokozott expozíció még nem foglalkozási betegség, csupán annak lehetőségét jelzi. Amennyiben ebben a stádiumban munkáltatói intézkedés történik (az adott anyag szervezetbe való bejutásának lehetőségét, illetve a zajterhelést megszüntetik vagy mérséklik) nem alakul ki foglalkozási megbetegedés.

Az elvégzett orvosi/laboratóriumi vizsgálati eredmények alapján a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa értesíti a munkáltatót a fokozott expozíció tényéről. Az egészségügyi adatok kezelésére, nyilvántartására a munkahelyeken a foglalkozás-egészségügyi szolgálat jogosult. A fokozott expozíciós eset kivizsgálása a munkáltató kötelezettsége a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, a munkavédelmi szakember, valamint – ha van – a munkavédelmi képviselő bevonásával, majd a lehetséges okok feltárását követően intézkednie kell az adott expozíció csökkentése vagy megszüntetése és a további fokozott expozíciós esetek megelőzése érdekében. A munkáltató a kivizsgált fokozott expozíciós esetről a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter honlapján közzétett módon jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv „Zárt kezelésű adatlap” részét a foglalkozás-egészségügyi orvos tölti ki és a leletekkel együtt zártan kezeli.

A fokozott expozíciós eset kivizsgálását követően a munkavédelmi hatóságnak

  1. POSTÁZÁS ESETÉN a munkáltató megküldi a jegyzőkönyvet és zárt borítékban a jegyzőkönyv védett adatokat tartalmazó „Zárt kezelésű adatlap” részét és az egészségügyi dokumentációt (leleteket).
  2. ELEKTRONIKUS MEGKÜLDÉS ESETÉN: A jegyzőkönyvet a munkáltató, a „Zárt kezelésű adatlap” jegyzőkönyv részt és az egészségügyi dokumentációt (leleteket) a foglalkozás-egészségügyi orvos küldi meg.

A fokozott expozíciós eset kivizsgálását követő bejelentéséhez szükséges jegyzőkönyv (és kitöltési útmutató) – letöltés

A jegyzőkönyv „Zárt kezelésű adatlap” része – letöltés

Módszertani segédlet foglalkozás-egészségügyi orvosok, munkavédelmi szakemberek és munkáltatók részére a fokozott expozíció vizsgálatához – letöltés

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos intézkedéseket vagy ezek elmulasztását, valamint a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálásának  elmulasztását sérelmező személy bejelentésének kivizsgálása okán történő személyes adatkezelésre

*A fokozott expozíciós esetek bejelentésével és kivizsgálásával kapcsolatos részletes előírásokat a 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet tartalmazza.Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelem
Foglalkoztatás-felügyelet
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.

E-mail:
munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu