Nyelv választás: Magyar | EnglishFőoldalra | Honlaptérkép
Keresés:

Kapcsolat, szervezet


Általános információk


Kapcsolódó szervezetek


JOGI NYILATKOZAT


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alá tartozó foglalkoztatás-felügyeleti hatósági munkát végző szervek (a továbbiakban: foglalkoztatás-felügyeleti hatóság) tájékoztató és felvilágosító tevékenysége az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésén alapul, mely az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata, valamint a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései alapján nem minősül a hatóság állásfoglalásának, jogi iránymutatásának, valamint munkajogi tanácsadásának sem. A tájékoztatás, illetve felvilágosítás a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság szakmai álláspontját tükrözi, amely egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a Nemzetgazdasági Minisztérium és a szakmai irányítása alá tartozó foglalkoztatás-felügyeleti hatósági munkát végző szervek kizárólag az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező hatóság megnevezésére jogosultak, feltéve, hogy az illetékesség, hatáskör a kérdés alapján megállapítható.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a foglalkoztatás-felügyeleti ellenőrzés tárgykörébe tartózó kérdések megválaszolására kerül sor, amennyiben munkavédelmi kérdése van, azt itt teheti fel.


Nyilatkozat a személyes adatok védelméről


A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság számára kiemelt fontosságú cél a tájékozató, felvilágosító tevékenység során megadott személyes adatok védelme. 
Az e-mailen történő kapcsolatfelvételhez Önnek regisztrálnia kell honlapunkon, melyhez név, internetes elérhetőség és jelszó megadása szükséges. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése teljes mértékben megfelel a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. A felhasználó személyes adataihoz kizárólag a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kormánytisztviselői a feladatuk ellátáshoz, a tájékoztató felvilágosító tevékenység teljesítéséhez, azaz a kérdések megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a felhasználók személyes adatait harmadik félnek nem adja ki.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a regisztrációs eljárás során a kérdések útján bekért adatokon kívül egyéb (így például a bejelentkezéskor használt szoftver típusára, a bejelentkezés helyére, az IP címre utaló) adatokat semmilyen módon nem gyűjt, illetve szerez meg.
A honlapon történő regisztrációval a felhasználó ráutaló magatartásával hozzájárul az általa megadott név kezeléséhez, mely alapján a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tudomására jutó, a kérdezőre vonatkozó személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése teljes mértékében megfelel a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek.

 Kijelentem, hogy az Adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom.Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelem
Foglalkoztatás-felügyelet
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.

E-mail:
munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu