Nyelv választás: Magyar | EnglishFőoldalra | Honlaptérkép
Keresés:

Kapcsolat, szervezet


Általános információk


Kapcsolódó szervezetek


 magyarorszag-sm

A kormányzati szerveket és elérhetőségüket lásd a kormányzati portálon.


Nemzeti Népegészségügyi Központ
Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügy Főosztály

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Telefon: +36 1 459 3050
E-mail: omfi.titkarsag@nnk.gov.hu

A fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet értelmében a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK) a miniszter irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv, melynek vezetője az országos tisztifőorvos.
Az NNK ellátja az alapító okiratában, illetve jogszabályokban számára meghatározott feladatokat a munkaegészségügy (munkahigiéne és foglalkozás-egészségügy) területén.

Az országos tisztifőorvos munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi szervként részt vesz
a) a munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben,
b) a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében,
c) az európai uniós tagállami működéssel kapcsolatos, jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéne, valamint a foglalkozás-egészségügy területén,
d) a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és európai uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában,
e) a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.

A kormányhivatal munkavédelmi és munkaügyi feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben ellátott munkaegészségügyi feladatai tekintetében − a munkavédelmi hatósági hatáskörben gyakorolt munkaegészségügyi feladat- és hatáskörök kivételével –  az Áht. 9. § h) és i) pontja szerinti hatáskörök gyakorlására az egészségügyért felelős miniszter jogosult. A miniszter hatáskörei gyakorlásához szükséges döntések szakmai előkészítésében az országos tisztifőorvos közreműködik.

 


Nemzetgazdasági Minisztérium
Munkavédelem
Foglalkoztatás-felügyelet
Postacím: 1358 Budapest, Pf.: 17.

E-mail:
munkavedelmi-foo@ngm.gov.hu
foglalkoztatas.felugyeleti-foo@ngm.gov.hu