Gazdasgfejlesztsi Minisztrium Munkavdelem Foglalkoztats-felgyelet Honlapja

Keress:

Jogszably-mdostsok

 


 


64/2015. (X. 16.) FM rendelete a mezgazdasgi s erdszeti gpkezeli jogostvny bevezetsrl s kiadsnak szablyairl szl 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet, valamint a Magyar lelmiszerknyv ktelez elrsairl szl
152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet mdostsrl

1. A mezgazdasgi s erdszeti gpkezeli jogostvny bevezetsrl s kiadsnak szablyairl szl 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet mdostsa
1. § A mezgazdasgi s erdszeti gpkezeli jogostvny bevezetsrl s kiadsnak szablyairl szl 83/2003. (VII. 16.) FVM rendelet 1. szm mellkletben foglalt „b) Erdszeti gpek” tblzat 6. sor b oszlopnak „Aprtgpek” szvegrsze helybe az „Aprtgpek, a behord asztal nlkli, kzi adagols aprtgpek kivtelvel” szveg lp.

Hatlyos: 2015. oktber 24.


 

49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelete a Legionella ltal okozott fertzsi kockzatot jelent kzegekre, illetve ltestmnyekre vonatkoz kzegszsggyi elrsokrl

Legionella-fertzsi kockzatot jelent ltestmnyekre, illetve a fokozott Legionella-fertzsi kockzatot jelent ltestmnyekre vonatkoz elrsok. 
Kockzatbecsls, monitoring, kockzatkezels, hatsgi feladatok (Npegszsggyi hatsg). OKK honlapjn vente janur 15-ig mdszertani levelet kzz teszi.

Hatlyos: 2016. februr 06.


 

2015. vi CLXXXVI. trvny a kzigazgatsi brokrciacskkentssel sszefgg trvnymdostsokrl

3. Az illetkekrl szl 1990. vi XCIII. trvny mdostsa

5. § (1) Az illetkekrl szl 1990. vi XCIII. trvny (a tovbbiakban: Itv.) 28. § (2) bekezds b) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(Az illetkktelezettsg akkor is fennll, ha a hatsg)
„b) az eljrst megsznteti, ide nem rtve az illetk meg nem fizetse cmn trtn megszntetst, valamint ha az eljrs megszntetsnek oka az, hogy a krelem rdemi vizsglat nlkli elutastsnak lett volna helye, vagy az gy rdemi eldntse olyan krds elzetes elbrlstl fgg, amelyben az eljrs ms szerv hatskrbe tartozik, vagy ugyanannak a hatsgnak az adott ggyel szorosan sszefgg ms hatsgi dntse nlkl megalapozottan nem dnthet el, s trvny nem biztost lehetsget az eljrs felfggesztsre;"
(2) Az Itv. 33. § (2) bekezds 5. pontja a kvetkez h) alponttal egszl ki:
(Egyes alkotmnyos jogok rvnyestse, illetleg ktelezettsgek teljestse, valamint a trsadalmi igazsgossg elmozdtsa rdekben a mellkletben s a kln jogszablyokban meghatrozott illetkmentes eljrsokon fell trgyuknl fogva illetkmentes eljrsok:
5. az anyaknyvi kivonat killtsa az albbi esetekben illetkmentes, ha)

„h) az apa adatait a szlets anyaknyvezse utn jegyeztk be, s e bejegyzst kveten az rdekelt rszre els alkalommal" (trtnik a killtsa;)
(3) Az Itv. 33. § (2) bekezdse a kvetkez 48. ponttal egszl ki:
(Egyes alkotmnyos jogok rvnyestse, illetleg ktelezettsgek teljestse, valamint a trsadalmi igazsgossg elmozdtsa rdekben a mellkletben s a kln jogszablyokban meghatrozott illetkmentes eljrsokon fell trgyuknl fogva illetkmentes eljrsok:)
„48. kizrlag a hatsg jogszablysrt, hibs vagy elmulasztott bejegyzse miatt kezdemnyezett elsfok kzigazgatsi hatsgi eljrs."
(4) Az Itv. 73. § (1) bekezds b) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(A kzigazgatsi hatsgi eljrsi illetket)
„b) tutalssal, az tutals kzlemnyrovatban az gyfl neve, lakcme vagy szkhelye, valamint a bb) alpont esetn az gyszm feltntetsvel
ba) az eljrs kezdemnyezst megelzen vagy
bb) az eljr hatsg felhvsra"
[kell megfizetni a (2)-(4), a (4a), a (7) s (8), valamint a (11) bekezdsben foglaltak kivtelvel.]
(5) Az Itv. 73/A. § (3) s (4) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezsek lpnek:
„(3) Ha az gyfl az eljrsi illetket a felhvs kzhezvtelt megelzen nem fizette meg, a felhvsban megjellt illetket a felhvs kzhezvteltl szmtott 8 napon bell tutalssal, illetve - ha a megfizetni elmulasztott illetk lerovsra illetkblyegben is lehetsg lett volna, vlasztsa szerint - zrt bortkban feladott vlaszbeadvnyon illetkblyegben trtn lerovssal fizeti meg. A figyelmeztets megtrtntt, illetve a felhvs elkldst az iraton fel kell jegyezni vagy a jelen lev gyfllel igazoltatni kell.
(4) Ha az gyfl legksbb az illetk megfizetsre vonatkoz felhvs kzlst kvet 8 napon bell illetkfizetsi ktelezettsgnek nem tesz eleget, s az eljr hatsg az eljrst nem szntette meg vagy a krelmet nem utastotta el rdemi vizsglat nlkl, az illetkhinyrl leletet kell kszteni. A lelet alapjn az illetket, a felhvs kltsgt s a mulasztsi brsgot az illetkes llami adhatsg rja el."
(6) Az Itv. 80. § (1) bekezds k) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp, s az (1) bekezds a kvetkez l) ponttal egszl ki:
(Azoktl az esetektl eltekintve, amelyekben az illetket trvny rendelkezse alapjn kell trlni vagy visszatrteni, a kiszabott, de mg meg nem fizetett illetk trlsnek, illetleg a megfizetett illetk visszatrtsnek - hivatalbl, vagya fizetsre ktelezett, illetve jogutdja krelmre - a kvetkez esetekben van helye:)
„k) ha a hatsg a krelmet rdemi vizsglat nlkl utastja el, vagy ha az eljrs megszntetsnek oka az, hogy
ka) a krelem rdemi vizsglat nlkli elutastsnak lett volna helye, vagy
kb) az gy rdemi eldntse olyan krds elzetes elbrlstl fgg, amelyben az eljrs ms szerv hatskrbe tartozik, vagy ugyanannak a hatsgnak az adott ggyel szorosan sszefgg ms hatsgi dntse nlkl megalapozottan nem dnthet el, s trvny nem biztost lehetsget az eljrs felfggesztsre;
l) ha a hatsg arrl rendelkezik, hogy a krelmez gyfl mentesl az eljrsi kltsgek megfizetse all."

6. § Hatlyt veszti az Itv.
a) 26/A. § (3) bekezdsben
aa) az „a megsemmislt laks tulajdoni viszonyait hiteles tulajdoni lap msolatval,",
ab) a „pedig",
b) Mellklet IX. Cm IV. alcm 2. pont a) alpontjban az „a csere a hatsg tves bejegyzsn alapul vagy" szvegrsz.

12. A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny mdostsa

20. § (1) A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny (a tovbbiakban: Mvt.) 64. § (1) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) Azt a munkabalesetet, amely esetben a munkavllal tbb mint hrom munkanapon t nem volt munkakpes, valamint a foglalkozsi megbetegedst s a fokozott expozcis esetet be kell jelenteni, ki kell vizsglni s nyilvntartsba kell venni."
(2) Az Mvt. 84. § (1) bekezds b) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(A munkavdelmi hatsg jogosult)
„b) valamennyi munkahelyen - kln engedly nlkl - ellenrzst tartani;"

21. § Az Mvt.
a) 64. § (3) bekezdsben a „bejelentse, kivizsglsa s nyilvntartsa sorn" szvegrsz helybe az „esetn" szveg
b) 83/D. §-ban a „kt hnap" szvegrsz helybe a „negyvent nap" szveg lp.

22. § Hatlyt veszti az Mvt.
a) 64. § (4) bekezdsben az „ , s annak eredmnyt nyilvntartsba kell venni" szvegrsz,
b) 83/E. §-a.

53. A kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnos szablyairl szl 2004. vi CXL. trvny mdostsa

95. § A kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnos szablyairl szl 2004. vi CXL. trvny (a tovbbiakban:
Ket.) 26. §-a a kvetkez (9)-(10) bekezdssel egszl ki:
„(9) Az (1) bekezds a)-b) pontja szerinti esetekben a belfldi jogsegly irnti megkeresst kizrlag rsbelinek minsl elektronikus ton vagy elektronikus levl tjn lehet megkldeni.
(10) A hatsgok az (1) bekezds c) pontja szerinti esetben a belfldi jogsegly sorn kizrlag rsbelinek minsl elektronikus ton vagy elektronikus levl tjn tartanak kapcsolatot egymssal."

96. § (1) A Ket. 29. §-a a kvetkez (1b)-(1c) bekezdssel egszl ki:
„(1b) A krelemre indul eljrs somms eljrs, ha
a) a krelem s mellkletei, valamint a hatsg rendelkezsre ll adatok (ide rtve az olyan adatokat is, amelyek szolgltatsra a krelmez nem ktelezhet) alapjn a tnylls tisztzott,
b) nincs ellenrdek gyfl s
c) az eljrsra irnyad gyintzsi hatrid nem ri el a kt hnapot, vagy a hatvan napot.
(1c) Ha a hatsg megllaptja, hogy az (1b) bekezdsben meghatrozott brmely felttel nem ll fenn, a somms eljrs szablyait mellzi, s fgg hatly dntst vagy a 71/A. § (6) bekezds a) pontjban meghatrozott hatridben az ott meghatrozott valamely dntst hoz."
(2) A Ket. 29. §-a a kvetkez (3a) bekezdssel egszl ki:
„(3a) A hatsg mellzheti az eljrs megindtsrl szl rtestst azon eljrsokban, amelyekben a krelmezett jog gyakorlsrl is rendelkez 71/A. § szerinti fgg hatly dnts meghozatalnak van helye."

97. § A Ket. 31. § (1) bekezdse a kvetkez l) ponttal egszl ki:
(A hatsg az eljrst megsznteti, ha)
„l) az gy rdemi eldntse olyan krds elzetes elbrlstl fgg, amelyben az eljrs ms szerv hatskrbe tartozik, vagy ugyanannak a hatsgnak az adott ggyel szorosan sszefgg ms hatsgi dntse nlkl megalapozottan nem dnthet el, s trvny nem biztost lehetsget az eljrs felfggesztsre."

98. § A Ket. 32. § (1) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„32. § (1) Trvny lehetv teheti az eljrs felfggesztst, ha az gy rdemi eldntse olyan krds elzetes elbrlstl fgg, amelyben az eljrs ms szerv hatskrbe tartozik, vagy ugyanannak a hatsgnak az adott ggyel szorosan sszefgg ms hatsgi dntse nlkl megalapozottan nem dnthet el. Amennyiben a ms szerv eltti eljrs megindtsra az gyfl jogosult, erre t megfelel hatrid kitzse mellett fel kell hvni. Ha az gyfl a felhvsnak nem tesz eleget, a hatsg az eljrst megsznteti."

99. § (1) A Ket. 33. §-a a kvetkez (1a) bekezdssel egszl ki:
„(1a) A hatsg a somms eljrsban az (5) bekezdsben meghatrozott idpontot kveten a hatrozatot azonnal, de legfeljebb nyolc napon bell meghozza, s gondoskodik a dnts kzlsrl."
(2) A Ket. 33. § (3) bekezdse a kvetkez l) ponttal egszl ki:
(Ha jogszably ezt nem zrja ki, az gyintzsi hatridbe nem szmt be:)
„l) hatsgi kzvett kirendelse esetn a hatsgi kzvetts idtartama, de legfeljebb nyolc nap."
(3) A Ket. 33. § (8) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(8) A szakhatsg eljrsra irnyad gyintzsi hatrid tizent nap. Ennl rvidebb hatridt brmely jogszably, hosszabbat pedig trvny llapthat meg."

100. § A Ket. 37. § (3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp.
„(3) Ha a krelem nem felel meg a 35. §-ban, tovbb a 36. § (1) bekezdsben foglalt kvetelmnyeknek, az eljr hatsg a krelem berkezstl szmtott nyolc napon bell - a mulaszts jogkvetkezmnyeire trtn figyelmeztets mellett - legfeljebb negyvent napos hatridvel hinyptlsra hvja fel az gyfelet. Nem bocsthat ki hinyptlsi felhvs olyan adat igazolsra vagy mellklet csatolsra, amelyet a 36. § (2) bekezdse alapjn a hatsgnak kell beszereznie, tovbb akkor sem, ha az gyfl a tartalmilag hinytalan krelmet azrt nem formanyomtatvnyon vagy elektronikus rlapon nyjtja be, mert a formanyomtatvny kitlthet s letlthet vltozatt a hatsg az elektronikus tjkoztats szablyai szerint nem tette kzz."

101. § A Ket. 71. § (2) bekezds a) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(Trvny vagy kormnyrendelet eltr rendelkezse hinyban, ha az gyfl krelme jog megszerzsre irnyul s ellenrdek gyfl az els fok eljrsban nem vett rszt,)

„a) az gyfelet megilleti a krelmezett jog gyakorlsa, ha a hatsg az elrt hatridben nem hoz dntst s a krelmezett jog gyakorlsrl szl rendelkezst tartalmaz fgg hatly dnts meghozatalnak nem volt helye,"

102. § A Ket. a kvetkez 71/A. §-sal egszl ki:
„71/A. § (1) A krelemre indult eljrsban a hatsg - az e §-ban meghatrozottak szerint - a krelem berkezstl szmtott nyolc napon bell fgg hatly dntst hoz.
(2) A fgg hatly dntsben a hatsg rendelkezik arrl, hogy
a) az eljrs lefolytatsrt fizetend illetknek vagy djnak megfelel sszeget, ennek hinyban tzezer forintot a hatsg kteles a krelmez gyfl rszre megfizetni;
b) a krelmez gyfl mentesl az eljrsi kltsgek megfizetse all;
c) a krelmezett jog gyakorlsa az gyfelet megilleti.
(3) A (2) bekezds c) pontjt nem kell alkalmazni
a) a hatsgi bizonytvny killtsra,
b) a hatsgi igazolvny killtsra,
c) a hatsgi nyilvntartsba val bejegyzsre, trlsre s mdostsra,
d) azon eljrsokban, ahol az gy rdemben a hatsg mrlegelstl vagy a tnylls tisztzstl fgg sszeget kell meghatrozni, valamint
e) ha trvny ekknt rendelkezik.
(4) Az (1) bekezdsben meghatrozott dntshez akkor kapcsoldnak joghatsok, ha a krelem berkezst kvet kt hnap elteltvel a hatsg a hatsgi gy rdemben nem dnttt s az eljrst nem szntette meg.
(5) A (2) bekezds c) pontja szerinti rendelkezst tartalmaz hatrozat elleni jogorvoslati hatrid a kzls s a (4) bekezdsben meghatrozott felttelek teljeslst kvet napon kezddik.
(6) Az (1) bekezdsben meghatrozott dntst mellzi a hatsg, ha
a) az eljrs megindtstl szmtott nyolc napon bell
aa) rdemben dnt,
ab) a krelmet rdemi vizsglat nlkl elutastja,
ac) az eljrst megsznteti,
ad) az eljrst felfggeszti vagy fggben tartja, vagy
ae) nemzetkzi jogseglykrelemmel klfldi hatsghoz fordul; vagy
b) a hatsgi eljrs gyintzsi hatrideje legalbb
ba) kt hnap, vagy
bb) hatvan nap.
(7) A fgg hatly dnts tartalmazza legalbb a 72. § (1) bekezds a)-c) pontjban, d) pont da) s
dg) alpontjban, e) pont ef)-eg) alpontjban, f)-g) pontjban foglaltakat, valamint a (4) bekezds szerinti idpontot naptri dtum szerint meghatrozva.
(8) A fgg hatly dnts jogerre emelkedsrl a hatsg rtesti a felgyeleti szervt, valamint akikkel a dntst kzlte, s intzkedik a (2) bekezds a) pontja szerinti sszeg megfizetse, valamint a krelmez ltal az eljrsrt, valamint a szakhatsgi eljrsrt megfizetett illetk vagy igazgatsi szolgltatsi dj, tovbb az ltala ellegezett eljrsi kltsg visszatrtse irnt.
(9) A fgg hatly hatrozattal szembeni jogorvoslati s dnts-fellvizsglati eljrsban vizsglni kell, hogy a krelmezett jogosultsg gyakorlsnak felttelei - ide nem rtve e § rendelkezseit - fennllnak-e."

103. § A Ket. 72. § (5) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(5) Az egyezsget jvhagy egyszerstett s a somms eljrst lezr - krelemnek helyt ad - dntsbl mellzhet az indokols."

104. § A Ket. 98. § (1)-(1a) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezsek lpnek:
„(1) Az gyfl az elsfok hatrozat ellen fellebbezhet.
(1a) A fellebbezsben nem lehet olyan j tnyre hivatkozni, amelyrl az gyflnek a dnts meghozatala eltt tudomsa volt. A fellebbezst indokolni kell."

105. § A Ket. 105. § (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(2) Ha a msodfok dnts meghozatalhoz nincs elg adat, vagy az elsfok dnts meghozatalt kveten j tny merl fel, vagy egybknt a tnylls tovbbi tisztzsa szksges, a msodfok dntst hoz hatsg a kiegszt bizonytsi eljrs lefolytatst maga vgzi el, s ennek alapjn dnt."

106. § A Ket. 140. § (2) bekezds f)-g) pontjai helybe a kvetkez rendelkezsek lpnek, egyidejleg a Ket. 140. § (2) bekezdse a kvetkez h) ponttal egszl ki:
(A vgrehajtst fel kell fggeszteni, ha)
„f ) a ktelezett fizetsi kedvezmny irnt krelmet terjeszt el, kivve, ha az gyfl korbbi, ilyen trgy krelmt a hatsg jogersen mr elbrlta, vagy a fizetsi kedvezmny engedlyezst jogszably kizrja,
g) azt jogszably elrendeli, valamint
h) a kzigazgatsi gyekben eljr brsg a hatsgot j eljrsra ktelezte s ezzel a brsgi dntssel szemben perjtsi vagy fellvizsglati krelmet terjesztettek el."

107. § A Ket. 171/A. § (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(2) Ahol - a Kormny szablyozott elektronikus gyintzsi szolgltatsokrl s az llam ltal ktelezen nyjtand szolgltatsokrl szl rendelete kivtelvel - jogszably
a) kzponti elektronikus szolgltat rendszert emlt, ott a Kormny ltal ktelezen nyjtott szablyozott elektronikus gyintzsi szolgltatsok egyttest vagy az adott szvegkrnyezetben hivatkozott szolgltatst,
b) gyflkaput vagy hivatali kaput emlt, ha a technikai felttelek rendelkezsre llnak, valamennyi a Kormny rendeletben meghatrozott, a Kormny ltal ktelezen nyjtott azonostsi s biztonsgos kzbestsi szablyozott elektronikus gyintzsi szolgltatst, tovbb
c) gyfl trhelyt, vagy brmely megfogalmazsban trhelyre trtn informci-elhelyezst emlt, ott a Kormny ltal ktelezen nyjtott biztonsgos kzbestsi szablyozott elektronikus gyintzsi szolgltatssal trtn kzbestst kell rteni."

108. § A Ket.
a) 26. § (5) bekezds b) pontjban a „nyolc" szvegrsz helybe az „t" szveg,
b) 51. § (2) bekezdsben az „gyfelet a krelmre indult eljrsban nyilatkozatttelre" szvegrsz helybe az „gyfelet nyilatkozatttelre" szveg,
c) 59. § (7) bekezdsben a „jogszably" szvegrsz helybe a „trvny" szveg,
d) 93. § (4) bekezdsben a „trvny vagy kormnyrendelet" szvegrsz helybe a „trvny" szveg,
e) 94. § (1) bekezds a) pontjban a „legalbb hsznapos" szvegrsz helybe a „megfelel" szveg, lp.

109. § Hatlyt veszti a Ket.
a) 26. § (5) bekezds d) pontja;
b) 26. § (6) bekezdse;
c) 32. § (2)-(4) s (6)-(7) bekezdse;
d) 33. § (1) bekezdsben a „vagy kormnyrendelet" szvegrsz;
e) 33. § (7) s (9) bekezdse;
f ) 33/A. § (4) bekezdse;
g) 79. § (3) bekezdse.

84. A fvrosi s megyei kormnyhivatalokrl, valamint a fvrosi s megyei kormnyhivatalok kialaktsval s a terleti integrcival sszefgg trvnymdostsokrl szl 2010. vi CXXVI. trvny mdostsa

167. § A fvrosi s megyei kormnyhivatalokrl, valamint a fvrosi s megyei kormnyhivatalok kialaktsval s a terleti integrcival sszefgg trvnymdostsokrl szl 2010. vi CXXVI. trvny a kvetkez 19/A. §-sal egszl ki:
„19/A. § (1) A fvrosi s megyei kormnyhivatal kormnytisztviselje az illetkes fvrosi s megyei kormnyhivatal vagy a jrsi (fvrosi kerleti) hivatal hatskrben az erre jogost igazolvny birtokban hatsgi ellenrzst vgezhet.


 


21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelet egyes munkavdelmi trgy miniszteri rendeletek jogharmonizcis cl mdostsrl, valamint egyes foglalkoztatsi s szakkpzsi trgy miniszteri rendeletek mdostsrl

A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 88. § (4) bekezds a) pont ab) alpontjban kapott felhatalmazs alapjn, a Kormny tagjainak feladat- s hatskrrl szl 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva,
a 2. alcm tekintetben a munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 88. § (5) bekezdsben kapott felhatalmazs alapjn, a Kormny tagjainak feladat- s hatskrrl szl 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva - a Kormny tagjainak feladat- s hatskrrl szl 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjban meghatrozott feladatkrben eljr emberi erforrsok minisztervel egyetrtsben -,
a 3. alcm s a 2. mellklet tekintetben a munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 88. § (4) bekezds d) pont di) alpontjban kapott felhatalmazs alapjn, a Kormny tagjainak feladat- s hatskrrl szl 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva - a Kormny tagjainak feladat- s hatskrrl szl 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 48. § 3. pontjban meghatrozott feladatkrben eljr emberi erforrsok minisztervel egyetrtsben -,
a 4. alcm tekintetben a kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnos szablyairl szl 2004. vi CXL. trvny 174. § (4) bekezdsben kapott felhatalmazs alapjn, a Kormny tagjainak feladat- s hatskrrl szl 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva,
az 5. alcm tekintetben a szakkpzsi hozzjrulsrl s a kpzs fejlesztsnek tmogatsrl szl 2011. vi CLV. trvny 23. § (2) bekezds e) pontjban kapott felhatalmazs alapjn, a Kormny tagjainak feladat- s hatskrrl szl 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1., 2. s 16. pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva,
a 6. alcm tekintetben a jogalkotsrl szl 2010. vi CXXX. trvny 31. § (2) bekezds b) pontjban kapott felhatalmazs alapjn, a Kormny tagjainak feladat- s hatskrrl szl 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 6. pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva a kvetkezket rendelem el:

1. A munkahelyen alkalmazand biztonsgi s egszsgvdelmi jelzsekrl szl /1998. (I. 16.) MM rendelet mdostsa

1. § A munkahelyen alkalmazand biztonsgi s egszsgvdelmi jelzsekrl szl 2/1998. (I. 16.) MM rendelet (a tovbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(2) E rendelet hatlya nem terjed ki a kln jogszably szerinti
a) vasti, kzti, vzi- s a lgi kzlekeds biztonsgt s rendjt szablyoz jelzsek,
b) termkek, illetve berendezsek forgalomba hozatalhoz megkvnt jelzsek,
c) veszlyes anyagokon s keverkeken, illetve csomagolsukon alkalmazott jelzsek
meghatrozsra s alkalmazsra. Az Mvt. 41. §-ban foglaltakra is figyelemmel a munkltat, illetve telephelye terletn - indokolt esetben - a vasti, kzti, vzi- s a lgi kzlekeds biztonsgt s rendjt szablyoz jelzseket kell megfelelen alkalmazni."

2. § Az R1. 9. §-a helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„9. § (1) A tartlyokat s a lthatan elhelyezett csvezetkeket, amelyekben a kmiai biztonsgrl szl 2000. vi XXV. trvny s az anyagok s keverkek osztlyozsrl, cmkzsrl s csomagolsrl, a 67/548/EGK s az 1999/45/EK irnyelv mdostsrl s hatlyon kvl helyezsrl, valamint az 1907/2006/EK rendelet mdostsrl szl, 2008. december 16-i 1272/2008/EK eurpai parlamenti s tancsi rendelet (a tovbbiakban: CLP rendelet) alapjn veszlyesknt osztlyozott anyagokat vagy keverkeket trolnak vagy szlltanak, a CLP rendeletben meghatrozott mdon megfelel veszlyt jelz piktogramot tartalmaz cmkvel kell elltni.
(2) Nem kell alkalmazni az (1) bekezds elrst azokra a tartlyokra, amelyeket csak rvid idre hasznlnak, vagy tartalmuk gyakran vltozik, feltve, hogy megfelel egyb intzkedsekkel, klnsen tjkoztatssal s oktatssal biztostjk az azonos szint vdelmet.
(3) Az (1) bekezds szerinti cmkzs
a) helyettesthet a 8. §-ban meghatrozott figyelmeztet jellel, a megfelel piktogram vagy szimblum alkalmazsval;
b) kiegszthet tovbbi informcikkal, pldul a veszlyes anyag vagy keverk nevvel, kpletvel s a veszly rszletes ismertetsvel;
c) tartlyok munkahelyen trtn szlltsnl ptolhat a kln jogszablyban a veszlyes anyagok szlltshoz elrt jelekkel.
(4) Amennyiben az 1. szm mellklet 2. pontjban nem szerepel megfelel figyelmeztet jel, a CLP rendelet V. mellklete szerinti megfelel veszlyt jelz piktogramot kell alkalmazni.
(5) A jeleket a lthat oldalakon tbla, ntapad cmke vagy felfests formjban kell elhelyezni.
(6) Az (1) bekezdsben meghatrozott jelekre megfelelen alkalmazni kell a 8. § (4) bekezdsben, valamint az 1. szm mellkletben meghatrozott kvetelmnyeket.
(7) Az (1)-(6) bekezdsben foglaltakon tlmenen a csvezetken alkalmazott cmkket az elzr szerelvnyek, csktsek s a legveszlyesebb helyek kzvetlen kzelben, egymstl megfelel tvolsgban kell elhelyezni.
(8) Azokat a terleteket, helyisgeket s bekertett helyeket, amelyek jelents mennyisg veszlyes anyag vagy keverk trolsra szolglnak, az 1. szm mellklet 2. pontja szerinti figyelmeztet jellel kell elltni, vagy az (1) bekezds szerint jellni, kivve, ha a csomagolsukon vagy tartlyukon lv jellsek ezt szksgtelenn teszik.
(9) Jelents mennyisg veszlyes anyag vagy keverk trolsnl ltalnos veszlyre utal figyelmeztet jelet lehet alkalmazni. A tblkat s jelzseket a trolhely kzelben vagy a troltrbe vezet ajtn kell elhelyezni."

3. § (1) Az R1. 17. §-a a kvetkez (2a) bekezdssel egszl ki:
„(2a) E rendeletnek az egyes munkavdelmi trgy miniszteri rendeletek jogharmonizcis cl mdostsrl, valamint egyes foglalkoztatsi s szakkpzsi trgy miniszteri rendeletek mdostsrl szl 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelettel megllaptott 9. § (1)-(4) bekezdse alkalmazsval sszefggsben a 2015. jnius 1-je eltt a kmiai biztonsgrl szl 2000. vi XXV. trvny (a tovbbiakban: Kbtv.) szerint osztlyozott anyagok s keverkek esetn a Kbtv. szerinti cmkzs tovbbra is alkalmazhat addig az idpontig, amg a CLP rendelet szerinti besorols a munkltat vagy kpviselje rendelkezsre nem ll."
(2) Az R1. 17. §-a a kvetkez (5) bekezdssel egszl ki:
„(5) Ez a rendelet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK s a 98/24/EK tancsi irnyelvnek, valamint a 2004/37/EK eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek az anyagok s keverkek osztlyozsrl, cmkzsrl s csomagolsrl szl 1272/2008/EK rendelethez val hozzigaztsa cljbl trtn mdostsrl szl, 2014. februr 26-i 2014/27/EU eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek val megfelelst szolglja."

4. § Az R1. 1. szm mellklete helybe az 1. mellklet lp.

2. A munkahelyek kmiai biztonsgrl szl 25/2000. (IX. 30.) EM-SZCSM egyttes rendelet mdostsa

5. § (1) A munkahelyek kmiai biztonsgrl szl 25/2000. (IX. 30.) EM-SZCSM egyttes rendelet (a tovbbiakban: R2.) 3. § a) s b) pontja helybe a kvetkez rendelkezsek lpnek:
(E rendelet alkalmazsban)
„a) veszlyes anyag:
aa) a Kbtv. vagy az anyagok s keverkek osztlyozsrl, cmkzsrl s csomagolsrl, a 67/548/EGK s az 1999/45/EK irnyelv mdostsrl s hatlyon kvl helyezsrl, valamint az 1907/2006/EK rendelet mdostsrl szl, 2008. december 16-i 1272/2008/EK eurpai parlamenti s tancsi rendelet (a tovbbiakban: CLP rendelet) alapjn fizikai, illetve egszsgi veszlyek alapjn veszlyesknt osztlyozott anyag,
ab) az a vegyi anyag, amely, br nem felel meg az aa) alpontban meghatrozott veszlyesknt val besorols feltteleinek, mgis kockzatot jelent a munkavllalk biztonsgra vagy egszsgre fiziko-kmiai, kmiai vagy toxikolgiai tulajdonsgai s felhasznlsi mdja vagy munkahelyen val jelenlt miatt, idertve minden olyan vegyi anyagot, amelyre az 1. s 2. szm mellkletek hatrrtket hatroznak meg;
b) veszlyes keverk: egy vagy tbb veszlyes anyagot tartalmaz keverk vagy oldat, amely az osztlyozs sorn a fizikai, illetve egszsgi veszlyek tekintetben veszlyes besorolst kap."
(2) Az R2. 3. §-a a kvetkez w) ponttal egszl ki:
(E rendelet alkalmazsban)
„w) vegyi anyag: a munkatevkenysg sorn termszetes llapotban vagy mestersges ton fellp, felhasznlt vagy kibocstott, illetve szennyezds formjban kibocstott, nllan vagy keverkben fellelhet kmiai elem vagy vegylet, fggetlenl attl, hogy ellltsa szndkos-e, illetve hogy forgalomba hoztk-e."

6. § Az R2. 5. § (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(2) A munkltatnak a kockzatbecslshez szksges kiegszt informcikat - elssorban a vegyi anyagok regisztrlsrl, rtkelsrl, engedlyezsrl s korltozsrl, az Eurpai Vegyianyag-gynksg ltrehozsrl, az 1999/45/EK irnyelv mdostsrl, valamint a 793/93/EGK tancsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsgi rendelet, a 76/769/EGK tancsi irnyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK s a 2000/21/EK bizottsgi irnyelv hatlyon kvl helyezsrl szl, 2006. december 18-i 1907/2006/EK eurpai parlamenti s tancsi rendeletnek (a tovbbiakban: REACH rendelet) megfelel biztonsgi adatlapot - be kell szereznie a gyrttl (importltl), a forgalmaztl, illetve a tovbbfelhasznltl (a tovbbiakban egytt: szllt). A kockzat rtkelsnl figyelembe kell venni az 1. s 2. szm mellkletben meghatrozott hatrrtkeket, valamint a mr elvgzett egszsggyi vizsglatok adatait is."

7. § Az R2. 7. § (4) bekezds c) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(A munkltat gondoskodik arrl, hogy)
„c) a kln jogszably szerinti biztonsgi adatlappal azonosthat anyagfajtkra vonatkoz nyilvntartst vezessenek a munkahelyen alkalmazott veszlyes anyagokrl s veszlyes keverkekrl,"

8. § Az R2. 9. § (1) bekezds d) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
[Az Mvt. 42. §-nak a) pontjban, 54. §-a (3) bekezdsnek a) pontjban, valamint 55. §-nak (1) bekezdsben foglaltakra tekintettel a munkltat gondoskodik arrl, hogy a munkavllal s kpviseli az ltaluk rtett nyelven]
„d) a forgalmaz ltal a REACH rendelet 31. cikknek megfelelen biztostott Biztonsgi Adatlap tartalmt, tovbb a beszllttl szrmaz minden, a veszlyes anyaggal kapcsolatos s a munkavgzs szempontjbl lnyeges adatot megismerjk."

9. § Az R2. 15. § (4) bekezdse a kvetkez f) ponttal egszl ki:
(Ez a rendelet szablyozsi trgykrben a kvetkez unis jogi aktusoknak val megfelelst szolglja:)
„f) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK s a 98/24/EK tancsi irnyelvnek, valamint a 2004/37/EK eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek az anyagok s keverkek osztlyozsrl, cmkzsrl s csomagolsrl szl 1272/2008/EK rendelethez val hozzigaztsa cljbl trtn mdostsrl szl, 2014. februr 26-i 2014/27/EU eurpai parlamenti s tancsi irnyelv."

3. A foglalkozsi eredet rkkelt anyagok elleni vdekezsrl s az ltaluk okozott egszsgkrosodsok megelzsrl szl 26/2000. (IX. 30.) EM rendelet mdostsa

10. § (1) A foglalkozsi eredet rkkelt anyagok elleni vdekezsrl s az ltaluk okozott egszsgkrosodsok megelzsrl szl 26/2000. (IX. 30.) EM rendelet (a tovbbiakban: R3.) 2. § a) pont aa) s ab) alpontja helybe a kvetkez rendelkezsek lpnek:
(E rendelet alkalmazsban rkkelt anyag:)
„aa) az anyagok s keverkek osztlyozsrl, cmkzsrl s csomagolsrl, a 67/548/EGK s az 1999/45/EK irnyelv mdostsrl s hatlyon kvl helyezsrl, valamint az 1907/2006/EK rendelet mdostsrl szl, 2008. december 16-i 1272/2008/EK eurpai parlamenti s tancsi rendelet (a tovbbiakban: CLP rendelet) alapjn az 1A. vagy 1B. kategrij rkkelt anyagknt val besorols kritriumainak megfelel anyag,
ab) az a keverk, amely egy vagy tbb - az aa) alpontban meghatrozott - anyagot tartalmaz, s ezen sszetev vagy sszetevk koncentrcija alapjn a keverk az 1A. vagy 1B. rkkelt kategriba tartozik,"
(2) Az R3. 2. § s) pont sb) s sc) alpontja helybe a kvetkez rendelkezsek lpnek:
(E rendelet alkalmazsban mutagn anyag:)
„sb) a CLP rendelet alapjn az 1A. vagy 1B. kategrij csrasejt-mutagn anyagknt val besorols kritriumainak megfelel anyag,
sc) az a keverk, amely egy vagy tbb - az sb) alpontban meghatrozott - anyagot tartalmaz, s ezen sszetev vagy sszetevk koncentrcija alapjn a keverk az 1A. vagy 1B. mutagn kategriba tartozik."

11. § (1) Az R3. 22. §-a a kvetkez (2a) bekezdssel egszl ki:
„(2a) E rendelet alkalmazsban a 2015. jnius 1-je eltt a kmiai biztonsgrl szl 2000. vi XXV. trvny (a tovbbiakban: Kbtv.) szerint osztlyozott anyagok s keverkek esetn a Kbtv. szerinti rkkelt 1. s 2. kategria, illetve mutagn 1. s 2. kategria besorolsok tovbbra is alkalmazandak addig az idpontig, amg a CLP rendelet szerinti besorols a munkltat vagy kpviselje rendelkezsre nem ll."
(2) Az R3. 22. § (5) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(5) Ez a rendelet
a) a munkjuk sorn rkkelt anyagokkal s mutagnekkel kapcsolatos kockzatoknak kitett munkavllalk vdelmrl szl, 2004. prilis 29-i 2004/37/EK eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek, valamint
b) a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK s a 98/24/EK tancsi irnyelvnek, valamint a 2004/37/EK eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek az anyagok s keverkek osztlyozsrl, cmkzsrl s csomagolsrl szl 1272/2008/EK rendelethez val hozzigaztsa cljbl trtn mdostsrl szl, 2014. februr 26-i 2014/27/EU eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek val megfelelst szolglja."

12. § Az R3.
a) 2. § a) pont ac) alpontjban, 5. § (10) bekezdsben a „ksztmny" szvegrsz helybe a „keverk" szveg,
b) 5. § (8) bekezdsben az „a Munka Trvnyknyvrl szl 1992. vi XXII. trvny 128. §-nak (1) bekezdse" szvegrsz helybe az „a munka trvnyknyvrl szl 2012. vi I. trvny 108. § (2) bekezdse" szveg,
c) 18. § (1) bekezds a) pontjban a „ksztmnyt" szvegrsz helybe a „keverket" szveg
lp.
13. § Hatlyt veszti az R3. 2. § p) pontja.
14. § Az R3. 3. szm mellklete a 2. mellklet szerint mdosul.
16. § Hatlyt veszti a Nemzeti Foglalkoztatsi Alap kpzsi alaprszbl a szakkpzsrt s felnttkpzsrt felels miniszter egyedi dntsvel nyjthat kpzsi, tovbb tanmhely-ltestsi s -fejlesztsi tmogatsok rszletes szablyairl szl 3/2015. (II.13.) NGM rendelet
a) 7. § (1) bekezds b) s c) pontja, valamint
b) 5. mellklet 11. pont b) s c) alpontja.

6. Hatlyon kvl helyez rendelkezsek
17. § Hatlyt veszti a korkedvezmny-biztostsi jrulk megfizetsi ktelezettsge all trtn mentestshez szksges llapotfelmrsrl, valamint a mentestsi eljrs szakrti, illetve hatsgi kzvetti djairl szl 34/2007. (XII. 21.) SZMM rendelet.

7. Zr rendelkezsek
18. § Ez a rendelet a kihirdetst kvet msodik hnap 1. napjn lp hatlyba.

19. § Az 1-14. §, valamint az 1. s a 2. mellklet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK s a 98/24/EK tancsi irnyelvnek, valamint a 2004/37/EK eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek az anyagok s keverkek osztlyozsrl, cmkzsrl s csomagolsrl szl 1272/2008/EK rendelethez val hozzigaztsa cljbl trtn mdostsrl szl, 2014. februr 26-i 2014/27/EU eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek val megfelelst szolglja. 

1. s 2. mellklet a 21/2015. (VIII. 28.) NGM rendelethez - letlts
 


 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet - egyes egszsggyi trgy miniszteri rendeleteknek az egszsggyi gazat httrintzmnyei s a fvrosi s megyei kormnyhivatalok talaktsval sszefgg mdostsrl

3. A foglalkozs-egszsggyi szolgltatsrl szl 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet mdostsa
4. §
A foglalkozs-egszsggyi szolgltatsrl szl 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet (a tovbbiakban: 27/1995. R.) 5. § (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(2) A foglalkozs-egszsggyi szakellts a szkhelye szerint illetkes llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal helyett ms llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatallal is kthet szerzdst az rintett fvrosi s megyei kormnyhivatal jrsi (fvrosi kerleti) hivatala illetkessgi terlethez tartoz teleplsen lak, az (1) bekezds szerinti vizsglatra kldtt llskeres elltsra, ha
a) a kzlekedsi felttelek ezt indokoljk,
b) a szkhelye szerinti, npegszsggyi feladatkrben eljr fvrosi s megyei kormnyhivatalt errl megelzleg tjkoztatta, s
c) az rintett, llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal ezt kezdemnyezi."
5. § A 27/1995. R. 7. § 8. pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(E rendelet alkalmazsban)
„8. szakkpzst folytat intzmny: a szakkpzsrl szl 2011. vi CLXXXVII. trvny 4. §-nak hatlya al tartoz intzmny."

10. A munkakri, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg orvosi vizsglatrl s vlemnyezsrl szl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet mdostsa
18. §
A munkakri, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg orvosi vizsglatrl s vlemnyezsrl szl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a tovbbiakban: 33/1998. R.)
a) 2. § (1) bekezds b) pont bc) alpontjban s c) pontjban az „a munkagyi kzpontra, valamint a munkagyi kirendeltsgre" szvegrsz helybe az „az llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatalra s a fvrosi s megyei kormnyhivatal llami foglalkoztatsi szervknt eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatalra" szveg,
b) 4. § (2) bekezds a) pontjban az „a klgyminiszter feladat- s hatskrrl szl 166/2006. (VI. 28.) Korm. rendeletben foglalt" szvegrsz helybe az „a tarts klszolglatrl s az ideiglenes klfldi kikldetsrl szl 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendeletben foglalt" szveg,
c) 4. § (2) bekezds b) pontjban az „a tartsan klfldn foglalkoztatott kztisztviselk, gykezelk s fizikai alkalmazottak kzszolglati jogviszonyra vonatkoz szablyokrl szl 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet" szvegrsz helybe az „a tarts klszolglatrl s az ideiglenes klfldi kikldetsrl szl 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet" szveg,
d) 4. § (3) bekezds b) pontjban, 7. § (3) bekezds f) pontjban, 12. § (4) bekezdsben az „a munkagyi kzpont s a munkagyi kirendeltsg" szvegrsz helybe az „az llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal s a fvrosi s megyei kormnyhivatal llami foglalkoztatsi szervknt eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatala" szveg, 4. § (3) bekezds c) pontjban az „a munkagyi kzpont s a munkagyi kirendeltsg" szvegrszek helybe az „az llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s
megyei kormnyhivatal s a fvrosi s megyei kormnyhivatal llami foglalkoztatsi szervknt eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatala" szveg,
e) 7. § (3) bekezds d) pontjban a „fvrosi s megyei kormnyhivatal munkavdelmi s munkagyi szakigazgatsi szerve" szvegrsz helybe a „fvrosi s megyei kormnyhivatal, mint munkavdelmi hatsg" szveg,
f ) 11. § (5) bekezdsben az „a fvrosi s megyei kormnyhivatal jrsi (fvrosi kerleti) hivatal jrsi (fvrosi kerleti) npegszsggyi intzetnl" szvegrsz helybe az „a fvrosi s megyei kormnyhivatal npegszsggyi feladatkrben eljr jrsi (kerleti) hivatalnl" szveg,
g) 12. § (1) s (2) bekezdsben, 15. §-t megelz alcm cmben az „a munkagyi kzpont, a munkagyi kirendeltsg" szvegrsz helybe az „az llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal, a fvrosi s megyei kormnyhivatal llami foglalkoztatsi szervknt eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatala" szveg,
h) 13. § (4) s (5) bekezdsben az „a munkagyi kzponttal s a munkagyi kirendeltsggel" szvegrsz helybe az „az llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatallal s a fvrosi s megyei kormnyhivatal llami foglalkoztatsi szervknt eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatalval" szveg,
i) 15. § (5) bekezds a) s b) pontjban az „a munkagyi kzpont vagy a munkagyi kirendeltsg" szvegrsz helybe az „az llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal vagy a fvrosi s megyei kormnyhivatal llami foglalkoztatsi szervknt eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatala" szveg,
j) 16/B. § (1) bekezdsben s (2) bekezds b) pontjban az „a munkagyi kzpont" szvegrsz helybe az „az llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal" szveg,
k) 16/C. § (2) bekezds b) pontjban a „munkagyi kirendeltsg" szvegrsz helybe a „fvrosi s megyei kormnyhivatal llami foglalkoztatsi szervknt eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatala" szveg lp.
19. §
Hatlyt veszti a 33/1998. R. 1. § k) s q) pontja. 

15. Az atomenergirl szl 1996. vi CXVI. trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl szl 16/2000. (VI. 8.) EM rendelet mdostsa
26. §
Az atomenergirl szl 1996. vi CXVI. trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl szl 16/2000. (VI. 8.) EM rendelet (a tovbbiakban: 16/2000. EMr.) 8. § (3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(3) A sugrvdelmi kpzs s tovbbkpzs tematikjt, valamint a vizsgakvetelmnyeket alapfok kpzs esetn a sugr-egszsggyi feladatokra illetkessggel rendelkez fvrosi s megyei kormnyhivatal (a tovbbiakban: megyei kormnyhivatal) hagyja jv. Bvtett s tfog fokozat kpzs esetn a sugrvdelmi kpzs s tovbbkpzs tematikjt, valamint a vizsgakvetelmnyeket - az OKK szakvlemnye alapjn - az OTH hagyja jv."
27. § A 16/2000. EMr.
a) 4. § (1) bekezdsben az „Orszgos „Frdric Joliot-Curie" Sugrbiolgiai s Sugregszsggyi Kutat Intzet (a tovbbiakban: OSSKI)" szvegrsz helybe az „Orszgos Kzegszsggyi Kzpont (a tovbbiakban: OKK)" szveg,
b) 8. § (6) bekezdsben a „Sugregszsggyi Decentrum - az OSSKI szakvlemnye alapjn" szvegrsz helybe a „megyei kormnyhivatal - az OKK szakvlemnye alapjn" szveg,
c) 9. § (3) bekezdsben, 10. § (2) bekezdsben, 11. § (5) bekezdsben, 12. § (2) bekezdsben, 13. §-ban,
14. § (1) s (1a) bekezdsben, 17. § (2) bekezdsben, 21. § (1)-(3) bekezdsben, 24. § (1), (3) s (5) bekezdsben, 25. § (2) bekezdsben, 2. szm mellklet IV. rsz 1.4. s 1.7. pontjban, 2. szm mellklet 2. szm fggelk 24. pontjban a „Sugregszsggyi Decentrum" szvegrsz helybe a „megyei kormnyhivatal" szveg, 14. § (3) bekezdsben, 16. § (2) bekezdsben, 25. § (1) bekezdsben, 5. szm mellklet 3.6. pontjban a „Sugregszsggyi Decentrum" szvegrszek helybe a „megyei kormnyhivatal" szveg,
d) 6. §-ban, 10. § (2) bekezdsben, 17. § (1) bekezdsben, 26. § (1) bekezdsben, 27. §-ban, 28. § (2)-(4) bekezdsben, 2. szm mellklet 2. szm fggelk 1., 3., 6., 8-10., 23. s 24. pontjban, 3. szm mellklet 5. pontjban az „OSSKI" szvegrsz helybe az „OKK" szveg, 17. § (2) bekezdsben, 2. szm mellklet 2. szm fggelk 19. pontjban, 5. szm mellklet 3.6. pontjban az „OSSKI" szvegrszek helybe az „OKK" szveg,
e) 15. §-ban a „megyei npegszsggyi szakigazgatsi szervnl" szvegrsz helybe a „npegszsggyi feladatkrben eljr fvrosi s megyei kormnyhivatalnl" szveg,
f ) 17. § (2) bekezdsben, 22. § (1) s (2) bekezdsben, 2. szm mellklet 2. szm fggelk 18. pontjban az „OSSKI-val" szvegrsz helybe az „OKK-val" szveg,
g) 17. § (3) bekezdsben, 20. § (1) bekezdsben, 22. § (2) bekezdsben, 7. szm mellklet 2. s 4. pontjban a „Sugregszsggyi Decentrumok" szvegrsz helybe a „megyei kormnyhivatalok" szveg,
h) 20. § (2) bekezdsben a „megyei npegszsggyi szakigazgatsi szervek" szvegrsz helybe a „fvrosi s megyei kormnyhivatalok" szveg,
i) 24. § (2) bekezdsben, 2. szm mellklet I. rsz 1.5.3. alpontjban, 2. szm mellklet 2. szm fggelk 21. pontjban, 5. szm mellklet 3.8., 3.10., 4.4. s 4.10.8. pontjban a „Sugregszsggyi Decentrumnak" szvegrsz helybe a „megyei kormnyhivatalnak" szveg,
j) 2. szm mellklet I. rsz 1.5.3. pontjban, 2. szm mellklet 2. szm fggelk 3. s 7. pontjban az „OSSKI-nak" szvegrsz helybe az „OKK-nak" szveg, 2. szm mellklet 2. szm fggelknek 6. pontjban az „OSSKI-nak" szvegrszek helybe az „OKK-nak" szveg,
k) 2. szm mellklet IV. rsz 1.4. pontjban az „(OSSKI)" szvegrsz helybe az „(OKK)" szveg,
l) 2. szm mellklet 2. szm fggelknek 10. s 24. pontjban az „OSSKI-t" szvegrsz helybe az „OKK-t" szveg,
m) 2. szm mellklet 2. szm fggelknek 24. pontjban a „Sugregszsggyi Decentrumot" szvegrsz helybe a „megyei kormnyhivatalt" szveg lp

17. A veszlyes anyagokkal s a veszlyes ksztmnyekkel kapcsolatos egyes eljrsok, illetve tevkenysgek rszletes szablyairl szl 44/2000. (XII. 27.) EM rendelet mdostsa
29. §
A veszlyes anyagokkal s a veszlyes ksztmnyekkel kapcsolatos egyes eljrsok, illetve tevkenysgek rszletes szablyairl szl 44/2000. (XII. 27.) EM rendelet
a) 3. § (1) bekezdsben az „Orszgos Kmiai Biztonsgi Intzetnek (a tovbbiakban: OKBI)" szvegrsz helybe az „Orszgos Kzegszsggyi Kzpontnak (a tovbbiakban: OKK)" szveg,
b) 3. § (2) bekezdsben s 8. szm mellklet 1. pontjban az „OKBI" szvegrsz helybe az „OKK" szveg,
c) 5. § (3) bekezdsben az „OKBI-hez" szvegrsz helybe az „OKK-hoz" szveg,
d) 5. § (3) bekezdsben az „OKBI" szvegrszek helybe az „OKK" szveg,
e) 8. § (1) bekezdsben az „OKBI-ban" szvegrsz helybe az „OKK-ban" szveg,
f ) 8. § (3) bekezds b) pontjban a „fvrosi s megyei kormnyhivatal npegszsggyi szakigazgatsi szerve s jrsi (fvrosi kerleti) hivatala jrsi (fvrosi kerleti) npegszsggyi intzete" szvegrsz helybe a „npegszsggyi feladatkrben eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal s jrsi (fvrosi kerleti) hivatala" szveg,
g) 8. § (10) bekezdsben a „fvrosi s megyei kormnyhivatal npegszsggyi szakigazgatsi szervnek" szvegrsz helybe a „npegszsggyi feladatkrben eljr fvrosi s megyei kormnyhivatalnak" szveg,
h) 11. §-ban a „fvrosi s megyei kormnyhivatal jrsi (fvrosi kerleti) hivatala jrsi (fvrosi kerleti) npegszsggyi intzete" szvegrsz helybe a „fvrosi s megyei kormnyhivatal npegszsggyi feladatkrben eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatala (a tovbbiakban: jrsi hivatal)" szveg,
i) 13. szm mellkletnek cmben a „jrsi npegszsggyi intzethez" szvegrsz helybe a „jrsi hivatalnak" szveg lp. 

31. A biocid termkek ellltsnak s forgalomba hozatalnak feltteleirl szl 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM egyttes rendelet mdostsa
47. §
A biocid termkek ellltsnak s forgalomba hozatalnak feltteleirl szl 38/2003. (VII. 7.) ESZCSM-FVM-KvVM egyttes rendelet
a) 4. § (1) bekezdsben az „Orszgos Kmiai Biztonsgi Intzetnek (a tovbbiakban: OKBI)" szvegrsz helybe az „Orszgos Kzegszsggyi Kzpontnak (a tovbbiakban: OKK)" szveg,
b) 4. § (2) bekezdsben az „OKBI" szvegrszek helybe az „OKK" szveg,
c) 6. § (1) bekezdsben az „Orszgos Krnyezetegszsggyi Intzet (a tovbbiakban: OKI)" szvegrsz helybe az „Orszgos Kzegszsggyi Kzpont (a tovbbiakban: OKK)" szveg,
d) 6. § (1) s (2) bekezdsben az „az OKI" szvegrszek helybe az „az OKK" szveg,
e) 7. §-ban az „Orszgos lelmezs- s Tpllkozstudomnyi Intzet (a tovbbiakban: OTI)" szvegrsz helybe az „Orszgos Gygyszerszeti s lelmezs-egszsggyi Intzet (a tovbbiakban: OGYI)" szveg, az „az OTI" szvegrszek helybe az „az OGYI" szveg,
f ) 8. szm mellklet „6. Az irtszerek felhasznlsa" cm rsz
fa) 16. pontjban a „jrsi npegszsggyi intzet" szvegrsz helybe a „npegszsggyi eladatkrben eljr jrsi hivatal" szveg,
fb) 17. pontjban a „jrsi npegszsggyi intzethez" szvegrsz helybe a „npegszsggyi feladatkrben eljr jrsi hivatalhoz" szveg,
fc) 19. pont b) alpontjban a „jrsi npegszsggyi intzetnek, az lelmiszerlnc-biztonsgi s llategszsggyi igazgatsgnak vagy krnyezetvdelmi, termszetvdelmi s vzgyi felgyelsgnek" szvegrsz helybe a „jrsi hivatalnak, lelmiszerlnc-biztonsgi s llategszsggyi vagy krnyezetvdelmi, termszetvdelmi s vzgyi feladatkrben eljr fvrosi s megyei kormnyhivatalnak" szveg,
fd) 19. pont c) alpontjban a „jrsi npegszsggyi intzetnek" szvegrsz helybe a „jrsi hivatalnak" szveg, a „krnyezetvdelmi, termszetvdelmi s vzgyi felgyelsgnek" szvegrsz helybe a „krnyezetvdelmi, termszetvdelmi s vzgyi feladatkrben eljr fvrosi vagy megyei kormnyhivatalnak" szveg lp.

Hatlyos: 2015. prilis. 29.


 

 

2015. vi LX. trvny a brsgok elnevezsrl, szkhelyrl s illetkessgi terletnek meghatrozsrl szl 2010. vi CLXXXIV. trvny mdostsrl

1. § (1) A brsgok elnevezsrl, szkhelyrl s illetkessgi terletnek meghatrozsrl szl 2010. vi CLXXXIV. trvny (a tovbbiakban: Illetkessgi tv.) a kvetkez 7. §-sal egszl ki:
„7. § A brsgok elnevezsrl, szkhelyrl s illetkessgi terletnek meghatrozsrl szl 2010. vi CLXXXIV. trvny mdostsrl szl 2015. vi LX. trvny 2. § (1) bekezdsvel megllaptott 1. mellkletet a 2015. jlius 1-jt kveten indult gyekben kell alkalmazni.”
(2) Az Illetkessgi tv. 7. §-a helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„7. § A brsgok elnevezsrl, szkhelyrl s illetkessgi terletnek meghatrozsrl szl 2010. vi CLXXXIV. trvny mdostsrl szl 2015. vi LX. trvny 2. § (2) bekezdsvel megllaptott 1. mellkletet a 2018. janur 1-jt kveten indult gyekben kell alkalmazni.”

2. § (1) Az Illetkessgi tv. 1. mellklete helybe az 1. mellklet lp.
(2) Az Illetkessgi tv. 1. mellklete helybe a 2. mellklet lp.

3. § (1) Ez a trvny – a (2) bekezdsben foglalt kivtellel – 2015. jlius 1-jn lp hatlyba.
(2) Az 1. § (2) bekezdse, a 2. § (2) bekezdse s a 2. mellklet 2018. janur 1-jn lp hatlyba.
17/2015. (VI. 9.) NGM rendelet - az egyes ipari, kereskedelmi s idegenforgalmi tevkenysgek gyakorlshoz szksges kpestsekrl szl 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet, valamint az egyes ipari s kereskedelmi tevkenysgek gyakorlshoz szksges kpestsekrl szl 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet mdostsrl

1. § Hatlyt veszti az egyes ipari, kereskedelmi s idegenforgalmi tevkenysgek gyakorlshoz szksges kpestsekrl szl 5/1997. (III. 5.) IKIM rendelet Mellkletnek „IDEGENFORGALOM” cm fejezete.
2. § (1) Az egyes ipari s kereskedelmi tevkenysgek gyakorlshoz szksges kpestsekrl szl 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet (a tovbbiakban: NFGM rendelet) 1. §-a a kvetkez (7) bekezdssel egszl ki:
„(7) Ha a kiskereskedelmi szektorban trtn vasrnapi munkavgzs tilalmrl szl 2014. vi CII. trvny (a tovbbiakban: Kszvmtv.) 6. §-a szerint meghatrozott zlet az ltalnos zrvatartsi idszakban nyitva tart, ezen idszak alatt e rendelet mellkletnek 3. KISKERESKEDELEM (VENDGLTS) fejezetben foglalt tblzat 1., 4., 6., 11., 2. s 14. pontjban foglalt kvetelmnyek nem terjednek ki
a) az zletben kereskedelmi tevkenysget folytat
aa) egyni vllalkozra,
ab) egyni cg tagjra,
ac) gazdasgi trsasg legalbb 1/5 tulajdoni rsszel br termszetes szemly tagjra, valamint
b) a Kszvmtv. szerinti segt csaldtagokra.”
(2) Az NFGM rendelet Mellklete helybe az 1. mellklet lp.

Hatlyos: 2015. jnius 17.
34/2015. (VI. 25.) FM rendelet - egyes mezgazdasgi trgy miniszteri rendeletek mdostsrl

1. Az Erdszeti Biztonsgi Szablyzat kiadsrl szl 15/1989. (X. 8.) MM rendelet mdostsa
1. §
Az Erdszeti Biztonsgi Szablyzat kiadsrl szl 15/1989. (X. 8.) MM rendelet
a) 2. § (2) bekezdsben a „Nemzeti Munkagyi Hivatal figazgatjval” szvegrsz helybe
a „foglalkoztatspolitikrt felels miniszterrel” szveg,
b) Mellklet I. ltalnos elrsok cm 1.2. pont c) alpontjban a „fvrosi s megyei kormnyhivatal npegszsggyi szakigazgatsi szerve, illetve annak megyei intzete” szvegrsz helybe a „npegszsggyi hatskrben eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal” szveg lp..

Hatlyos: 2015. jnius 28. 

A nemzetgazdasgi miniszter 9/2015. (III. 31.) NGM rendelete a fvrosi s megyei kormnyhivatalok integrcijval sszefggsben a nemzetgazdasgi miniszter hatskrbe tartoz egyes miniszteri rendeletek mdostsrl

Az albbi jogszablyokban a munkavdelmi hatsg j megnevezse szerepel:
„fvrosi s megyei kormnyhivatal munkavdelmi felgyelsge” szvegrsz helybe a „fvrosi s megyei kormnyhivatal mint munkavdelmi hatsg” szveg
„A munkavdelmi felgyelsg” szvegrsz helybe az „A munkavdelmi hatsg” szveg,
„Kormnyhivatal Munkavdelmi s Munkagyi Szakigazgatsi Szerv Munkavdelmi Felgyelsge” szvegrsz helybe a „Kormnyhivatal mint munkavdelmi hatsg” szveg lp.
A hatsg megnevezsn kvl egyb vltozs nincs ezekben a jogszablyokban:

1. A keszonmunkkrl szl 6/1987. (VI. 24.) EM rendelet mdostsa
2. A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl szl 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet mdostsa
5. A foglalkozsi betegsgek s fokozott expozcis esetek bejelentsrl s kivizsglsrl szl 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet mdostsa
6. Az elssorban htsrlsek kockzatval jr kzi tehermozgats minimlis egszsgi s biztonsgi kvetelmnyeirl szl 25/1998. (XII. 27.) EM rendelet mdostsa
7. A kperny eltti munkavgzs minimlis egszsggyi s biztonsgi kvetelmnyeirl szl 50/1999. (XI. 3.) EM rendelet mdostsa
16. A munkahelyek munkavdelmi kvetelmnyeinek minimlis szintjrl szl 3/2002. (II. 8.) SZCSM–EM egyttes rendelet mdostsa
18. Az ptsi munkahelyeken s az ptsi folyamatok sorn megvalstand minimlis munkavdelmi kvetelmnyekrl szl 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EM egyttes rendelet mdostsa
24. A rezgsexpozcinak kitett munkavllalkra vonatkoz minimlis egszsgi s munkabiztonsgi kvetelmnyekrl szl 22/2005. (VI. 24.) EM rendelet mdostsa
27. Az azbeszttel kapcsolatos kockzatoknak kitett munkavllalk vdelmrl szl 12/2006. (III. 23.) EM rendelet mdostsa

9. A biolgiai tnyezk hatsnak kitett munkavllalk egszsgnek vdelmrl szl
61/1999. (XII. 1.) EM rendelet mdostsa
(1) A biolgiai tnyezk hatsnak kitett munkavllalk egszsgnek vdelmrl szl 61/1999. (XII. 1.) EM rendelet (a tovbbiakban: 61/1999. EM rendelet) 7. § (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(2) A munkltat haladktalanul tjkoztatja a munkavdelmi hatsgot, tovbb a fvrosi s megyei kormnyhivatal npegszsggyi feladatkrben eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatalt (a tovbbiakban: npegszsggyi feladatkrben eljr jrsi hivatal) minden olyan balesetrl, technolgiai, illetve zemzavarrl, amely a 3. vagy 4. csoportba tartoz biolgiai tnyezk sztterjedst okozhatja vagy okozhatta.”
(2) A 61/1999. EM rendelet 14. § (3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(3) Ha a biolgiai tnyezvel trtnt expozci kvetkeztben akr egyetlen munkavllal is fertzdtt vagy megbetegedett, a foglalkozs-egszsggyi szolglat orvosnak kezdemnyezsre, szksg szerint a npegszsggyi feladatkrben eljr jrsi hivatal vlemnynek figyelembevtelvel a munkavdelmi hatsg a foglalkozs-egszsggyi szolglat bevonsval kijelli azon munkavllalk krt, akiket – az azonos expozci miatt – megfigyels al kell vonni, s kezdemnyezi a 3. § szerinti becsls jrartkelst.”

10. A munkavllalk munkahelyen trtn egyni vdeszkz hasznlatnak minimlis biztonsgi s egszsgvdelmi kvetelmnyeirl szl 65/1999. (XII. 22.) EM rendelet mdostsa
16. § A munkavllalk munkahelyen trtn egyni vdeszkz hasznlatnak minimlis biztonsgi s egszsgvdelmi kvetelmnyeirl szl 65/1999. (XII. 22.) EM rendelet 10. §-a helybe a kvetkez rendelkezs lp: „10. § A rendeletben foglaltak megtartsnak ellenrzsrl a fvrosi s megyei kormnyhivatal mint munkavdelmi hatsg gondoskodik.”

12. A foglalkozsi eredet rkkelt anyagok elleni vdekezsrl s az ltaluk okozott egszsgkrosodsok megelzsrl szl 26/2000. (IX. 30.) EM rendelet mdostsa
18. § A foglalkozsi eredet rkkelt anyagok elleni vdekezsrl s az ltaluk okozott egszsgkrosodsok megelzsrl szl 26/2000. (IX. 30.) EM rendelet (a tovbbiakban: 26/2000. EM rendelet) 4. § (3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(3) A munkltat – amennyiben a fvrosi s megyei kormnyhivatal mint munkavdelmi hatsg (a tovbbiakban: munkavdelmi hatsg) indokolt esetben nem r el nagyobb gyakorisgot – a kockzatbecslst legalbb ktvenknt megismtelteti. A honvdelemrt felels miniszter ltal vezetett minisztrium (a tovbbiakban: HM) s a Magyar Honvdsg (a tovbbiakban: MH) alrendeltsgbe tartoz katonai szervezeteknl az MH szakhatsgai – a munkavdelmi hatsg tjkoztatsa mellett – jogosultak a kockzatbecsls elrendelsre.”

26. A munkavllalkat r zajexpozcira vonatkoz minimlis egszsgi s biztonsgi kvetelmnyekrl szl 66/2005. (XII. 22.) EM rendelet mdostsa
37. § A munkavllalkat r zajexpozcira vonatkoz minimlis egszsgi s biztonsgi kvetelmnyekrl szl 66/2005. (XII. 22.) EM rendelet (a tovbbiakban: 66/2005. EM rendelet) 6. § (3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(3) Ha az 5. § (4) bekezdsben foglalt intzkedsek keretben a munkavdelmi kpvisel vagy a foglalkozsegszsggyi szolglat orvosa megllaptja, hogy
a) a hallsvizsglatok eredmnye s a jegyzknyv kztt ellentmonds van, vagy
b) a zajmrs nem az zemszer mkdsnek megfelelen trtnt,
a jegyzknyvet szrevteleivel a munkavdelmi hatsgnak megkldi. A munkavdelmi hatsg az Orszgos Tisztiforvosi Hivatal (a tovbbiakban: OTH) vlemnynek figyelembevtelvel hatrozattal intzkedik a zajmrs megismtlsrl.”

Hatlyos: 2015. prilis 1. 


 

 

A Kormny 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelete a terleti llamigazgatsi szervezetrendszer talaktsval sszefgg egyes kormnyrendeletek mdostsrl

14. A foglalkozs-egszsggyi szolglatrl szl 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet mdostsa
14. § (1) A foglalkozs-egszsggyi szolglatrl szl 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a tovbbiakban: R6. )
a) 1. § b) pontjban az „a fvrosi es megyei kormnyhivatal munkagyi kzpontjra (a tovbbiakban: munkagyi kzpont) s a fvrosi es megyei kormnyhivatal jrsi (fvrosi kerleti) hivatala munkagyi kirendeltsgre (a tovbbiakban: munkagyi kirendeltsg)” szvegrsz helybe az „az llami foglalkoztatsi szervkent eljr fvrosi es megyei kormnyhivatalra (a tovbbiakban: kormnyhivatal) s az llami foglalkoztatsi szervknt eljr jrsi (fvrosi kerleti) hivatalra (a tovbbiakban: jrsi hivatal)” szveg,
b) 3. § (1) bekezdsben az „a munkagyi kzpontok, a munkagyi kirendeltsgek” szvegrsz helybe az „a kormnyhivatalok, a jrsi hivatalok” szveg,
c) 5. § (2) bekezdsben az „illetkes munkavdelmi felgyelsg” szvegrsz helybe az „illetkes, munkavdelmi hatsgi hatskrben eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal” szveg,
d) 6. § (2) es (3) bekezdsben a „munkavdelmi felgyelsg” szvegrsz helybe a „munkavdelmi hatsgi hatskrben eljr fvrosi es megyei kormnyhivatal” szveg lp.
(2) Az R6. 1. mellklete a 2. mellklet szerint mdosul.

2. mellklet a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelethez
A foglalkozs-egszsggyi szolglatrl szl 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet 1. mellklet
1.1.2. pontjban az „A munkagyi kzpont” szvegrszek helybe az „Az llami foglalkoztatsi szervknt eljr fvrosi s megyei kormnyhivatal” szveg lp.

114. A korkedvezmny-biztostsi jrulk megfizetse all trtn mentests eljrsi szablyairl szl 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet mdostsa
114. § Hatlyt veszti a korkedvezmny-biztostsi jrulk megfizetse all trtn mentests eljrsi szablyairl szl 342/2007. (XII. 19.) Korm. rendelet.

258. Az llami foglalkoztatsi szerv, a munkavdelmi s munkagyi hatsg kijellsrl, valamint e szervek hatsgi s ms feladatainak elltsrl szl 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet mdostsa

Hatlyos: 2015. prilis. 01.


 

 

2015. vi VIII. trvny a terleti llamigazgatsi szervezetrendszer talaktsval sszefgg egyes trvnyek mdostsrl

2. A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny mdostsa
2. § (1) A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny (a tovbbiakban: Mvt.) 84. § (1) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) A munkavdelmi hatsg jogosult
a) a munkahelyek tekintetben a munkltatt hatrozatban ktelezni, hogy rsban nyjtson tjkoztatst a megjellt munkavdelmi kvetelmnyek teljestsrl;
b) valamennyi munkahelyen – kln engedly nlkl, az ellenrzst vgz kormnytisztvisel ellenrzsi jogosultsgt az erre jogost igazolvnyval (amely a sorszmot, az eljr kormnytisztvisel nevt s a munkavdelmi hatsg megnevezst tartalmazza) igazolva – ellenrzst tartani;
c) a munkabaleseteket – kivve a kzti kzlekedssel kapcsolatosakat – s a fokozott expozcis eseteket – a munkltat ez irny felelssgt nem rintve – kivizsglni;
d) a munkltatt felhvni az egszsget nem veszlyeztet s biztonsgos munkavgzs kvetelmnyeinek teljestsre;
e) a munkltatt a feltrt hinyossgok meghatrozott hatridn bell trtn megszntetsre ktelezni;
f ) az egszsget nem veszlyeztet s biztonsgos munkavgzsre vonatkoz elrsok slyos megszegsvel foglalkoztatott munkavllalt a kifogsolt munkavgzstl eltiltani;
g) a munkavllal egszsgt, testi psgt kzvetlenl fenyeget veszly esetn, hatrrtket meghalad expozciban, rkkelt, mutagn, teratogn hats veszly elfordulsakor – annak elhrtsig –, vagy nem megfelel vdelmet nyjt vdeszkz hasznlatakor a veszlyes tevkenysg, illetve zem, zemrsz mkdsnek, munkaeszkz, egyni vdeszkz, veszlyes anyag vagy keverk hasznlatnak felfggesztst elrendelni;
h) elrendelni a 23. § (2) bekezdse szerinti ellenrzst;
i) a balesetet munkabalesetnek minsteni, tovbb a munkabaleset bejelentst vagy kivizsglst elrendelni, ha a bejelentst vagy a kivizsglst elmulasztottk, nem a jogszablyban foglaltaknak megfelelen vgeztk, vagy ha a munkltat a balesetet jogszablyba tkz mdon nem tekinti munkabalesetnek;
j) a munkaeszkz s egyni vdeszkz mkdst, hasznlatt felfggeszteni, ha az nem rendelkezik a 18. § (3)−(4) bekezdsben meghatrozott okirattal;
k) a munkltatt arra ktelezni, hogy az jszakai munkavgzs keretben foglalkoztatott munkavllali tlagos statisztikai ltszmt, munkarendjt, az jszakai munkavgzs krlmnyeire vonatkoz – a hatrozatban megjellt egyb – informcikat, valamint a kzlt adatokban, tnyekben bekvetkez vltozst idszakonknt bejelentse;
l) a munkahelyen tartzkod szemlytl az ellenrzshez szksges felvilgostst krni, valamint az ilyen szemlyt szemlyi azonossga igazolsra felhvni;
m) az ellenrzs lefolytatsnak akadlyozsa esetn a rendrsg ignybevtelre;
n) munkahigins vizsglatok elvgeztetst elrendelni.”
(2) Az Mvt. 84. § (2), (3) s (4) bekezdsben az „A felgyel” szvegrsz helybe az „A munkavdelmi hatsg” szveg lp.

12. A kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnos szablyairl szl 2004. vi CXL. trvny mdostsa
12. § (1) A kzigazgatsi hatsgi eljrs s szolgltats ltalnos szablyairl szl 2004. vi CXL. trvny (a tovbbiakban: Ket.) 31. § (1) bekezds h) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(A hatsg az eljrst megsznteti, ha)
„h) a hatsgi eljrsrt illetket vagy igazgatsi szolgltatsi djat (a tovbbiakban: dj) kell fizetni, vagy a hatsg az gyfelet eljrsi kltsg ellegezsre ktelezi, s az gyfl a fizetsi ktelezettsgnek a hatsg erre irnyul felhvsa ellenre az erre tztt hatrid alatt nem tesz eleget s kltsgmentessgben sem rszesl,”
(2) A Ket. 33. § (3) bekezds i) pontja a kvetkez rendelkezssel egszl ki:
(Ha jogszably ezt nem zrja ki, az gyintzsi hatridbe nem szmt be:)
„i) a krelmez gyfelet az eljrsi kltsg ellegezsre ktelez dnts kzlsre irnyul intzkedstl az annak teljestsig terjed id,”
(3) A Ket. 153. §-a a kvetkez 14a. ponttal egszl ki:
(Eljrsi kltsgek:)
„14a. a tnylls tisztzshoz szksges, az eljr hatsg ltal vgzett mszeres (laboratriumi vagy ms specilis eszkz hasznlatt ignyl) vizsglat azon kltsge, amelyet az eljrsrt fizetend illetk vagy igazgatsi szolgltatsi dj nem tartalmaz,”

Hatlyos: 2015. prilis 1. 


 

 

Az emberi erforrsok minisztere 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelete egyes egszsggyi trgy miniszteri rendeletek mdostsrl

5. A munkakri, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg orvosi vizsglatrl s vlemnyezsrl szl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet mdostsa
10. § (1) A munkakori, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg orvosi vizsglatrl es vlemnyezsrl szl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet (a tovbbiakban: 33/1998. NM rendelet) 16/B. § (5) bekezdse helybe a kivetkez rendelkezs lp:
„(5) A foglalkoztathatsgi szakvlemny kiadassanak djt a tertsi dj ellenben ignybe vehet egyes egszsggyi szolgltatsok tertsi djrl szl jogszably alapjn a vizsglatot kezdemnyez viseli.”
(2) A 33/1998. NM rendelet 16/B. §-a a kvetkez (6) bekezdssel egszl ki:
„(6) A foglalkoztathatsgi szakvlemny a killtstl szmtott kt vig rvnyes.”
11. § A 33/1998. NM rendelet 17. §-a a kvetkez (2) bekezdssel egszl ki:
„(2) Ez a rendelet a 92/58/EGK, a 92/85/EGK, a 94/33/EK es a 98/24/EK tancsi irnyelvnek, valamint a 2004/37/EK eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek az anyagok es keverkek osztlyozsrl, cmkzsrl s csomagolsrl szl 1272/2008/EK rendelethez val hozzigaztsa cljbl trtn mdostsrl szl, 2014. februr 26-i 2014/27/EU eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek val megfelelst szolglja.”
12. § (1) A 33/1998. NM rendelet 8. szm mellklete a 3. mellklet szerint mdosul.
(2) A 33/1998. NM rendelet 9. szm mellklete helybe a 4. mellklet lep.
(3) A 33/1998. NM rendelet 9/A. szm mellklete az 5. mellklet szerint mdosul.
13. § A 33/1998. NM rendelet
a) 1. § o) pontjban, 16/A. § (1) bekezdsben, 8. szm mellkletben foglalt tblzat 2.10. pontjban a „terhes” szvegrsz helybe a „vrands” szveg,
b) 10. § (1) bekezdsben es 8. szm mellklet „Jelmagyarzat:” rsz (1) pontjban a „terhesekre” szvegrsz helybe a „vrandsokra” szveg,
c) 10. § (1) bekezdsben a „terhessg” szvegrsz helybe a „vrandssg” szveg,
d) 8. szm mellklet „Jelmagyarzat:” rsz (8) pontjban a „terhessg” szvegrszek helybe a „vrandssg” szveg,
e) 8. szm mellklet „Jelmagyarzat:” rsz (8) pontjban a „terhessgi” szvegrsz helybe a „vrandssgi” szveg lp.

3. szm mellklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez - letlts 

4. szm mellklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez - letlts 

5. szm mellklet a 16/2015. (III. 30.) EMMI rendelethez - letlts 

Hatlyos: 2015. mrcius 31.


 

 

A nemzetgazdasgi miniszter 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelete a Nemzeti Munkagyi Hivatal megszntetsvel s a szakkpzsi s felnttkpzsi intzmnyrendszer talaktsval sszefgg miniszteri rendeletek mdostsrl

1. A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl szl 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet mdostsa
1. § A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl szl 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet 7. § (1) bekezdsben az „a Nemzeti Munkagyi Hivatal munkavdelmi s munkagyi igazgatsgnak” szvegrsz helybe az „a foglalkoztatspolitikrt felels miniszter ltal vezetett minisztriumnak” szveg lp.
2. A foglalkozsi betegsgek s fokozott expozcis esetek bejelentsrl s kivizsglsrl szl 27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet mdostsa
2. § (1) A foglalkozsi betegsgek s fokozott expozcis esetek bejelentsrl s kivizsglsrl szl 27/1996. (VIII. 28.)NM rendelet (a tovbbiakban: R1.)
a) 3. § (1) bekezdsben az „a Nemzeti Munkagyi Hivatal munkavdelmi s munkagyi igazgatsga (a tovbbiakban: munkavdelmi s munkagyi igazgatsg) rszre” szvegrsz helybe az „a foglalkoztatspolitikrt felels miniszter ltal vezetett minisztrium (a tovbbiakban: minisztrium)”,
b) 3. § (4) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsghoz” szvegrsz helybe az „az Orszgos Tisztiforvosi Hivatalhoz (a tovbbiakban: OTH)”,
c) 3. § (5) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsghoz” szvegrsz helybe az „az OTH-hoz”,
d) 3. § (6) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsg” szvegrsz helybe az „az OTH”,
e) 4. § (1) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsgot” szvegrsz helybe az „az OTH-t s a minisztriumot”,
f ) 5. § (1) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsg” szvegrsz helybe az „az OTH”,
g) 5. § (2) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsg” szvegrsz helybe az „a minisztrium”,
h) 5. § (7)–(8) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsg” szvegrsz helybe az „az OTH”,
i) 5. § (9)–(10) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsg” szvegrszek helybe az „az OTH” szveg lp.
(2) Az R1. 3. szm mellklete az 1. mellklet szerint mdosul.
(3) Az R1. 4. szm mellklete a 2. mellklet szerint mdosul.

1. mellklet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
1. Az R1. 3. szm mellkletnek II. alcm 2. pontjban az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsgnak” szvegrsz helybe az „az OTH-nak”, az „A munkavdelmi s munkagyi igazgatsg” szvegrsz helybe az „Az OTH” szveg lp.
2. Az R1. 3. szm mellkletnek II. alcm 3. pontjban az „A munkavdelmi s munkagyi igazgatsg” szvegrsz helybe az „Az OTH” szveg lp.

2. mellklet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
Az R1. 4. szm mellkletben a „Nemzeti Munkagyi Hivatal munkavdelmi s munkagyi igazgatsga” szvegrsz helybe az „Orszgos Tisztiforvosi Hivatal” szveg lp.

3. A foglalkozsi eredet rkkelt anyagok elleni vdekezsrl s az ltaluk okozott egszsgkrosodsok megelzsrl szl 26/2000. (IX. 30.) EM rendelet mdostsa
3. § A foglalkozsi eredet rkkelt anyagok elleni vdekezsrl s az ltaluk okozott egszsgkrosodsok megelzsrl szl 26/2000. (IX. 30.) EM rendelet 16. § (5) bekezdsben az „a Nemzeti Munkagyi Hivatal munkavdelmi s munkagyi igazgatsgnak vezetje” szvegrsz helybe az „az orszgos tisztiforvos” szveg lp.

5. A rezgsexpozcinak kitett munkavllalkra vonatkoz minimlis egszsgi s munkabiztonsgi kvetelmnyekrl szl 22/2005. (VI. 24.) EM rendelet mdostsa

5. § A rezgsexpozcinak kitett munkavllalkra vonatkoz minimlis egszsgi s munkabiztonsgi kvetelmnyekrl szl 22/2005. (VI. 24.) EM rendelet 8. § (1) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) Egsz testre hat rezgs vonatkozsban, a tengeri hajzsban s a lgi szlltsban egyedi engedly alapjn, e jogszablyban megadott hatrrtk all a foglalkoztatspolitikrt felels miniszter – amennyiben a munkaegszsggyi kvetelmnyeknek val megfelelsget megllaptotta − krelemre felmentst adhat. A krelemhez csatolni kell az Orszgos Tisztiforvosi Hivatal ltal elzetesen killtott szakvlemnyt.”

6. A munkavllalkat r zajexpozcira vonatkoz minimlis egszsgi s biztonsgi kvetelmnyekrl szl 66/2005. (XII. 22.) EM rendelet mdostsa
6. § (1) A munkavllalkat r zajexpozcira vonatkoz minimlis egszsgi s biztonsgi kvetelmnyekrl szl 66/2005. (XII. 22.) EM rendelet (a tovbbiakban: R2.) 14. § (1) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) Ha a munka jellegbl addan az egyni hallsvd eszkz teljes mrtk s szakszer alkalmazsa nagyobb kockzatot jelentene az egszsgre s biztonsgra, mint a hallsvd eszkz mellzse, akkor a munkavdelmi kpvisel s a foglalkozs-egszsggyi szolglat kezdemnyezsre − amennyiben a munkaegszsggyi kvetelmnyeknek val megfelelsget megllaptotta − a foglalkoztatspolitikrt felels miniszter (a tovbbiakban: miniszter) az OTH elzetes szakvlemnynek figyelembevtelvel engedlyezheti a 9. §
(1) bekezdse elrsaitl val eltrst.”
(2) Az R2.
a) 6. § (3) bekezdsben az „a munkahigins s foglalkozs-egszsggyi szerv” szvegrsz helybe az „az Orszgos Tisztiforvosi Hivatal (a tovbbiakban: OTH)”,
b) 14. § (2) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsg” szvegrsz helybe az „a miniszter” szveg lp.

8. Az egyni vdeszkzk kvetelmnyeirl s megfelelsgnek tanstsrl szl 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet mdostsa
8. § Az egyni vdeszkzk kvetelmnyeirl s megfelelsgnek tanstsrl szl 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet
a) 9. § (5) bekezdsben az „a Nemzeti Munkagyi Hivatal munkavdelmi s munkagyi
igazgatsgt (a tovbbiakban: munkavdelmi s munkagyi igazgatsg)” szvegrsz helybe az „a foglalkoztatspolitikrt felels minisztert”,
b) 9. § (6) bekezdsben az „a munkavdelmi s munkagyi igazgatsg” szvegrsz helybe az „a foglalkoztatspolitikrt felels miniszter” szveg lp.

10. A munkabiztonsgi szakrti tevkenysg gyakorlsra irnyul engedlyezsi eljrs sorn fizetend igazgatsi szolgltatsi djakrl szl 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet mdostsa
10. § (1) A munkabiztonsgi szakrti tevkenysg gyakorlsra irnyul engedlyezsi eljrs sorn fizetend igazgatsi szolgltatsi djakrl szl 14/2010. (IV. 28.) SZMM rendelet (a tovbbiakban: R4.) 1. § (1) bekezds a) pontjban az „a Nemzeti Munkagyi Hivatal munkavdelmi s munkagyi igazgatsga (a tovbbiakban: munkavdelmi s munkagyi igazgatsg)” szvegrsz helybe az „a foglalkoztatspolitikrt felels miniszter (a tovbbiakban: miniszter)” szveg lp.
(2) Az R4. 2. § (1) bekezds a) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(A djat a krelmez)
„a) a miniszter hatskrbe tartoz eljrsok esetn a miniszter ltal vezetett minisztrium,”
[(a tovbbiakban egytt: engedlyez szerv) 1. mellkletben feltntetett szmljra kteles befizetni.]
(3) Az R4. 1. mellklete a 3. mellklet szerint mdosul.
(4) Hatlyt veszti az R4.
a) 1. § (2) bekezds a) pontja,
b) 2. § (1) bekezds b) pontja.

3. mellklet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez
1. Az R4. 1. mellkletnek 1.1. pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„1.1. A foglalkoztatspolitikrt felels miniszter hatskrbe tartoz eljrs esetn:
Pnzforgalmi szmla elnevezse: Nemzetgazdasgi Minisztrium Igazgats elirnyzat felhasznlsi keretszmla
Pnzforgalmi szmla szma: 10032000-01460658-00000000”
2. Hatlyt veszti az R4. 1. mellkletnek 2.1. pontja.

13. Az egyni vdeszkzk megfelelsgt rtkel szervezetek kijellsnek, tevkenysgnek, valamint ellenrzsnek klns szablyairl szl 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet mdostsa

13. § (1) Az egyni vdeszkzk megfelelsgt rtkel szervezetek kijellsnek, tevkenysgnek, valamint ellenrzsnek klns szablyairl szl 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet (a tovbbiakban: R6.)
a) 1. §-ban az „a Nemzeti Munkagyi Hivatal Munkavdelmi s Munkagyi Igazgatsga” szvegrsz helybe az „a Nemzetgazdasgi Minisztrium”,
b) 7. § (2) bekezdsben az „a Nemzeti Munkagyi Hivatal 10032000-01732630-00000000 szm szmljra” szvegrsz helybe az „a Nemzetgazdasgi Minisztrium 10032000-01460658-00000000 szm szmljra” szveg lp.
(2) Az R6. 2. mellklete a 4. mellklet szerint mdosul.

4. mellklet az 55/2014. (XII. 31.) NGM rendelethez

Az R6. 2. mellkletben a „Nemzeti Munkagyi Hivatal” szvegrsz helybe a „Nemzetgazdasgi Minisztrium” szveg lp.

Hatlyos: 2015. janur 1.

Hatlyt veszti: d) a munkavdelmi jelleg brsgok plyzati, valamint informcis cl felhasznlsnak rszletes szablyairl szl 32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet.


 

 

A belgyminiszter 63/2014. (XII. 15.) BM rendelete az egszsget nem veszlyeztet s biztonsgos munkavgzs szablyairl, a bntets-vgrehajtsi szervezetnl mkd, fogvatartottakat rint foglalkozs-egszsggyi feladatokrl, valamint a fogvatartottak bntets-vgrehajtsi jogviszony keretben trtn munkltatsnak munkagyi ellenrzsrl

Hatlyos: 2015. janur 1.


 

 

A Kormny 306/2014. (XII. 5.) Korm. rendelete a bntets-vgrehajtsi intzetekben fogvatartottak tekintetben a munkavdelmi hatsg, valamint a munkagyi hatsgi jogkr gyakorljnak a kijellsrl

A Kormny a munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 88. § (2) bekezds e) pontjban, a 2. § tekintetben a munkagyi ellenrzsrl szl 1996. vi LXXV. trvny 9. § (5a) bekezdsben kapott felhatalmazs alapjn, az Alaptrvny 15. cikk (1) bekezdsben meghatrozott feladatkrben eljrva a kvetkezket rendeli el:
1. § A bntets-vgrehajtsi intzetekben fogvatartottak bntets-vgrehajtsi jogviszony keretben trtn munkltatsa esetn munkavdelmi hatsgknt els fokon a bntets-vgrehajts orszgos parancsnoka jr el.
2. § A bntets-vgrehajtsi intzetekben fogvatartottak bntets-vgrehajtsi jogviszony keretben trtn munkltatsa esetn munkagyi hatsgknt els fokon a bntets-vgrehajts orszgos parancsnoka jr el.

Hatlyos: 2015. janur 1.


 

 

2014. vi LXXII. trvny a bntetsek, az intzkedsek, egyes knyszerintzkedsek s a szablysrtsi elzrs vgrehajtsrl szl 2013. vi CCXL. trvny s ehhez kapcsoldan ms trvnyek mdostsrl
3. A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny mdostsa

4. § (1) A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny (a tovbbiakban: Mvt.) 88. § (2) bekezdse a kvetkez e) ponttal egszl ki:
(Felhatalmazst kap a Kormny, hogy)
„e) rendeletben jellje ki a bntets-vgrehajtsi intzetekben fogvatartottak tekintetben a munkavdelmi hatsgot.”
(2) Az Mvt. 88. §-a a kvetkez (5b) bekezdssel egszl ki:
„(5b) Felhatalmazst kap a bntets-vgrehajtsrt felels miniszter, hogy az igazsggyrt felels miniszterrel s a foglalkoztatspolitikrt felels miniszterrel egyetrtsben, rendeletben llaptsa meg a bntets-vgrehajtsi intzetekben fogvatartottak tekintetben az e torvnyben meghatrozottaktl eltr munkavdelmi kvetelmnyeket, eljrsi szablyokat, tovbb a balesetek, a foglalkozsi megbetegedsek s fokozott expozcis esetek bejelentsre, kivizsglsra s minstsre vonatkoz szablyokat.”
(3) Az Mvt. 87. § 9. pontjban az „az elzetesen letartztatottknt vagy eltltknt vgzett munka” szvegrsz helybe az „az eltltknt vagy egyb jogcmen fogvatartottknt vgzett munka” szveg lep.

Hatlyos: 2015. janur 1.


 

 

A nemzetgazdasgi miniszter 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelete egyes szllthat nyomstart berendezsek zemeltetsvel kapcsolatos mszaki biztonsgi kvetelmnyekrl s a Gzpalack Biztonsgi Szablyzatrl

Hatlyt veszti a Gazpalack Biztonsgi Szablyzatrl szl 14/1998. (XI. 27.) GM rendelet.

Hatlyos: 2014. december 04.


 

 

A Kormny 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelete egyes kormnyrendeleteknek a kormnyzati szerkezettalaktssal sszefgg mdostsrl
336. A munkabiztonsgi szakrti tevkenysgrl szl 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet mdostsa

459. § A munkabiztonsgi szakrti tevkenysgrl szl 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezds helybe a kvetkez rendelkezs lep:
„(3) Az a munkabiztonsgi szakrt, aki az 1. szm mellklet 1–22. pontjaiban foglalt szakterleteken 2009. december 31. napjn a munkavdelmi hatsg nyilvntartsban szerepel, s nem rendelkezik a 2. § (1) bekezdsben meghatrozott vgzettsggel, engedlynek lejrtval ezen szakterletnek megfelel jabb engedly irnti krelmet terjeszthet el a lakhelye szerint illetkes terleti mrnki kamarnl, ha 2006. janur
1-jet megelzen az igazsggyi szakrti nvjegyzkbe jogszably alapjn az 1. szm mellklet 1–22. pontjban meghatrozott szakterleteknek megfelel igazsggyi szakrti szakterletek valamelyikre felvettek.”

Hatlyos: 2014. szeptember 05. 


 

 

13/2014. (III. 14.) NGM rendelet - a munkakri, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg orvosi vizsglatrl s vlemnyezsrl szl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet, valamint a munkavllalk munkahelyen trtn egyni vdeszkz hasznlatnak minimlis biztonsgi s egszsgvdelmi kvetelmnyeirl szl 65/1999. (XII. 22.) EM rendelet mdostsrl

1. § (1) A munkakri, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg orvosi vizsglatrl s vlemnyezsrl szl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a tovbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] 2. § (2) bekezds c) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(Kln jogszablyokban megfogalmazottak szerint kell eljrni:)

„c) a Magyar Honvdsg hivatsos s szerzdses llomnya,"
(munkakri alkalmassgnak orvosi vizsglatnl s vlemnyezsnl.)

(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. § (2) bekezdse a kvetkez g)-l) ponttal egszl ki:
(Kln jogszablyokban megfogalmazottak szerint kell eljrni:)

„g) a polgri nemzetbiztonsgi szolglatok kivtelvel a rendvdelmi szervek hivatsos, kormnyzati szolglati jogviszonyban ll, kzalkalmazotti s igazsggyi alkalmazotti llomnya, valamint a hivatsos, kormnytisztviseli, kzalkalmazotti s igazsggyi alkalmazotti llomnyba plyzk,
h) az Orszggylsi rsg hivatsos llomnya, valamint a hivatsos llomnyba plyzk,
i) a polgri nemzetbiztonsgi szolglatok szemlyi llomnya s a felvtelre jelentkezk,
j) a kzterlet-felgyelk s a kzterlet-felgyeli kinevezs eltt llk,
k) a Nemzeti Kzszolglati Egyetem rendszeti igazgatsi szak biztonsgi, migrcis, valamint vm- s jvedki igazgatsi szakirnyra felvtelre jelentkezket, vagy ilyen szakirnyon tanulmnyokat folyatat hallgatkat kivve, a Nemzeti Kzszolglati Egyetem nappali munkarendben folyatatott rendszeti kpzsre, a rendszeti szakkzpiskolkba s egyb rendszeti oktatsi intzeteknl felvtelre jelentkezk, illetve ezen iskolk tanuli s
hallgati,
l) a Nemzeti Ad- s Vmhivatal (a tovbbiakban: NAV) kormnytisztviseli, kormnyzati gykezeli s hivatsos llomnya, valamint a NAV-hoz szolglati jogviszonyba felvtelre jelentkezk"
(munkakri alkalmassgnak orvosi vizsglatnl s vlemnyezsnl.)

2. § (1) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. § (1) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) A foglalkoztathatsg szakvlemnyezst a szablysrtsi eljrs sorn alkalmazott kzrdek munkra jelentkez elkvet kezdemnyezi a kzrdek munka megkezdse eltt. Bntetsknt kiszabott kzrdek munka esetn az elkvet a szakvlemny djt megtrt szervezetrl kapott tjkoztatt kteles magval vinni a vizsglatra."
(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. § (4) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(4) A szakvlemny kiadsnak djt a bntetsknt kiszabott kzrdek munka esetn a szakvlemny elksztst kvet 60 napon bell kell megtrteni."
(3) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/C. §-a a kvetkez (5) bekezdssel egszl ki:
„(5) A foglalkoztathatsgi szakvlemny a killtstl szmtott egy vig rvnyes."

3. § A munkavllalk munkahelyen trtn egyni vdeszkz hasznlatnak minimlis biztonsgi s egszsgvdelmi kvetelmnyeirl szl 65/1999. (XII. 22.) EM rendelet 2. § (2) bekezds c) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(Nem minsl vdeszkznek:)

„c) a Magyar Honvdsg s a rendvdelmi szervek, valamint az Orszggylsi rsg ltal viselt vagy hasznlt vdeszkz;"

Hatlyba lp: 2014. mrcius 15-n.


 

 

12/2014. (III. 12.) NGM rendelet - az j Polgri Trvnyknyv hatlybalpsvel sszefggsben a nemzetgazdasgi miniszter feladatkrbe tartoz egyes miniszteri rendeletek mdostsrl

3. Az ipari alpintechnikai tevkenysg biztonsgi szablyzatrl szl 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet mdostsa

3. § Az ipari alpintechnikai tevkenysg biztonsgi szablyzatrl szl 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet 1. § (3) bekezdsben a „jogi szemlyre, jogi szemlyisggel nem rendelkez gazdasgi trsasgra," szvegrsz helybe
a „jogi szemlyre," szveg lp.

Hatlyba lp 2014. mrcius 15-n.


 

63/2013. (XII. 17.) NGM rendeleta munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl szl 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet mdostsrl

A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 88. § (4) bekezds a) pont ad) alpontjban foglalt felhatalmazs alapjn, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnksget vezet llamtitkr feladat- s hatskrrl szl 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva a kvetkezket rendelem el:

1. § A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny egyes rendelkezseinek vgrehajtsrl szl 5/1993. (XII. 26.) MM rendelet (a tovbbiakban: MM rendelet) 6. § (1) bekezdsnek helybe a kvetkez rendelkezs lp:

„(1) A munkltatnak a munkakptelensget okoz munkabalesetet - az arrl trtn tudomsszerzst kveten - haladktalanul ki kell vizsglnia. A vizsglat megllaptsait olyan rszletesen kell rgzteni - tbbek kztt - tank meghallgatsrl kszlt jegyzknyvvel, helysznrajzzal, fnykppel, hogy az alkalmas legyen a munkabaleset okainak feldertsre s vita esetn a tnylls tisztzsra. A munkabaleset kivizsglsnak szempontjait a 3. szm mellklet tartalmazza."

2. § (1) A MM rendelet 8. § (1) bekezdsben a „3. szm" szvegrsz helybe a „4/a." szveg lp.

(2) A MM rendelet 8. § (2) bekezdsben a „4. szm" szvegrsz helybe a „5." szveg lp.

3. § (1) A MM rendelet az 1. mellklet szerinti 3. szm mellklettel egszl ki.

(2) A MM rendelet 4/a. szm mellklete helybe a 2. mellklet lp.
(3) A MM rendelet 5. szm mellklete helybe a 3. mellklet lp.

4. § Hatlyt veszti a MM rendelet 9. § (1) bekezds c) pontjban a „magyar" szvegrsz.

5. § Ez a rendelet 2014. janur 1-jn lp hatlyba.

1. mellklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez - letlts

2. mellklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez - letlts

3. mellklet a 63/2013. (XII. 17.) NGM rendelethez - letlts 

 

55/2013. (XII. 4.) NGM rendelet - egyes foglalkozs-egszsggyi trgy miniszteri rendeletek mdostsrl

A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 88. § (4) bekezds d) pont dq) alpontjban,
a 2. alcm tekintetben a munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 88. § (4) bekezds d) pont do) alpontjban
kapott felhatalmazs alapjn, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnksget vezet llamtitkr feladat- s hatskrrl szl 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva - az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnksget vezet llamtitkr feladat- s hatskrrl szl 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjban meghatrozott feladatkrben eljr emberi erforrsok minisztervel egyetrtsben - a kvetkezket rendelem el:

1. A foglalkozs-egszsggyi szolgltatsrl szl 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet mdostsa

1. § (1) A foglalkozs-egszsggyi szolgltatsrl szl 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet [a tovbbiakban: 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet] 4. § (1) bekezdse a kvetkez k) ponttal egszl ki:
(A szolglat az alapszolgltats keretben vgzi)
„k) az llskeresk beiskolzs eltti s munkakzvetts elksztse keretben trtn, valamint a kzfoglalkoztats keretben alkalmazott munkavllalk beiskolzs eltti szakmai alkalmassgi vizsglatt."
(2) A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (1) bekezds c) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
[A foglalkozs-egszsggyi szakellts feladatai a szkhelye szerinti megyben (fvrosban):]
„c) az llskeresk beiskolzs eltti s munkakzvetts elksztse keretben trtn, valamint a kzfoglalkoztats keretben alkalmazott munkavllalk beiskolzs eltti szakmai alkalmassgi vizsglata;"
(3) A 27/1995. (VII. 25.) NM rendelet 5. § (1) bekezds g) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
[A foglalkozs-egszsggyi szakellts feladatai a szkhelye szerinti megyben (fvrosban):]
„g) a munkakri, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg orvosi vizsglatrl s vlemnyezsrl szl jogszablyban meghatrozott foglalkoztathatsg szakvlemnyezse;"

2. A munkakri, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg orvosi vizsglatrl s vlemnyezsrl szl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet mdostsa

2. § (1) A munkakri, szakmai, illetve szemlyi higins alkalmassg orvosi vizsglatrl s vlemnyezsrl szl 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet [a tovbbiakban: 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet] 1. § l) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(E rendelet alkalmazsban:)
„l) foglalkoztathatsg szakvlemnyezse: annak megllaptsa, hogy az llskeres vizsglt szemly megvltozott munkakpessge mennyiben befolysolja a munkavgzst klnbz foglalkozsokban, vagy annak megllaptsa, hogy az egyszerstett foglalkoztats krbe tartoz idnymunka s alkalmi munka, tovbb a kzfoglalkoztats esetben a munkavllal, a szablysrtsi eljrs sorn alkalmazott kzrdek munka esetben az elkvet, a bntet gyben kiszabott kzrdek munka esetben az eltlt mely foglalkoztatsi korltozs, illetve kizrs mellett folytathat tevkenysget;"
(2) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 2. § (1) bekezds c) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
[E rendelet hatlya - (2) bekezdsben foglalt kivtellel - kiterjed]
„c) a foglalkoztathatsg szakvlemnyezse tekintetben a munkagyi kzpontra, valamint a munkagyi kirendeltsgre s a megvltozott munkakpessg llskeresre, a kzfoglalkoztathat szemlyre s a kzfoglalkoztatottra (a tovbbiakban: kzfoglalkoztatott), a kzfoglalkoztatst felajnlra, az egyszerstett foglalkoztats krbe tartoz idnymunkra vagy alkalmi munkra munkaviszonyt ltest munkltatra s elhelyezkedni kvn szemlyre, tovbb kzrdek munka esetn az elkvetre, az eltltre s a prtfog felgyeli szolglatra;"
(3) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 16/B. § (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(2) A (3) bekezdsben meghatrozott kivtellel a foglalkoztathatsgi vizsglatrl a szakvlemnyt
a) foglalkozs-egszsggyi alapszolgltats nyjtsra jogost mkdsi engedllyel rendelkez egszsggyi szolgltat szakorvosa, vagy
b) nkormnyzati kzfoglalkoztats esetn a munkagyi kzpont telephelye szerint illetkes foglalkozs-egszsggyi szakellt hely, ms kzfoglalkoztats esetben a foglalkoztats helye szerint illetkes szakellt hely szakorvosa
lltja ki a 16. szm mellkletben meghatrozott nyomtatvnyon."
(4) A 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a 16/B. §-t kveten a kvetkez 16/C. §-sal s azt megelzen a kvetkez alcmmel, valamint a kvetkez 16/D. §-sal s azt megelzen a kvetkez alcmmel egszl ki:

A szablysrtsi eljrs sorn alkalmazott kzrdek munkhoz kapcsold foglalkoztathatsgi szakvlemny

16/C. § (1) A foglalkoztathatsg szakvlemnyezst a szablysrtsi kzrdek munkra jelentkez elkvet kezdemnyezi a kzrdek munka megkezdse eltt.
(2) A foglalkoztathatsgi vizsglatrl a szakvlemnyt
a) a kzrdek munkra jelentkez elkvet ltal vlasztott, foglalkozs-egszsggyi alapszolgltats nyjtsra jogost mkdsi engedllyel rendelkez egszsggyi szolgltat szakorvosa, vagy
b) a munkagyi kirendeltsg telephelye szerint illetkes foglalkozs-egszsggyi szakellt hely szakorvosa
lltja ki a 16. szm mellkletben meghatrozott nyomtatvnyon.
(3) A szakvlemny a kzrdek munka megkezdsnek ktelez felttele.
(4) A szakvlemny kiadsra a 16/A. § (3) s (4) bekezdst kell alkalmazni.

A bntet gyben kiszabott kzrdek munkhoz kapcsold foglalkoztathatsgi szakvlemny

16/D. § (1) A foglalkoztathatsg szakvlemnyezst a kzrdek munka esetn a prtfog felgyeli szolglat kezdemnyezi a kzrdek munkahely kijellse eltt az eltlt nevnek s a kzrdek munkaknt vgezhet munkakr megnevezsnek a megadsval.
(2) A foglalkoztathatsgi vizsglatrl a szakvlemnyt
a) a prtfog felgyel ltal vlasztott, foglalkozs-egszsggyi alapszolgltats nyjtsra jogost mkdsi engedllyel rendelkez egszsggyi szolgltat szakorvosa,
b) a prtfog felgyeli szolglat szkhelye vagy telephelye szerint illetkes foglalkozs-egszsggyi szakellt hely szakorvosa, vagy
c) a feladatra szerzdtt foglalkozs-egszsggyi szakellt hely szakorvosa
lltja ki a 16. szm mellkletben meghatrozott nyomtatvnyon.
(3) A szakvlemny a kzrdek munka megkezdsnek ktelez felttele.
(4) A szakvlemny kiadsnak djt a Kzigazgatsi s Igazsggyi Hivatal viseli.
(5) A foglalkoztathatsgi szakvlemny a killtstl szmtott egy vig rvnyes."

3. Zr rendelkezsek

3. § Ez a rendelet a kihirdetst kvet napon lp hatlyba.

(Hatlyos: 2013. december 5.) 


 

 

2013. vi CLXXIX. trvny egyes foglalkoztatsi trgy trvnyek mdostsrl   

3. A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny mdostsa

3. § (1) A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny (a tovbbiakban: Mvt.) 54. § (3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:

„(3) A munkltat a kockzatrtkelst, a kockzatkezelst s a megelz intzkedsek meghatrozst - eltr jogszablyi rendelkezs hinyban - a tevkenysg megkezdse eltt, azt kveten indokolt esetben, de legalbb 3 vente kteles elvgezni. Az 56. §-ban meghatrozottak a kockzatrtkelsben rgztsre kerlhetnek. Indokolt esetnek kell tekinteni
a) az alkalmazott tevkenysg, technolgia, munkaeszkz, munkavgzs mdjnak megvltozst,
b) minden olyan, az eredeti tevkenysggel sszefgg vltoztatst, amelynek eredmnyekppen a munkavllalk egszsgt, biztonsgt meghatroz munkakrlmnyi tnyezk megvltozhattak - idertve a munkaklma-, zaj-, rezgsterhelst, lgllapotokat (gzllapot, por, rost lgszennyezk minsgi, illetve mennyisgi vltozst),
c) az alkalmazott tevkenysg, technolgia, munkaeszkz, munkavgzs mdjnak hinyossgval sszefggsben bekvetkezett munkabaleset, fokozott expozci, illetve foglalkozsi megbetegeds elfordulst, tovbb
d) ha a kockzatrtkels a kln jogszablyban meghatrozott szempontra nem terjedt ki."

(2) Az Mvt. 64. § (1)-(3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) A munkabalesetet, a foglalkozsi megbetegedst s a fokozott expozcis esetet be kell jelenteni, ki kell vizsglni, s nyilvntartsba kell venni.

(2) Az (1) bekezdsben foglaltakat a munkabaleset esetn - eltr jogszablyi rendelkezs hinyban - a munkltat, foglalkozsi megbetegeds s fokozott expozci esetn a foglalkoztatspolitikrt felels miniszternek az egszsggyrt felels miniszterrel egyetrtsben kiadott rendeletben meghatrozott szerv (szemly) teljesti.

(3) A munkltat a munkabalesetek, foglalkozsi megbetegedsek s fokozott expozcik bejelentse, kivizsglsa s nyilvntartsa sorn a srlt, megbetegedett, illetve fokozott expozciban rintett kvetkez szemlyes adatait rgzti: nv (idertve a szletsi nevet is), anyja neve, trsadalombiztostsi azonost jele (taj-szma), szletsi hely s idpont, nem, llampolgrsg, lakhely (lakcm). A munkltat esetben az adszmot kell feltntetni, amennyiben adszmmal nem rendelkezik, szemlyes adataknt sajt adazonost jelt is rgztenie kell."

(3) Az Mvt. 64. § (6) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(6) A bejelentssel, kivizsglssal s nyilvntartssal kapcsolatos rszletes elrsokat a munkabalesetek tekintetben e trvny s a foglalkoztatspolitikrt felels miniszter rendelete, a foglalkozsi megbetegedsek s a fokozott expozcik tekintetben a foglalkoztatspolitikrt felels miniszternek az egszsggyrt felels miniszterrel egyetrtsben kiadott rendelete hatrozza meg."

(4) Az Mvt. 65. § (1) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) A munkabaleset, a foglalkozsi megbetegeds s a fokozott expozci kivizsglsa sorn fel kell trni a kivlt s kzrehat trgyi, szervezsi s szemlyi okokat, s ennek alapjn a munkltatnak intzkedseket kell tenni a munkabalesetek, a foglalkozsi megbetegedsek s fokozott expozcik megelzsre."

(5) Az Mvt. 81/A. § (1) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) A munkavdelmi hatsg az ellenrzsi tevkenysgt a munkavdelmi hatsg vezetje ltal kzztett ellenrzsi irnyelv alapjn vgzi. Az irnyelvet a foglalkoztatspolitikrt felels miniszter ltal vezetett minisztrium hivatalos lapjban venknt az ellenrzsi idszakot megelz 45 napig kell kzztenni."

(6) Az Mvt. 82/C. §-a a kvetkez (2) bekezdssel egszl ki:
„(2) A munkltat sajt maga munkavdelmi hatsgi ellenrzs al vonst nem krelmezheti."

(7) Az Mvt. 83/B. § (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(2) A hatsgi nyilvntarts tartalmazza azoknak a munkltatknak az adatait, amelyekre vonatkozan a munkavdelmi ellenrzs sorn az eljr hatsg jogers s vgrehajthat hatrozata, a kzigazgatsi hatrozat brsgi fellvizsglata esetn a brsg jogers s vgrehajthat hatrozata jogsrtst llaptott meg s munkavdelmi brsgot szabott ki. A nyilvntarts tartalmazza
a) a munkltat nevt, szkhelyt, adszmt, adszmmal nem rendelkez termszetes szemly munkltat nevt, lakcmt, adazonost jelt;
b) a jogsrtst megllapt hatrozat keltt s szmt, jogerre emelkedsnek s vgrehajthatv vlsnak idpontjt;
c) a jogsrts megjellst;
d) a munkavdelmi brsg tnyt s mrtkt;
e) a hatrozat brsgi fellvizsglata esetn a jogers s vgrehajthat brsgi hatrozat keltt s szmt, jogerre emelkedsnek napjt, valamint azt, hogy a keresettel tmadott kzigazgatsi hatrozattal sszefggsben a brsg milyen dntst hozott."

(8) Az Mvt. 83/B. § (4) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(4) A munkavdelmi hatsg a nyilvntartsban szerepl, illetve a nyilvntartsbl a honlapon nyilvnossgra hozott adatokat a bejegyzs alapjul szolgl jogers hatrozat vgrehajthatv vlsnak napjtl, a kzigazgatsi hatrozat brsgi fellvizsglata esetn a brsg jogers dntsnek vgrehajthatv vlstl szmtott kt v elteltvel trli."

(9) Az Mvt. 84. § (1) bekezds c) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(A munkavdelmi hatsg felgyelje jogosult)
c) a munkabaleseteket - kivve a kzti kzlekedssel kapcsolatosakat - s a fokozott expozcis eseteket - a munkltat ez irny felelssgt nem rintve - kivizsglni;"

(10) Az Mvt.
a) 1. § (1) bekezdsben, 21. § (3) bekezdsben, 23. § (2) bekezdsben, 54. § (6) bekezdsben, 54. § (7) bekezds i) pontjban, 56. §-ban, 58. § (2) bekezdsben s 62. §-ban a „munka-egszsggyi" szvegrsz helybe a „munkaegszsggyi",
b) 54. § (6) bekezdsben a „munkabiztonsgi illetve" szvegrsz helybe a „munkabiztonsgi s" szveg,
c) 54. § (8) bekezdsben az „s ezzel egyidejleg" szvegrsz helybe az „, illetve",
d) 84. § (1) bekezds g) pontjban s a 87. § 11-12. pontjban a „ksztmny" szvegrsz helybe a „keverk",
e) 87. § 9. pontjban az „a bntets-vgrehajtsi jogviszonyban (elzetes letartztatsban, eltltknt)" szvegrsz helybe az „az elzetesen letartztatottknt vagy eltltknt vgzett munka", az „a kzigazgatsi hatrozat, a szablysrtsi hatrozat alapjn" szvegrsz helybe az „a szablysrtsi eljrs sorn alkalmazott kzrdek munka, valamint a bntetgyben kiszabott kzrdek munka,"szveg lp.

(11) Hatlyt veszti az Mvt. 69. §-ban a „magyar llampolgrsg" szvegrsz.
45/2013. (X. 14.) NGM rendelet - az ipari alpintechnikai tevkenysg biztonsgi szablyzatrl szl 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet mdostsrl

A munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 88. § (4) bekezdsnek a) pont af) alpontjban foglalt felhatalmazs alapjn, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnksget vezet llamtitkr feladat- s hatskrrl szl 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjban meghatrozott feladatkrmben eljrva a kvetkezket rendelem el:

1. § Az ipari alpintechnikai tevkenysg biztonsgi szablyzatrl szl 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet (a tovbbiakban: FMM rendelet) 1. § a kvetkez (3) bekezdssel egszl ki:
„(3) A 9. § hatlya a ms rszre szolgltatsknt nyjtott munkavgzs sorn alpintechnikt alkalmaz valamennyi jogi szemlyre, jogi szemlyisggel nem rendelkez gazdasgi trsasgra, egyni vllalkozra s magnszemlyre kiterjed."

2. § (1) Az FMM rendelet 2. § 1-7. pontja helybe a kvetkez rendelkezsek lpnek:
(E rendelet alkalmazsban)
„1. Alrendszer: a lezuhansgtl rendszer rszt kpez elemek, illetve rszegysgek egyttese.
2. Csatlakoz: a lezuhansgtl rendszer eleme vagy rszegysge, amely lehet karabiner (zrkapocs) s horog (kamp).
3. Dinamikus ktl: olyan krszvtt ktl, amelynek nylsa 10%, vagy annl nagyobb, ezltal cskkenteni kpes a munkavllal zuhansa sorn fellp erhatst.
4. Ellmszs: az alpintechnika elkszt rsze, amelynek sorn az e tevkenysgre kikpzett ellmsz kztes biztostsi pontokat helyez el, mikzben egy fggetlen rgztsi ponton kikttt msik munkavllal dinamikus vagy erre a clra alkalmas flstatikus ktllel biztostja.
5. Energiaelnyel: a lezuhansgtl rendszer azon rsze, amely a zuhans sorn keletkez energia egy rsznek elnyelsvel a zuhans hatst az emberi szervezet szmra elviselhet mrtkre cskkenti.
6. Ereszked eszkz: a testhevederzethez csatlakoztatott fkez eszkz, amelynek hasznlatval a fggleges irnyban lefel trtn ereszkeds sebessge cskkenthet.
7. Essi tnyez: a zuhan test felfogsakor az essi magassg s a zuhans meglltsban rsztvev kiengedett ktl hossznak a hnyadosa, ahol a kiengedett ktl hossza az a tvolsg, amelyet a msz munkavllal a zuhans bekvetkeztig a biztostsi ponttl megtett. Az essi tnyez rtke akkor a legnagyobb (2-es rtk), ha a zuhans hossza ktszer akkora, mint a biztostsban kiengedett ktl hossza."

(2) Az FMM rendelet 2. § 13. pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(E rendelet alkalmazsban)
„13. Megtartsi rnts: a zuhans meglltsakor a testet r, a ktltpusra a gyrt ltal kN-ban megadott rtk. A megtartsi rnts mrtke fgg az esstnyeztl, a test slytl s a ktl energia elnyel kpessgtl."

(3) Az FMM rendelet 2. § 16. pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(E rendelet alkalmazsban)
„16. Rszegysg: Az alpintechnikhoz hasznlt felszerels tartsan egymshoz rgztett alapelemeinek egyttese."

(4) Az FMM rendelet 2. § 19-22. pontja helybe a kvetkez rendelkezsek lpnek:
(E rendelet alkalmazsban)
„19. Rgzt ktl: a szerkezeti rgztsek kztti ktl, amelyhez az egyni vdeszkzt lehet csatlakoztatni.
20. Statikus ktl: olyan krszvtt ktl, amelynek nylsa 5% vagy annl kisebb.
21. Szerkezeti rgzt: egy szerkezethez olyan mdon rgztett elem vagy elemek, amelyrl tbb szemlyt lehet biztostani oly mdon, hogy a teherbrsa alkalmas egy ellmsz 2-es rtk essi tnyezj zuhansnak a megtartsra is.
22. Szls szerkezeti rgzt eszkz: olyan szerkezeti rgzt eszkz, amely egy rgzt ktl mindkt vgnek rgztsre szolgl."

(5) Az FMM rendelet 2. § 24. pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(E rendelet alkalmazsban)
„24. Teljes testhevederzet: egyni vdeszkz, amely hevederbl, szerelvnyekbl, csatokbl s ms elemekbl ll, s alkalmas a munkavllal teljes testnek rgztsre s megfogsra a zuhans alatt s a zuhans meglltst kveten, a zuhans meglltsakor fellp erk elosztsra a testfelleten, valamint a test fggleges vagy ahhoz kzeli helyzetben tartsra."

(6) Az FMM rendelet 2. §-a a kvetkez 28-29. pontokkal egszl ki:
(E rendelet alkalmazsban)
„28. Flstatikus ktl: olyan 5%-nl nagyobb, de 10%-nl kisebb nyls krszvtt ktl, amely alkalmas a munkavllal statikus vagy dinamikus terhelsnek megtartsra.
29. Karabiner: vletlenszer kinyls ellen nzrd elemmel elltott, vagy kzzel zrhat csatlakoz, amely gyorsan oldhat kapcsolatot biztost a klnbz eszkzk kztt."

3. § Az FMM rendelet 3. §-a helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„3. § (1) Alpintechnika csak akkor kezdhet meg, illetve folytathat, ha az megfelel az e rendeletben, valamint az egszsget nem veszlyeztet, biztonsgos munkavgzsre vonatkoz egyb jogszablyokban meghatrozott elrsoknak.
(2) Az alpintechnika s annak munkaterlete az Mvt. szerinti veszlyes technolginak, illetve munkahelynek minsl, amelynek zemeltetsre az Mvt.-ben foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az alpintechnika csak olyan munkafeladat vgrehajtsa rdekben alkalmazhat, amely kt mtert meghalad szintklnbsg thidalst ignyli s a kipthet llvnyzat, vagy ms mszaki megolds rfordtsi ignye nem ll arnyban a munkafeladattal."

4. § (1) Az FMM rendelet 4. §-t megelz „A munkltat alapvet munkavdelmi s munkabiztonsgi ktelezettsgei" alcm-megjells helybe a kvetkez alcm-megjells lp:

„A munkltat alapvet munkavdelmi ktelezettsgei"

(2) Az FMM rendelet 4. § (3) bekezds helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(3) Az Mvt. szerinti munkavdelmi szempont elzetes vizsglat sorn s a kockzatrtkels keretben a munkafeladathoz szksges, annak jellegbl add engedlyeket is be kell szerezni."

5. § (1) Az FMM rendelet 6. § (3) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(3) A munkltatnak az oktats keretben a munkavllalkat az alpintechnika adott krlmnyek kztti vgrehajtsra is fel kell ksztenie. Ennek rdekben minden munkakezds eltt valamennyi munkavllalval ismertetni kell a klnleges, az alpintechnikai mdszer alkalmazsnak ltalnos ismeretein tlmen, a feladatok vgrehajtshoz kapcsold egyedi tudnivalkat, gy klnsen a munkafeladat vgrehajtsra s az esetleges mentsre vonatkoz klnleges ismereteket."
(2) Az FMM rendelet 6. §-a a kvetkez (4) s (5) bekezdssel egszl ki:
„(4) Az alpintechnika mdszernek munkavgzs kzbeni megvltoztatsa esetn a munkavllalkat a szksges j ismeretekkel kell elltni. Az j mdszer ismertetsig az alpintechnika alkalmazst fel kell fggeszteni.
(5) Az alpintechnikai feladat vgrehajtsra a munkltat a munkavgzs megkezdse eltt rsban jelli ki a munkavllalt."

6. § Az FMM rendelet 8. §-a helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„8. § (1) A munkltat ltal erre felhatalmazott munkairnyt kteles minden munkakezds eltt a munkavllalk alpintechnikai munkavgzsre alkalmas llapotrl meggyzdni, idertve a 9. § (1) bekezdsben meghatrozott dokumentumok megltt is.
(2) A munkairnyt szmra lehetv kell tenni, hogy a munkaterleten igazolni tudja, hogy a munkakezds eltt meggyzdtt a munkavllal rsbeli kijellsnek megtrtntrl s az alpintechnikai munkavgzsre alkalmas llapotrl.
(3) A munkavgzsre alkalmatlan munkavllal - az alkalmatlansgot kivlt ok megsznsig - alpintechnikai munkavgzst nem folytathat."

7. § Az FMM rendelet 9. § (1) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) Alpintechnikt csak olyan szemly vgezhet, aki
a)
a 18. letvt betlttte,
b)
az Orszgos Kpzsi Jegyzkben meghatrozott Ipari alpinista elnevezs szakkpestssel vagy ipari alpintechnika vgzsre jogost, jogszably alapjn elismert, vagy honostott klfldi bizonytvnnyal vagy oklevllel rendelkezik."

8. § Az FMM rendelet 10. § (2) bekezds a) s c) pontja helybe a kvetkez rendelkezs lp:
(Az alpintechnika mdszernek meghatrozsa sorn a munkltat kteles tekintettel lenni)

a) a munkafeladat egszre;"
c) a munkahely, illetve munkaterlet megkzeltsnek irnyra s mdjra;"

9. § (1) Az FMM rendelet 12. § (1) s (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) Az alpintechnika alkalmazsa sorn valamennyi munkavllalnak rendelkeznie kell a biztonsgos munkavgzshez szksges felszerelssel s egyni vdeszkzzel. Az egyms felett kialaktott munkaterletek elhatrolsrl gondoskodni kell.
(2) Az alpintechnika alkalmazsa sorn a munkavllalt a rgztsi ponthoz biztost, a magasbl trtn lezuhanst megakadlyoz, vagy annak biztonsgos lefkezst, illetve a munkaterlet megkzeltst szolgl eszkzknt kizrlag egyni vdeszkz alkalmazhat. Az alpintechnikt vgz munkavllal szmra legalbb a kvetkez egyni vdeszkzket kell biztostani:
a)
2 db flstatikus ktl (egy ereszked s egy biztost),
b)
1 db teljes testhevederzet,
c)
1 db nfkez ereszked eszkz,
d)
1 db lezuhansgtl,
e)
1 db Y alak rgzt ktl (kantr),
f)
8 db karabiner,
g)
1 db vdsisak,
h)
1 db mszgp,
i)
1 db energiaelnyel,
j)
3 db varrott heveder."

(2) Az FMM rendelet 12. § (4) s (5) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(4) Az alpintechnika sorn alkalmazott egyni vdeszkzket EK-tpustanstvny, illetve EK-megfelelsgi nyilatkozat, a tjkoztatban foglalt, valamint a hasznlatukra vonatkoz jogszablyi kvetelmnyek szerint kell hasznlni.
(5) A munkavllal s a munkaterleten tartzkod egyb szemlyek szmra a vdsisak hasznlata ktelez. A munkavllalnak a fejrl val leess biztostsra Y kialakts, a zuhans esetn bekvetkez terhels esetn legalbb 0,25 kN er hatsra kioldd llhevederes vdsisakot kell viselni."

10. § Az FMM rendelet 15. § (8) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(8) Zuhanst gtl eszkzknt visszahzhat vagy vezrelt tpus lezuhansgtl egyarnt hasznlhat."

11. § (1) Az FMM rendelet 17. § (1) s (2) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(1) Az ereszked ktl s a biztost ktl rgztsi pontjnak terhelhetsge nem lehet alacsonyabb, mint 7,5 kN. A ferde ktlplya rgztsi pontjnak, valamint ellmszs sorn a kztes biztostsi pontoknak a terhelhetsge nem lehet alacsonyabb, mint 15 kN.
(2) Ereszked llsban s biztost llsban legalbb 10 mm tmrj flstatikus ktl hasznlhat."

(2) Az FMM rendelet 17. § (5) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(5) Ha a szls szerkezeti rgztsek kztt kztes szerkezeti rgzt elhelyezse szksges, annak terhelhetsge nem lehet alacsonyabb, mint 15 kN."

12. § Az FMM rendelet 18. § (4) bekezdse helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„(4) Ha a ktl leereszkedsekor fennll a felakads veszlye, gy klnsen fmszerkezetek kztti trben, a munkavllal testhez rgztett ktlzskot kell hasznlni. A ktlzskba felszedett ktlre vgcsomt kell ktni."

13. § Az FMM rendelet 19. § (1) bekezdse helybe az albbi rendelkezs lp:
„(1) A ktl srlst meg kell elzni, a srls lehetsgnek kitett ktlrszt pedig a veszly jellegtl fgg vdelemmel kell elltni."

14. § Az FMM rendelet 20. §-a helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„20. § (1) Munkahelyzet belltshoz hasznlt rgzt ktlknt kizrlag szintetikus ktl, drtktl, heveder vagy lnc hasznlhat, amely a ktlrendszer csatlakoz elemeknt vagy rszeknt legfeljebb 2 mter hossz lehet.
(2) Segdktlknt brmilyen tmrj ktl vagy heveder hasznlhat a vrhat terhels s a munkafolyamat figyelembevtelvel."

15. § (1) Az FMM rendelet 21. §-t megelz „Az elmszsra vonatkoz elrsok" alcm-megjells helybe a kvetkez alcm-megjells lp:

„Az ellmszsra vonatkoz elrsok"

(2) Az FMM rendelet 21. § helybe a kvetkez rendelkezs lp:
„21. § (1) Ellmszs kizrlag akkor alkalmazhat, ha a munkahely ereszkedssel nem kzelthet meg vagy az ereszkeds rfordtsi ignye nem ll arnyban a munkafeladattal.
(2) Ellmszsra csak a ktl rgztsi pontjainak elhelyezse cljbl kerlhet sor.
(3) Az ellmsz munkavllalt a biztostst vgz munkavllalnak legalbb 10 mm tmrj dinamikus egsz ktllel, vagy legfeljebb 0,33 essi tnyezvel rendelkez flstatikus ktllel s nzr biztost eszkzzel kell biztostania.
(4) A biztostst vgz munkavllalnak lezuhan trgyak ellen vdett, stabil helyen, kt egymstl fggetlen rgztsi ponthoz kiktve kell tartzkodnia.
(5) A biztostst vgz munkavllalnak az ellmsz munkavllaltl lt- s halltvolsgban kell tartzkodnia.
(6) Ha az ellmsz munkavllal biztostsa a fldn llva nem oldhat meg, akkor a biztostst vgz munkavllalnak kt, egymstl fggetlen rgztsi ponthoz kell biztostania magt, s az ellmsz munkavllal biztostsra ettl fggetlen biztost ktelet kell alkalmazni.
(7) Az ellmszs sorn a kztes biztostsok srtsvel meg kell akadlyozni a biztost munkavllal vonalig trtn visszazuhanst, illetleg a fldrl trtn biztostskor a fldig val esst."

16. § Az FMM rendelet a kvetkez 23-25. §-sal egszl ki:
„23. § E rendeletnek az ipari alpintechnikai tevkenysg biztonsgi szablyzatrl szl 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet mdostsrl szl 45/2013. (X. 14.) NGM rendelettel (a tovbbiakban: Mdr.) megllaptott rendelkezsei nem rintik a Mdr. hatlybalpse eltt megszerzett szakkpestst tanst bizonytvnyok rvnyessgt. A korbban hatlyos jogszablyok alapjn elismert kpestsek, mentestsek mindaddig rvnyesek, amg a munkavllal munkakre, illetve az egyni vllalkoz tevkenysgi kre nem vltozik.
24. § 2015. december 31. napjig alpintechnikt az e rendelet 9. § (1) bekezds b) pontja szerinti ipari alpinista szakkpestssel vagy kpestssel nem rendelkez szemly is vgezhet, amennyiben
a)
18. letvt betlttte,
b)
legalbb szakmunks vagy kzpiskolai vgzettsget tanst bizonytvnnyal rendelkezik,
c)
a munkltat ltal elrendelt, a gyakoroltatsokra is kiterjed oktatsokon rszt vett, az ismereteket elsajttotta s az errl szl igazolst a munkltat kiadta, s
d)
legalbb alapfok elsseglynyjtsi ismeretekkel rendelkezik.
25. § Ez a rendelet a bels piaci szolgltatsokrl szl, 2006. december 12-i 2006/123/EK eurpai parlamenti s tancsi irnyelvnek val megfelelst szolglja."

17. § Ez a rendelet a kihirdetst kvet 30. napon lp hatlyba.

(Hatlyos 2013. november 14-tl, Megjelent a Magyar Kzlny 170. szmban, 2013. oktber 14-n.)Bemutatkozs


 
KEDVEZMNYEZETT NEVE:
Gazdasgfejlesztsi Minisztrium
PROJEKT CME: „Jogszer foglalkoztats fejlesztse”
SZERZDTT TMOGATS SSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hrommillird-nyolcszzmilli forint.
TMOGATS MRTKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Rszletek
PROJEKT KEZD S BEFEJEZ DTUMA: 2018.01.01. – 2023.09.30.
PROJEKT AZONOST SZMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormny az llami foglalkoztatsi szerv, a munkavdelmi s munkagyi hatsg kijellsrl, valamint e szervek hatsgi s ms feladatainak elltsrl szl 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavdelemmel s a foglalkoztats-felgyeleti hatsgi tevkenysggel kapcsolatos kzigazgatsi feladatok elltsra munkavdelmi hatsgknt, valamint foglalkoztats-felgyeleti hatsgknt a foglalkoztatspolitikrt felels minisztert, tovbb a fvrosi s megyei kormnyhivatalt jellte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatsgi nyilvntarts" a kzbeszerzsekhez s tmogatsokhoz honlapunkon kvl kzvetlenl is elrhet az albbi cmen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsold szervezetek

Gazdasgfejlesztsi Minisztrium
Munkavdelmi Irnytsi Fosztly
Foglalkoztats-felgyeleti Irnytsi Fosztly
Postacm: 1358 Budapest, Pf.: 17.