Gazdasgfejlesztsi Minisztrium Munkavdelem Foglalkoztats-felgyelet Honlapja

Keress:

TJKOZTATS - FELVILGOSTS

JOGI NYILATKOZAT


Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a Gazdasáfejlesztési Minisztérium és a szakmai irányítása alá tartozó foglalkoztatás-felügyeleti hatósági munkát végz szervek (a továbbiakban: foglalkoztatás-felügyeleti hatóság) tájékoztató és felvilágosító tevékenysége az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelölésérl, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdésén alapul, mely az Alkotmánybíróság 60/1992. (XI. 17.) AB határozata, valamint a jogalkotásról szóló törvény rendelkezései alapján nem minsül a hatóság állásfoglalásának, jogi iránymutatásának, valamint munkajogi tanácsadásának sem. A tájékoztatás, illetve felvilágosítás a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság szakmai álláspontját tükrözi, amely egy esetleges jogvita esetén az eljáró bíróságot nem köti.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság hatáskörébe nem tartozó kérdésekben a Gazdasáfejlesztési Minisztérium és a szakmai irányítása alá tartozó foglalkoztatás-felügyeleti hatósági munkát végz szervek kizárólag az illetékességgel és hatáskörrel rendelkez hatóság megnevezésére jogosultak, feltéve, hogy az illetékesség, hatáskör a kérdés alapján megállapítható.

Tájékoztatjuk, hogy kizárólag a foglalkoztatás-felügyeleti ellenrzés tárgykörébe tartózó kérdések megválaszolására kerül sor, amennyiben munkavédelmi kérdése van, azt itt teheti fel.


Nyilatkozat a személyes adatok védelmérl


A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság számára kiemelt fontosságú cél a tájékozató, felvilágosító tevékenység során megadott személyes adatok védelme. 
Az e-mailen történ kapcsolatfelvételhez Önnek regisztrálnia kell honlapunkon, melyhez név, internetes elérhetség és jelszó megadása szükséges. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése teljes mértékben megfelel a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek. A felhasználó személyes adataihoz kizárólag a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság kormánytisztviseli a feladatuk ellátáshoz, a tájékoztató felvilágosító tevékenység teljesítéséhez, azaz a kérdések megválaszolásához szükséges mértékben férnek hozzá. A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a felhasználók személyes adatait harmadik félnek nem adja ki.
A foglalkoztatás-felügyeleti hatóság a regisztrációs eljárás során a kérdések útján bekért adatokon kívül egyéb (így például a bejelentkezéskor használt szoftver típusára, a bejelentkezés helyére, az IP címre utaló) adatokat semmilyen módon nem gyjt, illetve szerez meg.
A honlapon történ regisztrációval a felhasználó ráutaló magatartásával hozzájárul az általa megadott név kezeléséhez, mely alapján a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság tudomására jutó, a kérdezre vonatkozó személyes adatok (név, e-mail cím) kezelése teljes mértékében megfelel a központi államigazgatási szervek honlapjaira vonatkozó tartalmi és formai egységesítési követelményeknek.

 Kijelentem, hogy az Adatvdelmi tjkoztatt megismertem s elfogadom.


Bemutatkozs


 
KEDVEZMNYEZETT NEVE:
Gazdasgfejlesztsi Minisztrium
PROJEKT CME: „Jogszer foglalkoztats fejlesztse”
SZERZDTT TMOGATS SSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hrommillird-nyolcszzmilli forint.
TMOGATS MRTKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Rszletek
PROJEKT KEZD S BEFEJEZ DTUMA: 2018.01.01. – 2023.09.30.
PROJEKT AZONOST SZMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormny az llami foglalkoztatsi szerv, a munkavdelmi s munkagyi hatsg kijellsrl, valamint e szervek hatsgi s ms feladatainak elltsrl szl 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavdelemmel s a foglalkoztats-felgyeleti hatsgi tevkenysggel kapcsolatos kzigazgatsi feladatok elltsra munkavdelmi hatsgknt, valamint foglalkoztats-felgyeleti hatsgknt a foglalkoztatspolitikrt felels minisztert, tovbb a fvrosi s megyei kormnyhivatalt jellte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatsgi nyilvntarts" a kzbeszerzsekhez s tmogatsokhoz honlapunkon kvl kzvetlenl is elrhet az albbi cmen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsold szervezetek

Gazdasgfejlesztsi Minisztrium
Munkavdelmi Irnytsi Fosztly
Foglalkoztats-felgyeleti Irnytsi Fosztly
Postacm: 1358 Budapest, Pf.: 17.