Technolgiai s Ipari Minisztrium Munkavdelem Foglalkoztats-felgyelet Honlapja

Keress:

HATSGI NYILVNTARTS


hat.nyilv2


>> HATSGI NYILVNTARTS KZBESZERZSEKHEZ s TMOGATSOKHOZ

A fenti adatbzis kzvetlenl is elrhet az albbi cmen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

 
Tjkoztat a rendezett munkagyi kapcsolatok 2021. mrcius 11-i vltozsairl

A rendezett munkagyi kapcsolatoknak val megfelels felttelrendszert 2021. mrcius 11. napjtl - az llamhztartsrl szl trvny felhatalmazsa alapjn - a foglalkoztats-felgyeleti hatsg tevkenysgrl szl 115/2021. (III. 10.) Korm. rendelet szablyozza.

A foglalkoztats-felgyeleti hatsg a rendelet hatlyba lpst kveten tartott ellenrzs alapjn indult gyekben az albbi szablytalansgok miatt munkagyi brsgot kiszab hatrozatainak adatait mr els esetben trtnt elkvets esetn nyilvnossgra hozza a hatsgi nyilvntartsnak - honlapon kzztett - 2. (Rendezett munkagyi kapcsolatok) menpontjban:

  1. az adzs rendjrl szl trvnyben vagy az egyszerstett foglalkoztatsrl szl trvnyben meghatrozott, a foglalkoztatsra irnyul jogviszony ltestsvel sszefgg bejelentsi ktelezettsg elmulasztsa;
  2. a foglalkoztatsra irnyul jogviszony ltestsvel kapcsolatos letkori felttelekre, a gyermekmunka tilalmra  vonatkoz rendelkezsek megsrtse;
  3. a foglalkoztatsi jogviszonyt szablyoz jogszablyban a munka djazsra vonatkoz rendelkezsek megsrtse;
  4. a munkaer-klcsnzsi tevkenysg nyilvntartsba vtelvel kapcsolatos szablyainak megsrtse;
  5. harmadik orszgbeli llampolgr munkavllalsi engedly, vagy a harmadik orszgbeli llampolgrok beutazsrl s tartzkodsrl szl trvny szerinti kerestevkenysg folytatsa cljbl sszevont engedlyezsi eljrs keretben kiadott sszevont engedly nlkl trtn foglalkoztatsa.

A rendezett munkagyi kapcsolatok felttelrendszere a megfelels hinyt jelent, brsg kiszabssal jr jogszablysrtsek kre s a nyilvnossgra hozatal ktves idtartama tekintetben azonos a korbbi szablyozssal.

Ugyanakkor kizrlag az ltalnos hatskr foglalkoztats-felgyeleti hatsg hatskrbe tartoz dntsek esetn a szablyozs megteremti annak a lehetsgt, hogy foglalkoztat krheti a jogsrtst megllapt dntssel kapcsolatban nyilvnossgra hozott adatai trlst a kzztteli ktves hatrid letelte eltt, amennyiben:

  • krelmet nyjt be a foglalkoztats-felgyeleti hatsghoz, amelyben egy naptri vben egyszer egy vagy tbb dntssel kapcsolatban kzztett adat trlst kezdemnyezheti,
  • befizeti a jogszably szerinti sszeget, amely a trlsi krelemmel rintett brsgsszeg hromszorosa, de legalbb a jogszablysrtssel rintett foglalkoztatottak szma s a minimlbr szorzatnak a hromszorosa; [a minimlbr sszege mindig a krelem benyjtsnak napjn hatlyos ktelez legkisebb munkabr havi sszege]
  • a kzztett dntsben foglaltakat nknt s teljes kren vgrehajtotta s a munkagyi brsgot megfizette.

A kzztteli idtartam eltti trls krelmezsi lehetsge nem vonatkozik a harmadik orszgbeli llampolgr engedly nlkli foglalkoztatsa miatti brsghatrozattal, illetve a korbbiak szerinti befizetsre ktelezssel kapcsolatban kzztett adatokra.

A trlsre vonatkoz krelem benyjthat a kormnyrendelet hatlyba lpst megelzen megtartott munkagyi ellenrzsek alapjn kzztett munkagyi brsghatrozatok adataival kapcsolatban is.

A befizetst a TIM albbi bankszmlaszmra kell teljesteni, egyttal krjk, hogy az tutals Kzlemny rovatban a foglalkoztat adszmt feltntetni szveskedjenek:

Szmla neve: Munkagyi brsggal sjtott foglalkoztatk kzzttelnek trlse - befizetsi szmla

Szmla szma: 10032000-00362708-00000000

Felhvjuk szves figyelmket, hogy a kiszabott munkagyi brsg sszegt a brsghatrozatban megjellt, a fentitl eltr bankszmlaszmra szksges tutalni.

A krelem benyjtsa:

elektronikus ton az OMMF_0303 nyomtatvny kitltsvel, mely az albbi linken tallhat: http://ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=330

A krelemhez minden esetben csatolni kell az tutalst igazol befizetsi bizonylatot vagy annak msolatt (nem szerkeszthet formtumban).

Krds esetn hvjk bizalommal ingyenes zld-szmunkat: 06-80-204-667


 
Tjkoztat a hatsgi nyilvntarts 2014. mrciusi vltozsairl

A Magyar Kzlny 2014. vi 26. szmban megjelent a 2014. vi XV. trvny, mely 2014. mrcius 15-ei hatllyal mdostotta a Kzbeszerzsekrl szl 2011. vi CVIII. trvny 56. §-t:

A Kbt. 56. § (1) bekezdse a kvetkez g) ponttal egszlt ki:

"Az eljrsban nem lehet ajnlattev, rszvtelre jelentkez, alvllalkoz, s nem vehet rszt az alkalmassg igazolsban olyan gazdasgi szerepl, aki [...]

g) harmadik orszgbeli llampolgr Magyarorszgon engedlyhez kttt foglalkoztatsa esetn a munkagyi hatsg ltal a munkagyi ellenrzsrl szl 1996. vi LXXV. trvny 7/A. §-a alapjn kt vnl nem rgebben jogerre emelkedett kzigazgatsi vagy annak fellvizsglata esetn brsgi hatrozatban megllaptott s a kzponti kltsgvetsbe trtn befizetsre ktelezssel, vagy az idegenrendszeti hatsg ltal a harmadik orszgbeli llampolgrok beutazsrl s tartzkodsrl szl trvny szerinti kzrendvdelmi brsggal sjtott jogszablysrtst kvetett el;”

A Kbt. 181. §-a a kvetkez (9) bekezdssel egszlt ki:

"E trvnynek a Md3. tv.-nyel megllaptott 56. § (1) bekezds g) pontja szerinti kizr ok alkalmazsakor csak a Md3. tv. hatlybalpst kveten indult hatsgi gyekben feltrt jogsrtsek vehetek figyelembe. A hatsgok az 56. § (1) bekezds g) pontjban foglalt jogsrtst elkvet gazdasgi szereplkre vonatkoz, kln jogszablyban megllaptott kzztteli ktelezettsgknek a Md3. tv. hatlybalpst kveten indult hatsgi gyekben feltrt jogsrtsek esetn a Kbt. 2013. jlius 1-je eltt hatlyos szablyaival sszhangban korbban kzztett adatoktl elklntetten tesznek eleget."

A fentiekbl kvetkezen a munkagyi hatsgnak a jvben is nyilvnossgra kell hoznia a Kbt. 2013. jlius 1-jt megelzen hatlyos 56. § (1) bekezds g) pontja szerinti jogsrtseket elkvet munkltatk adatait, ugyanakkor ezen adatokat kizrlag a 2013. jlius 1-jt megelzen megkezdett kzbeszerzsi eljrsokban lehet figyelembe venni. A Kbt. 2014. mrcius 15-tl hatlyos 56. § (1) bekezds g) pontjban szerepl jogsrtst elkveten munkltatk adatait a trvny elrsainak megfelelve, a munkagyi hatsg elklntve, egy j menpontban hozza nyilvnossgra. Ezen menpontban a munkagyi hatsg nyilvnossgra hozatali ktelezettsge kizrlag a 2014. mrcius 15-t kveten indult hatsgi gyekben feltrt jogsrtsek esetben ll fenn.  E menpontban szerepl adatokat kizrlag a  trvny hatlybalpst (2014. mrcius 15.) kveten megkezdett beszerzseknl, kzbeszerzsi eljrsoknl, kzbeszerzsi eljrs alapjn megkttt szerzdseknl s az azokkal kapcsolatban indtott jogorvoslati eljrsoknl lehet figyelembe venni.
 


Tjkoztat a hatsgi nyilvntarts 2013. jliusi vltozsairl

I.

A Magyar Kzlny 108. szmban megjelent a 2013. vi CXVI. trvny a kzbeszerzsekrl szl 2011. vi CVIII. trvny (Kbt.) mdostsrl. E trvny 35. § (2) bekezdse kiegszti a Kbt. 181. §-t egy j (6) bekezdssel : "[...] E trvnynek a Md2. tv. ltal hatlyon kvl helyezett 4. § 15. pontjt, 56. § (1) bekezds g) pontjt s 56. § (5) bekezdst a Md2. tv. hatlyba lpst kveten megkezdett kzbeszerzsi eljrsokra nem kell alkalmazni."
A fentiekbl kvetkezen a munkagyi hatsg honlapjn az 1. Kzbeszerzs menpont tovbbra is elrhet lesz, ugyanakkor az abban nyilvnossgra hozott hatrozatok adatait csak s kizrlag a trvny hatlyba lpst (2013. jlius 1.) megelzen megkezdett kzbeszerzsi eljrsokban lehet figyelembe venni. Tekintettel a trvny 37. § (1) bekezdsre, a 2013. jlius 1-jt kveten kezddtt gyekben nem kerlhet sor a nyilvnossgra hozatalra.

II.

A Magyar Kzlny 97. szmban megjelent a 2013. vi LXXXIV. trvny az egyes trvnyeknek a kzigazgatsi hatsgi eljrsokkal, az egyes kzhiteles hatsgi nyilvntartsokkal sszefgg, valamint egyb trvnyek mdostsrl.

1.     E trvny 9. § (1) bekezdse kiegszti a munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 83. §-t a kvetkez (4) bekezdssel:

„(4) A (3) bekezdsben meghatrozott nyilvntarts a szolgltatsi tevkenysg megkezdsnek s folytatsnak ltalnos szablyairl szl trvnyben meghatrozott kzhiteles adatkr tekintetben kzhiteles hatsgi nyilvntartsnak minsl."

2.     E trvny 9. § (2) bekezdse kiegszti a munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 83/B. §-t a kvetkez (2a) bekezdssel:

„(2a) Az (1) bekezdsben meghatrozott nyilvntarts - a (2) bekezds a) pontjban foglalt adatok kivtelvel - kzhiteles hatsgi nyilvntartsnak minsl."

3.     E trvny 23. § (2) bekezdse kiegszti a munkagyi ellenrzsrl szl 1996. vi LXXV. trvny 8/C. §-t a kvetkez (1a) bekezdssel:

„(1a) Az (1) bekezdsben meghatrozott nyilvntarts - a (1) bekezds a) pontjban foglalt adatok kivtelvel - kzhiteles hatsgi nyilvntartsnak minsl."

1.     Tjkoztatjuk, hogy a munkabiztonsgi szakrti tevkenysgrl szl 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdse alapjn a munkavdelmi hatsg a munkabiztonsgi szakrti tevkenysg vgzsre jogosult szemlyekrl nyilvntartst vezet, amely tartalmazza a szolgltatsi tevkenysg megkezdsnek s folytatsnak ltalnos szablyairl szl 2009. vi LXXVI. trvnyben (a tovbbiakban: Szolgtv.) meghatrozott adatokon tlmenen az engedly kiadsnak napjt, a szakrti tevkenysg szneteltetsnek tnyt s idtartamt, valamint a krelmez hozzjrulsa esetn a krelmez krelemben megadott egyb szemlyes s a vgzettsgre vonatkoz adatait.

A munkavdelmi hatsg a krelmez hozzjrulsa alapjn - kzzteszi a munkabiztonsgi szakrti tevkenysg vgzsre jogosult szemlyek a Szolgtv.-ben meghatrozott adatain tl a szolgltats szneteltetsnek tnyt s idtartamt.

A Szolg. tv. 26. § (2) bekezdse alapjn a nyilvntarts tartalmazza:

a) a szolgltat nevt,

b) a szolgltat lakcmt, szervezet esetn szkhelyt,

c) az engedlyezett szolgltatsi tevkenysg megjellst,

d) az engedly szmt s a tevkenysg megkezdsnek vagy folytatsnak az engedlyben foglalt terleti s idbeli korltait, valamint

e) az adott szolgltatsi tevkenysg megkezdsre s folytatsra val jogosultsgot szablyoz kln jogszablyban meghatrozott adatokat.

A Szolg. tv. 26. § (2a) bekezdse alapjn a nyilvntarts c) s d) pontjban meghatrozott adatok tekintetben 2013. 07. 01-tl kzhiteles hatsgi nyilvntartsnak minsl.

2.     Tjkoztatjuk, hogy a munkavdelmi hatsg ltal a munkavdelmi szablyok munkltatk ltali megtartsnak ms szerv eltti, kln jogszably szerinti eljrsban (pl. a megvltozott munkakpessg munkavllalk foglalkoztatsnak tmogatsa) trtn igazolsa cljbl vezetett hatsgi nyilvntarts 2013. 07. 01-tl kzhiteles hatsgi nyilvntartsnak minsl.

3.     Tjkoztatjuk, hogy a munkagyi hatsg a foglalkoztatk munkagyi kapcsolatai rendezettsgvel kapcsolatos adatoknak ms szervek eljrsban trtn felhasznlsa cljbl hatsgi nyilvntartst vezet, mely tartalmazza azoknak a foglalkoztatknak az adatait, amelyekre vonatkozan a munkagyi ellenrzs sorn a hatsg jogers s vgrehajthat hatrozata, illetleg - a hatrozat brsgi fellvizsglata esetn - jogers brsgi hatrozat jogsrtst llaptott meg. A nyilvntarts tartalmazza:

a) a foglalkoztat nevt, szkhelyt, adszmt, adszmmal nem rendelkez termszetes szemly foglalkoztat nevt, lakcmt, adazonost jelt,

b) a jogsrtst megllapt hatrozat keltt s szmt, jogerre emelkedsnek s vgrehajthatv vlsnak idpontjt,

c) a jogsrts megjellst,

d) az alkalmazott jogkvetkezmnyt s mrtkt az annak alapjul szolgl jogszablyhelyre trtn utalssal,

e) a hatrozat brsgi fellvizsglata esetn a jogers s vgrehajthat brsgi hatrozat keltt s szmt, jogerre emelkedsnek napjt, valamint azt, hogy a keresettel tmadott kzigazgatsi hatrozattal sszefggsben a brsg milyen dntst (hatlyon kvl vagy hatlyon kvl helyez s j eljrst elrendel vagy a keresetet elutast) hozott.

A nyilvntarts az a) pontban foglalt adatok kivtelvel 2013. 07. 01-tl kzhiteles hatsgi nyilvntartsnak minsl.
 

Tjkoztat a hatsgi nyilvntarts 2013. januri vltozsairl

 
Rendezett munkagyi kapcsolatok menpont: A rendezett munkagyi kapcsolatok feltteleirl s igazolsnak mdjrl szl 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet mdosult az albbiak szerint:
6. § (2) A 4. §-ban s az 5. §-ban foglaltaktl eltren tmogats nyjthat, ha a tmogats irnti krelmet benyjt munkltatval szemben a 4. § a) pontja szerinti jogsrts elkvetse miatt az 5. § a) s b) pontja szerinti jogkvetkezmnyt alkalmaztk, azonban
a) a munkagyi hatsg, valamint az llami adhatsg ltal kiszabott munkagyi brsg/mulasztsi brsg sszege nem haladja meg a harmincezer forintot,
b) a jogsrts els alkalommal, egy munkavllal vonatkozsban kerlt megllaptsra,
c) a jogsrtst megllapt kzigazgatsi hatrozat jogerre emelkedstl s vgrehajthatv vlstl szmtott kt ven bell a hatsg a korbbival azonos jogsrts elkvetst nem llaptotta meg.
 
A jogszably trlsrl nem rendelkezik, gy a mr nyilvnossgra hozott hatrozatok tovbbra is szerepelnek az adatbzisban, ugyanakkor a rendelet 7. §-a kiegszlt egy (4) bekezdssel, mely szerint a tmogatst kr a 6. § (2) bekezds szerinti esetben a brsgot megllapt hatrozat msolatt a tmogats nyjt fel kteles benyjtani.
 
A kzbeszerzsekrl szl 2011. vi CVIII. trvny nem mdosult, gy a Kzbeszerzs menpontban tovbbra is az eddigiek szerint kerl sor a nyilvnossgra hozatalra.
 


Tjkoztat a hatsgi nyilvntarts 2012. januri vltozsairl.

1. Kzbeszerzs menpont
A kzbeszerzsekrl szl 2011. vi CVIII. trvny 56. § (1) bekezdse szerint az eljrsban nem lehet ajnlattev, rszvtelre jelentkez, alvllalkoz, s nem vehet rszt az alkalmassg igazolsban olyan gazdasgi szerepl, aki
g) az llamhztartsrl szl 2011. vi CXCV. trvny 50. § (1) bekezds a) pontja szerinti rendezett munkagyi kapcsolatok kvetelmnyeinek megsrtsvel
ga) a munkaviszony ltestsvel sszefgg bejelentsi ktelezettsg elmulasztsval sszefggsben kt vnl nem rgebben jogerre emelkedett kzigazgatsi, vagy annak fellvizsglata esetn brsgi hatrozatban megllaptott s munkagyi brsggal […] sjtott jogszablysrtst kvetett el, vagy
gb) klfldi Magyarorszgon engedlyhez kttt foglalkoztatsa esetn az engedly megkrsre vonatkoz munkltati ktelezettsg elmulasztsval sszefggsben kt vnl nem rgebben jogerre emelkedett kzigazgatsi vagy annak fellvizsglata esetn brsgi hatrozatban megllaptott s a kzponti kltsgvetsbe trtn befizetsre ktelezssel […] sjtott jogszablysrtst kvetett el.
Ez alapjn ebben a menpontban a fenti kt szablytalansg brmelyikt elkvet munkltatk kerlnek nyilvnossgra hozatalra.

2. Rendezett munkagyi kapcsolatok menpont
A rendezett munkagyi kapcsolatok feltteleirl s igazolsnak mdjrl szl 1/2012. (I. 26.) NGM rendelet 4. §-a szerint a rendezett munkagyi kapcsolatok albbi feltteleinek val megfelels hinya esetn, a 6. §-ban foglaltak kivtelvel, nem nyjthat tmogats, ha a tmogats ignyljvel szemben
a) az adzs rendjrl szl 2003. vi XCII. trvny (a tovbbiakban: Art.) 16. § (4) bekezds a) pontjban vagy 16. § (4a) bekezdsben, valamint az egyszerstett foglalkoztatsrl szl 2010. vi LXXV. trvny 11. §-ban foglalt, a foglalkoztatsra irnyul jogviszony ltestsvel sszefgg bejelentsi ktelezettsg elmulasztsa,
b) az Mt. 72. §-ban meghatrozott, a munkavllali jogalanyisggal kapcsolatos letkori felttelekre (idertve a gyermekmunka tilalmt is) vonatkoz rendelkezsek megsrtse,
c) jogszablyban, kollektv szerzdsben vagy a miniszter ltal az gazatra, algazatra kiterjesztett kollektv szerzdsben megllaptott munkabr mrtkre s a kifizets hatridejre vonatkoz rendelkezsek megsrtse,
d) a harmadik orszgbeli llampolgr
da) munkavllalsi engedly, illetve EU Kk Krtya, vagy
db) a harmadik orszgbeli llampolgrok beutazsrl s tartzkodsrl szl 2007. vi II. trvny (a tovbbiakban: Harmtv.) szerinti, kerestevkenysg folytatsra jogost engedly (idertve a magas szint kpzettsget ignyl munkavllals s tartzkods cljbl killtott EU Kk Krtyt is)
nlkl trtn foglalkoztatsa,
e) a munkaer-klcsnzsre vonatkoz, az Mt. 193/D. §-a (1) bekezdsnek a nyilvntartsba vtellel kapcsolatos szablyainak megsrtse […]
miatt a hatskrben eljr illetkes hatsg, vagy brsg a tmogats ignylsnek idpontjt megelz kt ven bell jogerre emelkedett s vgrehajthatv vlt kzigazgatsi hatrozattal, illetleg jogers brsgi hatrozattal az 5. §-ban meghatrozott htrnyos jogkvetkezmnyt alkalmazott.

Az 5. §-ban meghatrozott htrnyos jogkvetkezmny a munkagyi hatsg vonatkozsban a munkagyi ellenrzsrl szl 1996. vi LXXV. trvny (a tovbbiakban: Met.) szerint munkagyi brsg vagy a kzponti kltsgvetsbe trtn befizetsre ktelezs.

A 4. § b)-c), valamint e) pontjban foglalt jogsrts esetn nyjthat tmogats, ha ezen jogsrtst megllapt kzigazgatsi hatrozat jogerre emelkedstl s vgrehajthatv vlstl szmtott kt ven bell a hatsg a korbbival azonos jogsrts elkvetst nem llaptotta meg. A tbb telephellyel rendelkez munkltat esetben a jogsrtst megllapt kzigazgatsi hatrozat jogerre emelkedstl s vgrehajthatv vlstl szmtott kt ven bell elkvetett ismtelt jogsrtsen az ugyanazon telephelyen ktves idszakon bell jogers s vgrehajthat hatrozattal megllaptott azonos jogsrtst kell rteni.

3. Munkavdelmi brsghatrozatok menpont

Ezen a terleten vltozs nem trtnt, tovbbra is a munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 83/B. §-a alapjn trtnik a nyilvnossgra hozatal.

4. Brkompenzci hinyt megllapt hatrozatok
A 2012. vi XXI. trvnnyel mdostott, az alacsony kereset munkavllalk brnek emelst sztnz egyes trvnyek mdostsrl szl 2011. vi XCIX. trvny 6. § (1) bekezdse szerint a kltsgvetsi szervek, valamint az egyhzi fenntarts, kzfeladatot ellt egszsggyi, oktatsi, szocilis, kzgyjtemnyi s kzmveldsi szolgltatst nyjt intzmnyek kivtelvel azon munkltat szmra, aki a brutt 300 000 forint alatti munkabrek nett rtknek megrzshez szksges munkabremelst nem teljesti, a jogsrtst megllapt hatrozat jogerre emelkedstl szmtott kt vig nem llapthat meg az llamhztartsrl szl 2011. vi CXCV. trvny 2. § (1) bekezds n) pontja szerinti kltsgvetsi tmogats.
Ugyanezen trvny 6. § (2) bekezdse szerint az (1) bekezdsben foglaltakat nem kell alkalmazni
a) a Nemzeti Foglalkoztatsi Alapnak az adrendszer talaktsa miatt kiegszt munkltati tmogatsra fordthat elirnyzatbl nyjtott tmogatsra,
b) a nem llami intzmny fenntartjnak biztostott normatv s egyb hozzjrulsra, valamint
c) a mezgazdasgi, agrr-vidkfejlesztsi, valamint halszati tmogatsokhoz s egyb intzkedsekhez kapcsold eljrs egyes krdseirl szl 2007. vi XVII. trvny szerinti tmogatsokra.

Az ezen szablytalansgot elkvet munkltatkra vonatkoz adatok nyilvnossgra hozatalt a Met. 8/C. § (8) bekezdse rja el.
 Az egyes munkagyi trgy s ms kapcsold trvnyek jogharmonizcis cl mdostsrl szl 2011. vi CV. trvny (Mdtv.) 41. §-a jfent mdostotta az OMMF ltal vezetett hatsgi nyilvntartsra vonatkoz jogszablyokat az albbiak szerint: „a Mdtv. hatlybalpstl szmtott 30. napon a munkagyi hatsg a foglalkoztatknak a Mdtv. hatlybalpsig hatlyos 8/C. § (4) s (5) bekezdse alapjn nyilvnossgra hozott adatai kzl trli azoknak a munkltatknak az adatait, amelyek kzztteli ktelezettsgt - idertve a folyamatban lv brsgi fellvizsglattal rintett hatrozatok adatait is - az ht. s a Kbt. a Mdtv. hatlybalpsig elrta."

 

A fentiek miatt 2011. augusztus 31-n az OMMF trlte minden munkltat adatt a 1. (Kzbeszerzs) s 2. (Rendezett munkagyi kapcsolatok) menpontok all.

A tovbbiakban az OMMF kzztteli ktelezettsge a Met.  8/C. § (4) s (5) bekezdse alapjn a Mdtv. hatlybalpst kveten (2011. augusztus 1.) indult gyekben feltrt jogsrtsek esetn ll fenn.

A fenti mdosts nem rinti a munkavdelmi brsghatrozatokat, gy a 3. (Munkavdelmi brsghatrozatok) menpont all a munkltatk adatait nem trltk, azok tovbbra is a hatrozat meghozataltl szmtott 2 v elteltvel kerlnek trlsre.

 


Tjkoztat a hatsgi nyilvntartsrl 

Tjkoztat a hatsgi bizonytvnyokrl      
------ >> adatlap: PDF - DOC

(Letltsi problma esetn a Letltssegd menpontban frisstse az Adobe Reader programjt).


TJKOZTAT A HATSGI NYILVNTARTSRL

1)      A nyilvntarts clja s tartalma
 
A Technolgiai s Ipari Minisztrium (tovbbiakban TIM) ltal vezetett hatsgi nyilvntarts meghatrozott adatai honlapon trtn nyilvnossgra hozatalnak clja, hogy a rendezett munkagyi kapcsolatoknak, valamint a kzbeszerzsi eljrsoknak val megfelelst a plyzatokat elbrl, tmogatst nyjt szervezetek ellenrizhessk.

A Met. 8/C. §-a alapjn a munkagyi hatsg a foglalkoztatk munkagyi kapcsolatai rendezettsgvel kapcsolatos adatoknak ms szervek eljrsban trtn felhasznlsa cljbl hatsgi nyilvntartst vezet, mely tartalmazza azoknak a foglalkoztatknak az adatait, amelyekre vonatkozan a munkagyi ellenrzs sorn vgleges hatsgi hatrozat vagy - kzigazgatsi per esetn - jogers s vgrehajthat brsgi hatrozat jogsrtst llaptott meg.

A TIM a Met. 8/C. § alapjn az ltala vezetett nyilvntarts adataibl a meghatrozott jogsrtst elkvetett, vgleges hatsgi hatrozatban vagy - kzigazgatsi per esetn - jogers s vgrehajthat brsgi hatrozatban megllaptott munkagyi brsggal sjtott munkltatk adatait az albbiak szerint nyilvnossgra hozza:

- a foglalkoztat neve, szkhelye, adszma, adszmmal nem rendelkez termszetes szemly foglalkoztat neve, lakcme, adazonost jele,

- a jogsrtst megllapt hatrozat kelte s szma, vglegess vlsnak idpontja,

-  a jogsrts megjellse,

-  az alkalmazott jogkvetkezmny s mrtke az annak alapjul szolgl jogszablyhelyre trtn utalssal,

-  kzigazgatsi per esetn a jogers brsgi hatrozat kelte s szma, jogerre emelkedsnek napja, valamint azt, hogy a brsg milyen dntst hozott.
 
2007. janur 1-jtl a munkavdelemrl szl 1993. vi XCIII. trvny 83/B. §-a alapjn a munkavdelmi hatsg a munkavdelmi szablyok munkltatk ltali megtartsnak ms szerv eltti, kln jogszably szerinti eljrsban trtn igazolsa cljbl hatsgi nyilvntartst vezet. A TIM a 2007. janur 1-jt kveten elkvetett munkavdelmi jogsrts miatt vgleges hatrozattal sjtott munkltatk nevt, szkhelyt, adszmt, a munkavdelmi brsggal sjtott jogsrts megnevezst s a brsg mrtkt, valamint a jogsrtst megllapt hatrozat keltnek, szmnak, vglegess vlsnak s vgrehajthatv vlsnak napjt a honlapjn trtn kzzttel tjn nyilvnossgra hozza.

2)      Keress a nyilvntartsban, listzs

A nv szerinti keress a rvidtsek miatt nem ad 100 %-os tallatot, a pontos tallathoz javasolt az adszm/adazonost jel szerinti keress.

Klfldi cgek (itt: a Magyarorszgon szkhellyel, telephellyel, fikteleppel, azaz magyarorszgi adszmmal nem rendelkez cgek) esetn keresni az albbiak szerint lehet:

a)       nv szerinti keress (ha csak a nv ismert)

b)      az Adszm vagy Adazonost jel mez brmelyikbe rt „K" bet bersval a rendszer kilistzza valamennyi, az adatbzisban szerepl klfldi cget. Ebben az esetben a rszletek megtekintse az adszmra kattintssal trtnik. Amennyiben nem ismert az adszm, akkor annak helyn egy „*" karakter jelenik meg. Ebben az esetben a rszletek megtekintse a"*"-ra kattintssal trtnik.

A cg megnevezsre szolgl adatokat rszben az ellenrzs sorn, rszben a hivatalos ton elrhet forrsbl, a (complex / cghrek -teljes cgmutat) cgnyilvntartsbl, vltozan a cgek hossz illetve rvid nevnek megjellsvel tltttk fel. Egy adszmhoz (cghez) egy nevet jelent meg a rendszer. Ha csak a munkltat (cg) megnevezsben trtnik vltozs s ezt kveten jabb hatrozat szletik, a hatsgi nyilvntartsban a legksbbi hatrozatban szerepl nv fog megjelenni.

A nv/adszm bersval a rendszer lthatv teszi, hogy az adott krben a munkltat rintett-e, a megjelen adatok kzl az adszmra kattintva a hatrozat rszletei (joger/ vgrehajthatsg /esetleges brsgsszeg /rintett jogszablyhelyek) is megtallhatk.

Az egyes tredkszavak bersval, mint pl.: p, mint ptsi cgek, az adatbzis lthatv teszi az sszes olyan munkltatt, melynek adatai kztt az „p" tredksz megtallhat, ez egyben segtsget nyjthat a listzsra. A teljes adatbzis megtekintse az albbi mdon lehetsges. A menpontba val belps utn a „Foglalkoztat" beviteli mezbe egy szkz betsvel, majd a „Keress" gomb megnyomsval az adott menponthoz tartoz sszes munkltat listzhat. Az egyes menpontok listinak sszessge megegyezik a teljes adattartalommal.

A „megadott adatokkal nem tallhat foglalkoztat" szveg azt jelenti, hogy a lekrdezs idpontjban a megadott sszes adattal nem szerepel a keresett foglalkoztat a nyilvntartsban.

szrevteleket - kizrlag a hatsgi nyilvntartssal kapcsolatban - a kvetkez e-mail cmre lehet kldeni: kontroller@tim.gov.hu

 
TJKOZTAT A HATSGI BIZONYTVNYOKRL----------------------------
 
A TIM az gyfl krelmre az ltalnos kzigazgatsi rendtartsrl szl 2016. vi CL. trvny (kr.) 95. § (1) bekezds alapjn (adat igazolsra) hatsgi bizonytvnyt llt ki.

A hatsgi bizonytvny kiadsnak felttele az ADATLAP-ban krt adatok pontos megadsa.

A krelem benyjtsa:

- postai ton a TIM Foglalkoztats-felgyeleti Irnytsi Fosztly 1440 Budapest, Pf. 1. cmre cmezve, a TIM ltal rendszerestett formanyomtatvny (ADATLAP) kitltsvel, vagy az elrt adatokat tartalmaz krelemben;

- szemlyesen trtn benyjtsi igny esetn krjk, hvja zld szmunkat.

rdekldni lehet, telefonon, a 06-80-204-667 (ingyenesen hvhat zld) szmon.

A TIM a rendelkezsre ll adatok alapjn a krelem elterjesztstl szmtott 8 napon bell adja ki a hatsgi bizonytvnyt.

Hatsgi bizonytvny irnti krelmek utn 2021. janur 1-jt kveten indult gyekben az illetkekrl szl 1990. vi XCIII. trvny vltozsa miatt nem kell eljrsi illetket fizetni. A hatsg az iratot az gyfl krelme alapjn a hatsgi nyilvntarts menpontjai szerint kln-kln lltja ki, gy amennyiben pl. 3 menpontra krnek hatsgi bizonytvnyt, a hatsg 3 klnbz hatsgi bizonytvnyt llt ki.

Kitltsi tmutat a TIM honlapjn tallhat ADATLAPHOZ:

(az adatlap letlthet az oldal tetejn)

Nv, cgnv:- gazdasgi trsasg esetn a trsasg neve, egyni vllalkoz esetn a neve.

Szkhely: - a cgkivonat vagy a vllalkozi igazolvny szerinti szkhely.

Adszm:- gazdasgi trsasg, egyni vllalkoz, egyb szervezet esetn az adszma.

A krelem tartalma:- itt kell feltntetni a krelmeznek, hogy a hatsgi bizonytvnnyal mit kvn igazoltatni.

A krt pldnyszm:- az ignyelt pldnyszm mennyisge (darab).

Krelmez telefonos elrhetsge: - hinyptls krs, egyeztets esetre.

A foglalkoztatottak ltszma:- a krelem benyjtsa idejn foglalkoztatott munkavllalk ltszma (f). Csak az akkreditcis trgy hatsgi bizonytvnyt krelmez munkltatknl kell kitlteni.

Pontos jogszablyi rendelkezs (paragrafus, bekezds, pont)- pontos jogszablyi rendelkezs, amely alapjn a bizonytvny killtst kri.

Bemutatkozs


 
KEDVEZMNYEZETT NEVE:
Innovcis s Technolgiai Minisztrium
PROJEKT CME: „Jogszer foglalkoztats fejlesztse”
SZERZDTT TMOGATS SSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hrommillird-nyolcszzmilli forint.
TMOGATS MRTKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Rszletek
PROJEKT KEZD S BEFEJEZ DTUMA: 2018.01.01. – 2022.09.30.
PROJEKT AZONOST SZMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormny az llami foglalkoztatsi szerv, a munkavdelmi s munkagyi hatsg kijellsrl, valamint e szervek hatsgi s ms feladatainak elltsrl szl 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavdelemmel s a foglalkoztats-felgyeleti hatsgi tevkenysggel kapcsolatos kzigazgatsi feladatok elltsra munkavdelmi hatsgknt, valamint foglalkoztats-felgyeleti hatsgknt a foglalkoztatspolitikrt felels minisztert, tovbb a fvrosi s megyei kormnyhivatalt jellte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. §)

 A "Hatsgi nyilvntarts" a kzbeszerzsekhez s tmogatsokhoz honlapunkon kvl kzvetlenl is elrhet az albbi cmen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsold szervezetek

Technolgiai s Ipari Minisztrium
Munkavdelmi Irnytsi Fosztly
Foglalkoztats-felgyeleti Irnytsi Fosztly
Postacm: 1440 Budapest, Pf.: 1.