Innovációs és Technológiai Minisztérium – Munkavédelem – Foglalkoztatás-felügyelet Honlapja

Keresés:

HÍREK

Hír / oldal:  
  [1] [2] [3]  »»


2020.05.26. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- Munkavédelmi útmutató a munkahelyekre történő visszatéréshez

A munkavédelem gyakorlati segítséget nyújt a munkahelyre való visszatéréshez: a megfelelő megelőző intézkedések biztosíthatják a biztonságos és egészséges visszatérést a munkavégzéshez a fizikai távolságtartási intézkedések enyhítése után, és hozzájárulhatnak a COVID-19 terjedésének megakadályozásához.

Az útmutató letöltése.
 

2020-05-26,
Kapcsolódó hírek
2020.05.07. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- tanulságos munkabalesetekről.
2020-05-07,
Kapcsolódó hírek
2020.05.05. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- veszélyhelyzettel összefüggő ideiglenes szabályokról.

A Kormány 177/2020. (V. 4.) Korm. rendelete EU-típusvizsgálati tanúsítvánnyal nem rendelkező egyéni légzésvédő eszközök és a használat után fertőtlenített egyéni légzésvédő eszközök vizsgálatáról, felhasználásáról, az egyes munkavédelmi célú időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról, a munkavégzéshez szükséges kezelői jogosítványok orvosi érvényességének meghosszabbításáról, valamint az egyes időszakos felülvizsgálatok elhalasztásáról.
 

2020-05-05,
Kapcsolódó hírek
2020.04.29. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- új NAPO filmek megjelenéséről az EU-OSHA honlapján.
2020-04-29,
Kapcsolódó hírek
2020.04.29. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az EU-OSHA kiadásában, magyar nyelven is elérhető nem kötelező uniós iránymutatásról.

COVID19: VISSZATÉRÉS A MUNKAHELYRE - A munkahelyek átalakítása és a munkavállalók védelme - letöltés.
 

2020-04-29,
Kapcsolódó hírek
2020.04.28. - Az ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2019. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2020-04-28,
Kapcsolódó hírek
Április 28. Munkavédelmi Világnap
- Az évente április 28-án megrendezett Munkavédelmi Világnap célja, hogy hozzájáruljon a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzéséhez.

A globális, figyelemfelhívó kampány ráirányítja a figyelmet a probléma méretére és arra is, hogyan lehet támogatni és létrehozni olyan munkavédelmi kultúrát, amely segít a munkával összefüggő halálesetek és sérülések csökkentésében.

A kép forrása: https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang--en/index.htm

Ezt a napot a Kormány 2012-ben nyilvánította a munkabalesetben elhunyt, valamint megrokkant munkavállalók hazai emléknapjává, ezzel is kifejezve elkötelezettségét a munkavállalók életének és testi épségének védelme iránt.

A Munkavédelmi Világnap köré tervezett hagyományos fővárosi és megyei munkavédelmi rendezvényeket, koszorúzásokat idén a járványügyi korlátozások miatt sajnálatos módon nincs lehetőségünk megtartani. Bár napjainkban a koronavírus kapcsán kap világszerte különös hangsúlyt az emberi élet védelme és a megelőzés kulcsszerepe, a jelenlegi helyzet megerősítheti a munkavédelem fontosságának elismerését is. Hiszen a munka világa az ember egyik legveszélyesebb környezete, amelyben nap mint nap jelentős számú és igen változatos egészségkárosító kockázatok jelenthetnek balesetveszélyt vagy egészségi ártalmat. Ez az időszak rávilágít arra, hogy a munkavédelem területén is keresni kell az új kihívásokra adandó válaszokat, a hatásos és hatékony megoldásokat, valamennyi munkát végző ember egészségének és testi épségének megóvása érdekében.
 

2020-04-27,
Kapcsolódó hírek
2020.03.31. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a munkavédelmi képviselők képzéséről, továbbképzéséről.

1. Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól szóló 70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet 1. § alapján a felnőttképzésben kontaktórás képzés nem tartható, és szakmai vizsga nem szervezhető.

A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerint a  veszélyhelyzet időtartama alatt a  képzés kizárólag távolléti oktatásban, távoktatás formájában, digitális képzésként szervezhető meg abban az esetben is, ha azt jogszabály, támogatási szerződés, felnőttképzési szerződés, támogatói okirat vagy képzési program egyébként nem teszi lehetővé.

A Kormányrendelet 2020. március 27-én lépett hatályba.

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 75. § (1) bekezdés c) pontja szerint a munkavédelmi képviselő megválasztását követő egy éven belül képzésen, ezt követően, illetve újraválasztása esetén évente továbbképzésen vesz részt.

Javasoljuk, hogy a megválasztott munkavédelmi képviselők a képzésen a járványügyi veszélyhelyzet megszűnését követően vegyenek részt.

Felhívjuk a szíves figyelmet, hogy az éves továbbképzés is az idei év végéig teljesíthető.

Amennyiben a képzésre, továbbképzésre mégis a veszélyhelyzet időtartama alatt kerül sor, az a 70/2020. Korm. rendelet értelmében csak távoktatás formájában valósulhat meg.

2. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (Fktv.) 30. § (2) bekezdése alapján az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerint a 2020. január 1-jén engedéllyel rendelkező felnőttképzést folytató intézmény 2022. december 31-ig jogosult az engedélyben meghatározott felnőttképzési tevékenység folytatására.

Ezzel összhangban az Fktv. átmeneti rendelkezéseire tekintettel az Mvt. kapcsán is a következőket kell figyelembe venni: 2020. július 1-jéig csak a „régi" Fktv. szerinti képzések folytathatók az Fktv. 30. § (2) bekezdésével összhangban, majd 2022. december 31-ig a régi felnőttképzés az új képzéssel párhuzamosan folyik.

Tehát az átmeneti időszakban is megszervezhető a munkavédelmi képviselők képzése a korábbi szabálynak megfelelően, tekintettel arra, hogy az új szakmai képzések bevezetése még nem történt meg. A munkavédelmi képviselők képzése is a felnőttképzésről szóló törvény szerinti tevékenység keretében történhet, legkésőbb 2022. december 31-ig. Megjegyezzük, hogy az Fktv. 2019. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti felnőttképzési tevékenység folytatására vonatkozó új engedély már nem adható ki.

A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és az Fkt. rendelkezéseiből egyértelmű, hogy a felnőttképzési tevékenység része a szakmai képzés is, tehát az Mvt. 75. § (2) bekezdésében írt szakmai képzés esetében is az Fktv. szabályait kell alkalmazni, a felnőttképzési szabályok szerint megszervezhető az Mvt. szerinti képzés.

Budapest, 2020. március 31.

ITM Munkavédelmi Főosztály

2020-03-31,
Kapcsolódó hírek
2020.03.19. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának összefoglalója
- az arc/szájmaszkokról, a gyártók illetve forgalmazók számára.

A koronavírus terjedésének megállítása érdekében egyre gyakrabban merül fel a kérdés, hogy mi a különbség az egyéni védőeszköz és az orvostechnikai eszköz között. Az alábbi linken részletes összefoglalót talál a témában.

A linken azzal kapcsolatban is kap tájékoztatást, hogy sebészi maszkok (orvostechnikai eszköz) gyártására és forgalmazására milyen szabályok vonatkoznak.
 

2020-03-19,
Kapcsolódó hírek
2020.03.12. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartással kapcsolatos előírások alkalmazásáról.

A közelmúltban felmerült a veszélyes anyagokra vonatkozó expozíciós nyilvántartással kapcsolatban néhány értelmezési kérdés, egyes munkavédelmi szolgáltatók, munkabiztonsági szakértők ebben a témában megjelentetett közleményei, szakmai folyóiratokba írt cikkei számos pontatlanságot, félreértéseket tartalmaznak, ezért az Innovációs és Technológiai Minisztérium Munkavédelmi Főosztálya az alábbi jogalkalmazói véleményt teszi közzé.

A dokumentum letöltése.
 

2020-03-12,
Kapcsolódó hírek
2020.03.11. - Az ITM Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2019. évi országos hatósági ellenőrzési tervének megvalósulásáról.

A Jelentés letöltése.
 
2020-03-11,
Kapcsolódó hírek
2020.02.27. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának jelentése
- a munkavédelmi hatóság 2019. évi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2020-02-27,
Kapcsolódó hírek
2020.02.27. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása a munkabalesetek alakulásáról
- 2019. év.

Munkabaleseti statisztika 2019. év. - A tájékoztató a 2020. január 8.-ig beérkezett és nyilvántartásba vett munkabaleseti jegyzőkönyvek összesített feldolgozott adatait tartalmazza. Korábbi adatok a Munkabaleseti statisztika menüpontban.
 
2020-02-27,
Kapcsolódó hírek
2020.02.07. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendeletről.

2020. február 7-én hatályba lépett a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet, ezzel egyidejűleg hatályát vesztette a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 31.) EüM-SzCsM együttes rendelet.

A szabályozás módosításának célja, hogy a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelmét szolgáló szabályok érvényesülését elősegítse, és a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2017/2398 európai parlamenti és tanácsi irányelvet, továbbá a munkájuk során rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról szóló 2019/130 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültesse.

Összhangban a munkavédelmi szabályrendszer azon céljával, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés megteremtésének kötelezettsége a munkáltató alapvető feladata, az új ITM rendelet korszerű, az EU tagországokban alkalmazott jó gyakorlattal való konformitást is megteremtő határértékek meghatározásával segítséget nyújt egyrészt a munkáltatók számára a kötelezettségeik teljesítéséhez, másrészt hatékonyan képes szolgálni a munkavállalók egészségvédelmét.

A jogszabály szövegének (közlönyállapot) letöltése.
 

2020-02-07,
Kapcsolódó hírek
2020.01.10. - Az ITM Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- az Országos Munkavédelmi Bizottság 2019. december 10-i plenáris üléséről.

Tájékoztatás az Országos Munkavédelmi Bizottság 2019. december 10-i plenáris üléséről.
 
2020-01-10,
Kapcsolódó hírek
2019.12.12. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- tanulságos munkabalesetekről.

A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztály olyan megtörtént munkabalesetek esetleírásait teszi közzé, amelyek tanulságul szolgálhatnak.

A tanulságos munkabalesetek megtalálhatók a Munkabalesetek menüponton belül, az Esetleírások almenüpontban.

Az esetleírások számát időközönként bővítjük.
 

2019-12-12,
Kapcsolódó hírek
2019.12.07. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatása
- koszorúzással és konferenciával ünnepelték a munkavédelmi szakember képzés 60 éves jubileumát.

Immár 60 éve, hogy hazánkban intézményes formában elindult a munkavédelmi szakemberek képzése. Ennek alkalmából 2019. december 3-án a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar Műszaki Továbbképző Központja (BME KJK MTK) által megrendezett koszorúzáson és konferencián emlékeztek meg a jubileumról.

Az Egyetem K épületének Dísztermében került sor a konferenciára, melynek fővédnökei Dr. Józsa János rektor (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) és Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár (Pénzügyminisztérium) voltak.

Ünnepi köszöntőjében Dr. Józsa János rektor kiemelte, hogy a munkavédelem egy olyan multidiszciplináris szakma, melynek megfelelő választ kell adnia korunk új technikai kihívásaira - legyen az akár robotika vagy mesterséges intelligencia - a dolgozók biztonságának és egészségének védelme érdekében.

A konferencia meghívott vendégei jelenlétében dr. Koch Mária igazgató, Sircz János épületgépész-mérnök tanár (BME KJK MTK) és Nesztinger Péter főosztályvezető (Pénzügyminisztérium, Munkavédelmi Főosztály) megkoszorúzták a munkavédelmi szakember képzés elindításában kiemelkedő szerepet játszó MŰEGYETEM egykori tanárai, Dr. Taky Ferenc emléktábláját és Dr. Macskásy Árpád mellszobrát. A híres elődökről Sircz János emlékezett meg.

A konferencia első felében „60 éves tudás, tapasztalatok - mai kihívások, jó gyakorlatok" címmel az előző tanévekben kitüntetéssel, illetve kiválóan végzett fiatal munkavédelmi szakmérnökök, szakemberek (Hoffmann Tünde, Kovács Zoltán István, Papp Sándor, Tóthné Ekler Hajnalka, Winkler Dániel) előadásai hangzottak el.

A kávészünetet követően Bodó Sándor államtitkár mondta el köszöntőjét, melyben kihangsúlyozta, hogy a munkavédelmi szakembereknek mindig kiemelkedő szerepük volt a vállalatoknál, korábban gyakran közvetlenül a vállalatvezető alá tartoztak, a munkahelyi vezetőknek pedig kötelező volt rendszeresen munkavédelmi vizsgát tenniük. A törvény most is változatlanul megköveteli a munkáltatóktól, hogy munkavédelmi szakembert foglalkoztassanak a biztonságos és az egészséget nem veszélyeztető munkafeltételek megvalósulása érdekében. Ezeknek a szakembereknek a feladatellátáshoz munkavédelmi szakképesítés szükséges, ami ma középfokú OKJ képzés keretében vagy felsőoktatási intézményekben indított szakirányú továbbképzésen szerezhető meg.

Kiemelte, hogy a Kormány nemrég a szakképzés és a felnőttképzés széleskörű átalakításáról döntött. Az új szakképzési rendszer bevezetésével a munkavédelmi technikus képzés is korszerűsíthető, így  magasabb szinten biztosíthatja az akár az Ipar 4.0 technológia váltásokkal kapcsolatos munkavédelmi feladatok elvégzésére is alkalmas szakembereket.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy a megfelelő szakmai színvonalú képzések mellett ugyanakkor nagy jelentősége van a továbbképzési rendszer bevezetésének is, hiszen a technológiák, az anyagok, a munkaeszközök és az informatikai rendszerek folyamatosan fejlődnek, és a munkáltatók olyan szakembereket keresnek, akik nem csak jól képzettek, de korszerű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek.

Ma már Magyarországon több egyetem képez magasan kvalifikált munkavédelmi szakmérnököket és szakembereket. Leszögezte, hogy jelenleg nincs olyan adatbázis, amely nyilvántartaná a munkavédelmi szakképzettséggel és szakképesítéssel rendelkező és a szakmát aktívan gyakorló szakembereket, továbbá olyan jogszabályi követelmény sincs, amely előírná számukra, hogy szakmai továbbképzéseken vegyenek részt.

A magas színvonalú munkavédelmi feladatellátás elősegítése érdekében Magyarország 2016-2022. évekre előirányzott stratégiájában, a Munkavédelem Nemzeti Politikájában hangsúlyt kapott a munkavédelmi szakemberek kötelező továbbképzési rendszerének és nyilvántartásának kidolgozása is.

A köszöntő után elismerések átadására került sor a Pénzügyminisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, az Országos Munkavédelmi Bizottság, a BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar és az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. részéről.

A Pénzügyminisztérium nevében Bodó Sándor államtitkár úr oklevelet és emléktárgyat adott át, a jogutódlásokat figyelembe véve legrégebbi múlttal rendelkező képzőintézmény, az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. részére a munkavédelmi szakember képzés érdekében végzett kiemelkedően eredményes szakmai tevékenységéért. Az elismerést Varga István ügyvezető vette át.

Az Országos Munkavédelmi Bizottság nevében Nesztinger Péter, a kormányzati oldal ügyvivője, oklevelet adott át dr. Sikolya László tanszékvezetőnek (Nyíregyházi Egyetem).

A Honvédelmi Minisztérium nevében dr. Gulyás András ezredes (főosztályvezető, Hatósági Főosztály) elismerő oklevelet adott át dr. Koch Mária igazgatónak (BME KJK MTK) és elismerést adományozott az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Karának.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar nevében dr. Mándoki Péter dékán oklevelet adott át dr. Kápolna Ferenc, Köves Gábor, Mészáros Géza, Rávai Attila részére.

Az Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Kft. nevében Varga István ügyvezető igazgató oklevelet, ill. emléktárgyat adott át Hegyesi László, Lantos Géza, Simonné Rojcsik Krisztina, Spiegel István részére.

Az elismerések átadása után dr. Mándoki Péter dékán (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar) monda el beszédét, majd dr. Koch Mária igazgató (BME KJK MTK) és Varga István ügyvezető (OMKT Kft.) adott rövid visszatekintés a felsőfokú és a középfokú képzés 60 évére.

A konferencia moderátorai: Borhidi Gábor és Mandrik István, az Országos Munkavédelmi Bizottság ügyvivői voltak.

Képek a konferenciáról:


Dr. Józsa János rektor úr, az esemény fővédnöke


Bodó Sándor államtitkár úr, az esemény fővédnöke


Rektor úr megnyitó beszéde


Államtitkár úr fővédnöki beszéde


Előadást tartottak a végzett hallgatók


Dr. Taky Ferenc emléktáblájánál koszorúzás


Macskásy Árpád mellszobránál koszorúzás


A konferencia résztvevői


A konferencia résztvevői
 

2019-12-07,
Kapcsolódó hírek
2019.12.04. - A Pénzügyminisztérium Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztályának jelentése
- a munkaügyi hatóság 2019. III. negyedévi ellenőrzési tapasztalatairól.

A Jelentés letöltése.
 
2019-12-04,
Kapcsolódó hírek
2019.12.04. - A Pénzügyminisztérium Munkavédelmi Főosztályának tájékoztatója
- az alapvető munkavédelmi ismeretekről, külföldi munkavállaló magyarországi munkavégzése esetére (angol nyelvű).

A hazánkban munkát végző külföldi munkavállalók alapvető munkavédelmi ismereteihez való hozzájutás elősegítése érdekében az alábbi angol nyelvű tájékoztatót tesszük közzé a munkáltatók és munkavállalók számára.

Általános munkavédelmi tudnivalók külföldi munkavállalók számára (angol nyelvű) - letöltés

A tájékoztató elérhető a Kiküldetés (POSTING) menüpontban található Információk között is.
 
2019-12-04,
Kapcsolódó hírek
2019.12.04. - Information from Department of Occupational Safety and Health, Ministry of Finance
- on foreign workers’ rights and obligations in relation to occupational safety and health when they work in Hungary.
Please click on the link below for details:

In order to improve access to basic knowledge on occupational safety and health for foreign employees working in Hungary, Department of Occupational Safety and Health publish the following information for employers and employees in English.

Work in Hungary - download

The brochure on foreign workers’ rights and obligations in relation to occupational safety and health is also available in our POSTING website.

2019-12-04,
Kapcsolódó hírekArchívum

Bemutatkozás


 
KEDVEZMÉNYEZETT NEVE:
Nemzetgazdasági Minisztérium
PROJEKT CÍME: „Jogszerű foglalkoztatás fejlesztése”
SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 3 800 000 000 Ft, azaz hárommilliárd-nyolcszázmillió forint.
TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%
PROJEKT TARTALMA: >> Részletek
PROJEKT KEZDŐ ÉS BEFEJEZŐ DÁTUMA: 2018.01.01. – 2020.12.31.
PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-5.3.7-VEKOP-17-2017-00001


A Kormány az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendeletben a munkavédelemmel és a munkaügyi hatósági tevékenységgel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására munkavédelmi és munkaügyi hatóságként a foglalkoztatáspolitikáért felelős minisztert, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási hivatalát jelölte ki. (320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (1)) A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja. ((320/2014. (XII. 13.) Korm. rend. 2. § (2))

 A "Hatósági nyilvántartás" a közbeszerzésekhez és támogatásokhoz honlapunkon kívül közvetlenül is elérhető az alábbi címen: http://nyilvantartas.ommf.gov.hu

Kapcsolódó szervezetek

Innovációs és Technológiai Minisztérium
Munkavédelmi Főosztály
Foglalkoztatás-felügyeleti Főosztály
Postacím: 1440 Budapest, Pf.: 1.